Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Plejehjemsleder til Otiumgården, Aalborg Kommune

Brænder du for nærvær og relationer og er du samtidig god til at motivere og sætte retning? Så har vi en attraktiv lederstilling på Otiumgården.

Otiumgården
Otiumgården ligger højt i Hasseris nær grønne områder og er omkranset af en dejlig have med terrasser og hyggekroge. Plejehjemmet rummer 43 boliger fordelt på to huse, hvoraf den ene er en boenhed for 9 beboere med demens.

På Otiumgården er der fokus på at inddrage beboere og pårørende i en daglig dialog. Vi lægger vægt på at få viden om beboerens liv, vaner og personlighed, så vi kan lære ham eller hende godt at kende og yde den bedste pleje og omsorg.

Otiumgården er et velfungerende hus med mange forskellige samarbejdspartnere f.eks. frivillige, dagplejen, skolen, kirken m.fl. Det har stor betydning i hverdagen. De frivillige og pårørende arrangerer ofte forskellige aktiviteter, herunder bowling, sang og musik. Hver måned afholder vi endvidere gudstjeneste med en præst fra Hasseris Kirke.

Som leder bliver du en del af et ledelsesteam med en dygtig og erfaren assisterende leder, som varetager en stor del af den daglige drift, herunder elevansvar, vagtplanlægning og andre administrative opgaver. Du bliver leder af en selvstændig, stabil og kompetent personalegruppe på ca. 50 medarbejdere, der alle bidrager til at understøtte og skabe en god hverdag for beboerne. Sammen tager vi ansvar for, at der er en god kultur i huset, hvor vi udviser respekt for den enkelte beboer og er gode rollemodeller for hinanden.

Som leder er en vigtig opgave at understøtte, at arbejdspladsen også fremadrettet har stærke arbejdsfællesskaber, en fælles kultur og et attraktivt arbejdsmiljø for hele personalegruppen i et tæt samarbejde med assisterende leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant.

Om plejeboligfunktionen og ledelsesfællesskaber
I Plejeboligfunktionen står vi midt i et generationsskifte i gruppen af ledere, og vi har fremadrettet behov for fortsat at sætte et stærkt lederhold. Derfor er der sat gang i en udviklingsproces, hvor du sammen med dine lederkollegaer er med til at sætte ledelses- og talentudvikling på dagsorden.

Vi har fokus på at understøtte læring på tværs og arbejder med at udvikle på vores mødestrukturer mhp. at sætte ledergruppens kompetencer i spil og udnytte læringspotentialer. Du skal være med til at styrke og udvikle vores ledelsesnetværk og -fællesskaber, så alle ledere har et attraktivt arbejdsmiljø og bliver understøttet i løsningen af kerneopgaven.

Du bliver en del af en stor organisation med gode muligheder for lederuddannelser, ledelsesfællesskaber, tværgående (leder)netværk på forvaltnings-, kommunalt og nationalt niveau. Du får tilknyttet en mentor til såvel faglig som ledelsesmæssig sparring.

Om dig
Du har et godt strategisk blik og er en dygtig personaleleder, der kan sætte fagligheder og kompetencer i spil og sikre involvering og transparens i beslutningsprocesser. Du skal have erfaring som leder og have et godt økonomisk indblik og en god styring.

Du skal have en sundhedsfaglig uddannelse eller en anden relevant uddannelse suppleret med stærke sundhedsfaglige kompetencer og demensfaglig viden, så du kan være med til at understøtte den fagfaglige ledelse og det tværfaglige samarbejde.

Som person kan du sætte retning og stå fast, når det er krævet, men også være åben over for forskelligheder og sætte dem i spil. I hverdagen er det vigtigt at finde løsninger gennem dialog og skabe gode relationer til de mange samarbejdspartnere og pårørende, som kommer i huset.

Om ansættelsen
Hvis du er interesseret, kan du få flere oplysninger om lederstillingen og ledelsesfællesskaber hos plejeboligchef Rikke Petersen Ravn på tlf. nr. 99 31 34 70 eller om hverdagen på Otiumgården hos assisterende leder Bente Krogh på tlf. nr. 99 82 58 02.

Funktionsbeskrivelse for plejehjemsledere i Aalborg Kommune kan rekvireres ved kontakt til Chefsekretær Camilla Holmgreen Madsen på tlf.: 9931 3486.

Der gennemføres 2 samtalerunder:
1. samtale er den 13. april 2023
2. samtale er den 24. april 2023

Ansøgere, der indkaldes til 1. samtalerunde får besked den 11. april 2023.

Hvis du går videre til anden samtalerunde, bliver du bedt om at udfylde en Garuda Kompetenceprofil og indbudt til en personlig tilbagemeldingssamtale af én times varighed forud for anden samtale.

Du starter som leder på Otiumgården den 1. juni 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)
Vision og Mission i Senior og Omsorg: Vi udvikler livskvalitet sammen

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Ledelse

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    08-04-2023