Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Stolpedalsskolen søger en kompetent relationsstærk inklusionsvejleder

Søger du nye udfordringer i et fagligt stærkt miljø på en udviklingsorienteret skole, hvor elever, personale og forældre lægger vægt på, at faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger - så er nedenstående lige dig.

Vi søger en kompetent inklusionsvejleder til en fast stilling på fuld tid pr. 1. maj 2023 eller hurtigst muligt, der vil stå i spidsen for at understøtte de fagprofessionelles muligheder for at skabe inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber gennem vejledning og sparring.
Udover at fungere som inklusionsvejleder på skolen, vil du blive en del af Delta, som er et af skolens indsatsområder med henblik på at skabe deltagelsesmuligheder og fællesskaber for alle børn.

Skolens dygtige inklusions-/trivselsteam skal videreudvikles og skal gerne repræsentere en bred vifte af stærke kompetencer, der kan bringes i spil og som målrettes de enkelte opgaver og indsatser, vi har på skolen.

Vi ved, at ingen alene kan håndtere alt, men sammen kan vi!

Du skal kunne:
 • Gå forrest ude i klasserummet med dine kollegaer ift. din almendidaktiske og pædagogiske viden
 • Tilbyde didaktisk vejledning, sparring og deltagelse i undervisningsforløb vedr. elever/klasser med kognitive og læringsmæssige udfordringer
 • Koordinere elevsager i tæt samarbejde med skolens trivselspædagoger, koordinatorer, vejledere og skolens ledelse
 • Sikre flow og fremgang i specialpædagogiske indsatser udført af lærere, pædagoger og PPR
 • Tilrettelægge og deltage i netværksmøder, fælles forum m.m. i samarbejde med PPR, Familiegruppe, lærere og ledelse
 • Holde dig orienteret om ny viden indenfor det specialpædagogiske område
 • Arbejde systematisk, er struktureret og vedholdende og dermed understøtte og følge op på igangsatte indsatser
 • Motivere og inspirere med begejstring og seriøsitet – du vinder respekt for såvel din faglighed som personlighed

Vi tilbyder:
 • En spændende pædagogisk arbejdsplads med høj faglighed og kompetente, engagerede kolleger og ledelse
 • En arbejdsplads der vægter kommunikation og samarbejde højt
 • En arbejdsplads præget af et godt kollegialt fællesskab og samarbejde
 • En forældregruppe, der bakker op om skolen og dens værdier
 • En god personlig forberedelseplads og høj grad af fleksibilitet i forhold til, hvor forberedelsen placeres
 • Trivselsarrangementer og tilknytning af en omsorgsperson
 • Mulighed for sparring med kolleger og ledelse
Stolpedalsskolen er beliggende på toppen af Hasseris, i et naturskønt område med Aalborg Zoo og Mølleparken som nærmeste naboer og er en del af Aalborg skolevæsen. Med mere end 80 år på bagen, er vi en stor og velkonsolideret skole med ca. 700 læringslystne og motiverede elever, ca. 100 dygtige og engagerede medarbejdere og en forældregruppe, der bakker aktivt og positivt op om skolens arbejde.
Ansøgere skal have gennemført læreruddannelsen.

Sidste ansøgningsfrist er mandag d. 27. marts, og vi forventer at afholde samtaler torsdag d. 30. marts 2023.

Yderligere oplysninger:
Interesserede er meget velkomne til at kontakte viceskoleleder Jan Frederiksen eller Skoleleder Torben Jensen på 9982 4400.

Arbejdsstedets adresse
Stolpedalsskolen, Stolpedalsvej 2, 9000 Aalborg

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  27-03-2023