Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til Studievej 7

I Voksenafdelingen, Job og Velfærd, er vores kerneopgave at, vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel.

Studievej 7 er et døgnbemandet botilbud til børn og unge (15-30 år) med autismespektrum forstyrrelse.
Fundamentet og afsættet i det pædagogiske arbejde på Studievej 7 tager afsæt i TEACCH og neuropædagogik. Vi arbejder struktureret med forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, og altid med den enkelte borger i centrum.
Studievej 7 har som midlertidigt botilbud, den primære opgave at udvikle og udrede den enkelte borgers kompetencer og potentialer frem mod matchning til borgerens blivende botilbud.

Vores relationer og samarbejde med borgere og eksterne samarbejdspartnere er præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
Studievej 7 søger pr. 1. juni 2022 eller snarest muligt herefter en handlekraftig og faglig kompetent pædagog til en fast stilling på 34 timer i fast rul med weekendarbejde.

Dine opgaver vil være:
 • Specialpædagogisk behandlingsarbejde med unge med autisme, ADHD og lignende beslægtede forstyrrelser.
 • Teampædagog i et kontaktteam omkring 1 til 2 borgere.
 • Medskaber og medudvikler af Studievej 7s socialpædagogiske kerneydelse – "Botræning og læring i eget liv".
Vores forventninger til dig:
 • Du være afklaret med at arbejde primært aftenvagter samt hver anden weekend.
Faglige kompetencer:
 • Er pædagog.
 • Er stærk i mundtlig, som i skriftlig formidling der udgør en hjørnesten i løsning af den faglige opgave.
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer og kan arbejde selvstændigt.
 • Arbejder loyalt over for teambeslutninger.
 • Du er indstillet på faglig sparring og supervision.
 • Vil arbejde med i en tid med forandringer i opgaver og kulturforandring.
 • Kan deltage i fysiske aktiviteter som svømning, cykling, ol.
 • At du er etisk velovervejet og kan udvise respekt for den kerneopgave vi er her for.
Ønsker, men ikke et krav:
 • Uddannelse i neuropædagogik, vil være en fordel.
 • Har erfaring med at arbejde med borgere, som nogle gange kan være udad reagerende både fysisk og psykisk.
Personlige kompetencer:
 • Er fysisk og psykisk i balance.
 • Er god til at samarbejde.
 • Er tydelig, ansvarsfuld og kan handle på egen hånd.
 • Du ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Du er ansvarsbevidst og er mødestabil.
 • Du har kørekort eller kan inden for en kort fremtid anskaffe dig et.
Vi kan tilbyde:
 • At blive en del af en spændende arbejdsplads i faglig og organisatorisk udvikling.
 • En arbejdsplads med stor mulighed for inddragelsen og medindflydelse.
 • Intern grunduddannelse til alle medarbejdere.
 • En uddannelsesstrategi hvor du har mulighed for efteruddannelse i form af kurser i TEACCH og diplomuddannelse i neuropædagogik.

Arbejdsstedets adresse, Studievej 7, 9400 Nørresundby.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og SL.
Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Vil du vide mere om stillingerne,
er du meget velkommen til at kontakte assisterende leder Thomas Horndal på tlf.: 31 99 70 95 eller leder Thomas P. Sørensen på tlf.: 25 19 70 56.

Ansøgningsfrist: søndag d. 2. april 2022
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 15.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning neden under selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommunes Voksenafdeling
Vores DNA – en del af noget større
I Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af.
Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune.
Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her:
I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  02-04-2023