Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Teamleder til Klimapartnerskaber, Aalborg Kommune

I forvaltningen Klima og Miljø i Aalborg Kommune søger vi en teamleder til Klimapartnerskaber.

Om jobbet
I Aalborg Kommune bidrager vi til de nationale målsætninger om reduktion af drivhusgasudledning på 70% i 2030 med en ambitiøs Klimaplan. Alene i Aalborg Kommune skal vi samlet nå en reduktion på 1.500.000 tons, hvoraf virksomheder og landbrug samlet forudsættes at bidrage med ca. 1/3 af den reduktion. Klimaalliancen Aalborg, der blev etableret 1. januar 2022, er et initiativ fra Aalborg Kommune, som skal være med til at understøtte, at vi når den nationale målsætning i et tæt samarbejde. Klimapartnerskaber Aalborg indgår i gensidigt forpligtende partnerskaber med de aktører i Aalborg Kommune, der kan og vil gå forrest. Vi søger derfor en teamleder, der kan være med til at sætte retningen for arbejdet med Klimapartnerskaber.

Som teamleder har du det daglige personale- og driftsansvar i Klimapartnerskaber. Vi har beslutningskompetencen tæt på de faglige områder og den konkrete opgaveløsning.


Vi søger en teamleder, som gerne har en uddannelsesmæssig baggrund inden for eksempelvis klima, miljø, organisation og/eller ledelse. Derudover er erfaring med særligt klima – alternativt miljø og bæredygtighed en fordel. Af andre relevante former for erfaring, er erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation samt med ledelse af partnerskaber og netværk.


Ledelsesopgaverne omfatter blandt andet:
 • Personaleledelse af teamets opgaver med motivation og præstation samt budgetansvar
 • Understøtte samarbejdet på tværs af Klima og Miljø samt andre forvaltninger i kommunen
 • Ledelse af partnerskaber og netværk og sikring af god daglig drift – dermed også rigtige arbejdsrutiner og gode faglige beslutninger
 • Input til indstillinger til det politiske udvalg
Du skal have lyst til ledelse og have bredt kendskab til teamets opgaver. Der er ikke tale om ledelse på fuld tid, men ledelse i forlængelse af den faglige opgaveløsning. Dine opgaver løses i samarbejde med medarbejderne og ved at give dem plads til selv at kunne tilrettelægge arbejdet. Du skal være med til at sikre, at arbejdet sker effektivt, korrekt og i tråd med det øvrige arbejde i den kommunale organisation.


Vi tilbyder
Mulighed for at være med til at spille en væsentlig rolle i Aalborg Kommunes omstilling til en klimaneutral Kommune. Ligeledes tilbyder vi et aktivt, spændende og udfordrende job i en organisation, hvor vi arbejder for at sikre gode løsninger og innovative løsninger. Du vil have stor mulighed for at være med til at præge dine og teamets arbejdsopgaver inden for klimadagsordenen.


Hvem er vi?
Klimapartnerskaber består i dag af 7 engagerede og specialiserede medarbejdere, som alle brænder for at arbejde med klima og grøn omstilling. Klimapartnerskaber er en del af afdelingen Miljø og Grøn Omstilling i Klima og Miljø forvaltningen. En af hovedopgaverne i forvaltningen er implementeringen af Aalborg Kommunes Klimahandleplan. Dermed følger Aalborg den samme standard for klimaplanlægning som nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Aalborg Kommune er allerede i førersædet, når det gælder om at tænke og handle bæredygtigt. Dog skal der fart på den grønne omstilling for at kunne leve op til klimalovens målsætning om klimaneutralitet senest i 2050. Derfor skal vi sammen gøre en indsats i forhold til områder som energiforsyning, transport, landbrug og natur, industri, byudvikling, byggeri og anlægsprojekter samt kommunen som virksomhed. Her kommer du som teamleder for Klimapartnerskaber til at spille en væsentlig rolle sammen med dine medarbejdere og dine kollegaer i forvaltningen.


Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling med en arbejdsuge på 37 timer og stor grad af fleksibilitet. Ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter forhandling med den pågældende faglige organisation inden for rammerne af lokal løndannelse.


Yderligere informationer
Ansøgningsfristen er tirsdag d. 11. april, og ansættelsessamtaler forventes afholdt 19. og 20. april 2023. I forbindelse med ansættelsen forventer vi at anvende Garuda-persontypetest.

Ansættelsesdato er d. 1. maj 2023 med nuværende arbejdssted ved Klima og Miljø, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til funktionschef Jens Riise Dalgaard, tlf. 2520 2150 (dog ikke i uge 13) eller medarbejderrepræsentant Mille Møller Nielsen på tlf. 2520 0576.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Du kan vedhæfte din ansøgning, CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  11-04-2023