Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog på 35 timer til barselsvikariat

Daginstitutionen Fortuna søger 1 pædagog til et barselsvikariat på 35 timer.

Pædagog
Dagtilbud Gistrup herunder Daginstitutionen Fortuna, Fortunavej 1, 9210 Aalborg SØ, søger en pædagog i et barselsvikariat på 35 timer om ugen med tiltrædelse pr.1.juni 2023

Fortuna er en daginstitution, der modtager børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt på 3 grupper: En vuggestuegruppe (Dansemyggene) på ca.16 børn fra 0-2,8 år, 2 børnehavegrupper (Græshopper og Løbebiller) på 18-20 børn fra 2,8 – 6 år.

Vi er desuden normeret til 2 ressource pladser i forbindelse med initiativet "sociale fællesskaber, der rykker". P.t. er der en ressource plads på hver af de to børnehavegrupper. I den forbindelse er der tilført ekstra pædagogtimer til institutionen, således at der er ansat 3 pædagoger på hver børnehavegruppe

Vi søger en pædagog, der skal være indstillet på at kunne arbejde med hele aldersgruppen 0-6 år, da vi dels samarbejder meget på tværs, dels placerer timerne hvor behovet er. P.t. er stillingen hos den ene børnehavegruppe, Løbebillerne. Du kommer til at arbejde i et team på 3 pædagoger.

Vi søger en pædagog, der har/er:
 1. Engagement og arbejdsglæde i arbejdet med kerneopgaven og hverdagens små succeser.
 2. Omsorgsfuld, tydelig, rolig udstråling og med lyst til at gå forrest.
 3. Gode kommunikative evner særligt til det vigtige forældresamarbejde
 4. Kompetencer inden for arbejdet med inklusion generelt men særligt med henblik på inklusion af børn med særlige behov.
 5. Enten har ICDP modul 1 eller kendskab til programmet.
 6. Enten har kursus i Fri for Mobberi eller vil tilegne sig viden om dette
 7. Kompetencer inden for relations arbejdet i forhold til det enkelte barn og børnegruppen. Du skal kunne se barnets perspektiver og tilrettelægge udviklende læringsmiljøer
 8. Er stærk i at observere og analysere hele børnegruppen og kunne tilrettelægge i samarbejde med dine 2 samarbejdspartnere en god ramme og struktur for hverdagen.
Vi søger en pædagog med følgende personlige kompetencer
 1. Udstråler glæde og engagement i samspil med børn, kollegaer og forældre.
 2. At du er ansvarsfuld og en nærværende og tydelig voksen, som finder det spændende at arbejde i mindre læringsgrupper, hvor du er ansvarlig for ramme og indhold
 3. At du tør bede om hjælp ved behov
 4. Forstår at bruge humor som et redskab til at klare travle stunder.
 5. Kan bidrage til et åbent, loyalt og ærligt samarbejde.
 6. Du har en ressource orienteret tankegang
I dette halvår arbejder vi med pædagogik i rutinesituationer, hvor vi har et særligt fokus på selvhjulpenhed. Vi arbejder med sprog og motorik med et særligt blik på at børn udvikler sprog gennem deres motoriske udforskning af verden. I april, maj og juni har vi læreplanstemaet: Natur, udeliv og science på programmet.
Det sidste halve år har vi haft et særligt fokus på at tilrettelægge udviklende, lærende og trygge fysiske læringsmiljøer – det arbejdes vi fortsat med.
Dernæst arbejder vi med etablering af lege/læringsmiljøer med stor bevidsthed på om personalet "går foran", "går ved siden af" eller "går bagved" barnet.
Kan du se dit engagement og fordybelse i disse områder, og er du i det hele taget fokuseret på arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, så er det dig vi er ude efter.

Der vægtes, at du kan være en god sparring og samarbejdspartner til dine kolleger og særligt til dine pædagogkollegaer på gruppen. Det forventes, at du er fleksibel og omstillingsparat. Det forventes, at du har erfaring med at afholde forældresamtaler og modtagelse af nye børn.

Du får en arbejdsplads, hvor:
Der er en udviklingsorienteret og engageret personalegruppe med forskellige kompetencer.
Der er et godt og trygt arbejdsmiljø. Vi er et hus, og hjælper hinanden på kryds og tværs. Vi arbejder alle med kerneopgaven ud fra et fokus på egne styrker, arbejdsglæde og engagement.
Vi i det daglige arbejde lægger stor vægt på forældresamarbejdet og forældreinddragelse.

Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du indhente informationer hos pædagogisk leder Jane Nielsen på tlf. 99824560 fra kl. 11.00-12.00 eller læse om vores institution på hjemmesiden https://daginstitutionenfortuna.aula.dk

Stillingen er omfattet af lokal Løndannelse. Grundlønstrin 26. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem BUPL og KL.


Send din ansøgning elektronisk inden d.27.marts
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d.26.4.2023 i uge 17


Der indhentes straffeattest/børneattest samt referencer fra tidligere arbejdsgiver inden endelig ansættelse.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  27-03-2023