Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Psykologer til Psykologenheden i Center for Dag- og Døgntilbud

Der er er tale om to faste stillinger på henholdsvis 37 timer ugentlig og 30 timer ugentlig begge med ansættelse pr. 01.06.23 eller før.

Psykologenheden er organiseret i Center for Dag- og Døgntilbud under Børne- og familieafdelingen i Aalborg Kommune. Vi er fysisk placeret på Bisgårdsvej 12 i Skalborg. Psykologenheden har differencerede målgrupper og deraf også differencerede opgaveløsninger. Der vil på sigt være ansat 15 psykologer i Psykologenheden.

Om os:
Psykologenheden består aktuelt af 12 psykologer fordelt mellem flere enheder, idet nogle af psykologerne er placeret i Familiegrupperne. I løbet af foråret forventer vi at alle 15 psykologer vil blive samlet på Bisgårdsvej 12. Der løses en bred palette af opgaver i samarbejde med Familiegrupperne og døgninstitutionerne i Aalborg kommune, samt opgaver fra de øvrige kommuner.

Psykologerne arbejder ud fra forskellige former for terapeutiske retninger og metoder og er blandt andet uddannet i EMDR, narrativ traumebehandling samt psykodynamisk legeterapi. Flere af psykologerne er uddannet NMT-terapeuter (Neurosequential Model of Therapeutic) og anvender dette i de børnepsykologiske undersøgelser, der udarbejdes også børnepsykologiske undersøgelser uden NMT. Der laves udredning i samarbejde med Børneinstitutionen Vesterlund, børnepsykologiske undersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser, samtaleforløb og legeterapi. Desuden varetages samtaleforløb for børn, unge og voksne, der bor på Aalborg Krisecenter efter SEL 109 stk. 8 og 9.

Om stillingen:
De psykologer, vi søger til stillingerne, vil skulle varetage forskellige former for samtaleforløb med børn og voksne, længerevarende samtaleforløb i traumesager, legeterapi, samt udarbejde forældrekompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser, samt konsulentbistand til Familiegrupperne.

Du vil udarbejde børnepsykologiske undersøgelser af børn, hvis kognitive, følelsesmæssige, sociale og tilknytningsmæssige støttebehov skal afdækkes.
Forældrekompetenceundersøgelserne udarbejdes med vægt på integrationen mellem sagsakter, testning, samtale og observation, de udarbejdes ud fra socialministeriets retningslinjer. På sigt er det hensigten at teamet skal udarbejde tilknytningsundersøgelser. Det er stillinger, der kræver en høj grad af tværfaglighed på tværs af faggrupper, bl.a. pædagoger, socialrådgivere, skolelærere, plejefamilier mm.

Du kommer til at indgå i et fagligt, engageret og ambitiøst team, som prioriterer et fællesskab, der både vægter faglighed, samarbejde samt en let omgangstone i et krævende felt.

Vi søger psykologer, der:
 • er uddannet psykolog og psykologer med autorisation foretrækkes.
 • kan planlægge og gennemføre Børnepsykologiske undersøgelser og Forældrekompetenceundersøgelser
 • har test erfaring
 • arbejder selvstændigt og systematisk
 • kan forestå samtaleforløb med udredning og/eller behandling
 • er indstillet på at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde
 • har gode skriftlige og kommunikative evner
Vi kan tilbyde:
 • En spændende arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med mulighed for selvstændig opgaveløsning.
 • Supervision med andre psykologer – internt og eksternt.
 • Et stort psykologfællesskab.
 • Oplæring i konkrete undersøgelser og testmateriale.
 • Høj grad af fleksibilitet.
Stillingerne kræver ikke kørekort.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Leder Dagspecialet Bettina Kristensen 25203908 betk-jv@aalborg.dk og chef for Familiegruppe Nord Annette Mignon 9931 3050 amg-jv@aalborg.dk

Løn og ansættelsesvilkår: Stillingerne er omfattet af lokal løn. Øvrige løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist: 31.03.23

Samtaler forventes afholdt: 17.04.23

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  31-03-2023