Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt på Demensplejehjemmet Lions Parken

Demensplejehjemmet Lions Parken giver dig nu muligheden for at komme og arbejde sammen med os. Vi vil derfor gerne invitere dig til at søge en stilling her hos os, hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent, og du er interesseret i at arbejde i ren aftenvagt. Du skal trives med at arbejde med demente og mene, at det er rigtigt at arbejde ud fra principperne, der rummes i Eden Alternative filosofien.

I Senior og Omsorg er du sammen med dine kolleger med til at hjælpe borgerne til at leve en selvstændig tilværelse. Det gør du i samarbejde med borgeren, borgerens netværk og andre, der har en indflydelse på borgerens liv., hvilket passer rigtigt godt til vores måde at arbejde på.

Vi er det eneste registrerede Eden Alternative plejehjem i Region Nordjylland, og det er vi stolte af, og vi arbejder hele tiden med at skabe den bedste hverdag for vores beboere og os selv.

Du kan læse mere om os på:
https://plejehjemsoversigten.dk/da/Nordjylland/Aalborg-Kommune/Lions-Parken

og på:
En bedre hverdag til vores ældre på plejehjem - Eden Denmark, Liv værd at leve The Eden Alternative – Denmark

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
Demensplejehjemmet Lions Parken er et hjem for 45 mennesker med forskellige problemstillinger inden for demens. Det betyder, der arbejdes ud fra Eden Alternatives principper, der sammen med Tom Kitwood udgør vores pædagogisk individuelle tilgang for dem, der bor her. Vi har et miljø, som giver mennesker med demens mulighed for et ligeværdigt, sjovt og indholdsrigt liv, og for at bevare eller højne deres funktionsniveau i så lang tid som muligt. Vi arbejder hele tiden med hverdagsrehabilitering.

Hos os er det lige så stor værdi at have tid til at læse højt fra avisen eller holde i hånd, som det er at give sonde eller dosere medicin. Vi er her hos os alle ligeværdige – både beboere, medarbejdere og ledelsen.

Vi er i langt overvejende grad social- og sundhedsassistenter her på stedet, og alle har vi - ud over vores faglige kompetencer - også personlige kompetencer, som hele tiden er i spil.
Vi arbejder i teams, men hjælper selvfølgelig hinanden på tværs af vores fire afdelinger. Vi arbejder hver anden weekend.

Vores arbejdsforhold er super gode, og vi forstår at passe på hinanden. Vi når vores opgaver i det daglige, og vi har forståelse for hinandens små særheder.
 • I aftenvagt arbejder vi 2-2-3, og der 8 medarbejder på hvert team – henholdsvis 4 social- og sundhedsassistenter og 4 social- og sundhedshjælpere, samt en husassistent.
 • Timetal er som udgangspunkt 37 timer ugentligt, men kan være mindre hvis du ønsker det, dog mindst 30 timer ugentligt
 • Ansættelse vil være senest den 1. juni 2023 eller tidligere. Der er indlagt tid til en god introduktion til dig.
 • Der er tale om en fast stilling
Vi er en arbejdsplads der hele tiden i bevægelse, og derfor er vi også altid forandringsparate, når der er behov for det. Vi arbejder efter langsigtede strategier, som vi selv er med til at fastlægge gennem vores MED-udvalg, så vi ved, hvor vi er på vej hen, og vi vægter kommunikation i alle led på vores arbejdsplads højt. Og ikke mindst ved vi, at vi hele tiden kan blive endnu bedre til det vi gør, end vi er i dag.

Vi glæder os til din ansøgning, både hvis du er snart er uddannet, nyuddannet eller har masser af erfaring.

Dine primære opgaver vil være:
 • At sørge for, vores beboere får en god, tryg og hyggelig hverdag, da der altid skal være liv på vores plejehjem, samt være med til at sikre en høj sundhedsfaglig kvalitet i vores arbejde.
Faglige kompetencer:
 • Uddannet social- og sundhedsassistent
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med at dokumentere i CURA ellers lærer vi dig det
 • Gerne med erfaring eller stor interesse for demens
Personlige kompetencer:
 • Du er dygtig og stolt af dit fag
 • Det er vigtigt, at du tør vise, hvem du er, og hvile i hvem du er
 • Du skal være parat til efteruddannelse, - hos os er efteruddannelse et krav - ikke et tilbud.
 • Du skal være stabil, psykisk robust og "ville" os.
 • Du skal kunne lide at "hygge" og arbejde med low arousel
Arbejdsstedets adresse:
Demensplejehjemmet Lions Parken, Lions Parken 6A, 9400 Nørresundby

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Jakob Thøgersen på tlf. 9931 5900 eller assisterende ledere Gitte Mark på tlf. 99315903 og Lena Ladehoff Mikkelsen på tlf. 99315904 for yderligere oplysninger.

Ansøgningsfristen er d. 20 april 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  20-04-2023