Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Naturformidler til Aalborg Kommune, Byer og Natur

Brænder du for at fremme biodiversiteten og ikke mindst få andre med gennem engageret og nærværende formidling? Er du naturfagligt velfunderet og god til at inspirere andre? Og vil du være med til at føre vores naturformidling ind i fremtiden, ja så er du måske Aalborg Kommunes nye naturformidler.

I Aalborg Kommune har vi fokus på at skabe mere rig natur, både gennem egen forvaltning og ved involvering af borgere, foreninger mv. Vi søger derfor en naturformidler, som brænder for naturen og kan skabe nærværende, engageret og skarp formidling af dens betydning, muligheder og værdier.

Aalborg Kommune
Aalborg Kommune er Danmarks tredje-største kommune og har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med flere borgere, studerende, jobs og boliger.

I By og Land arbejder vi med udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune, hvor vi vægter natur højt.

Byer og Natur
I Byer og Natur har vi ansvaret for kommunens mange forskelligartede natur- og rekreationsområder. Vi har fokus på biodiversitet, klima og bæredygtighed i såvel drift som myndighedsudøvelse og planlægning. Vi er ambitiøse på natur- og vandløbsområdet og arbejder bl.a. med flere store vådområdeprojekter, skovrejsning og naturgenopretningsprojekter.

Entreprenørenheden, der er Aalborg Kommunes udførende enhed, hører også under Byer og Natur. Entreprenørenheden løser drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, parker og grønne områder.

Om stillingen
Stillingen er placeret i Team Planlægning, Natur og Vandløb, som p.t. består af 15 personer. Teamet har et spændende og varieret arbejdsfelt med naturgenopretning, klimatilpasning, skovrejsning og biodiversitet. Teamets opgaver dækker også vigtige emner som FN's Verdensmål og bæredygtighed.

Formidlingsopgaven er en integreret del af teamets opgaveløsning, hvor vi har fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Formålet med naturformidling er:
 • at udbrede viden og kendskab til naturen generelt
 • at varetage strategisk formidling i relation til Aalborg Kommunes konkrete projekter, tiltag og aktiviteter
 • at inspirere borgere til at engagere sig i naturen og biodiversitetstiltag, herunder skabe ejerskab til kommunens projekter.
I funktionen som naturformidler råder du over naturens huse i Aslundskoven, Koldkær Skov, Østerådalen samt Vestre Fjordpark. Derudover har vi en righoldig grejbank og materialesamling, som du kan gøre brug af i formidlingsindsatsen.

Kommunikations- og formidlingsindsatsen planlægges og afvikles i tæt samarbejde med dine kollegaer, men du er fakkelbærer. Du vil i høj grad være kommunens ansigt udadtil, når der skal formidles og kommunikeres om naturen og kommunens egne projekter overfor borgere, foreninger og virksomheder.

Dine hovedopgaver er:
 • at koordinere indsatser for naturformidling – herunder sammen med vores projektansvarlige sikre, at projekter bliver formidlet målrettet
 • at varetage formidling, der knytter sig til kommunens biodiversitetstiltag. Herunder bl.a. ansvaret for igangsætning og drift af en biodiversitetstrailer, udformning af trykt formidlingsmateriale om biodiversitetsfremmende tiltag, planlægning og afvikling af events, lave oplæg for boligselskaber, foreninger m.v.
 • at varetage formidling om naturen generelt med afholdelse af offentlige naturture med afsæt i kommunens egne projekter, udarbejdelse af naturvinklede indlæg på Aalborg Kommunes sociale medier samt gøre brug af naturens huse og andre faciliteter til selvformidling.

Vi forventer, at du har flere af følgende kvalifikationer:
 • relevant uddannelse med en solid naturfaglig viden - fx biolog, geograf, skov- og landskabsingeniør eller tilsvarende,
 • erfaring med formidling overfor større forsamlinger,
 • evnen til at kommunikere i øjenhøjde med forskellige målgrupper og interessenter
 • kan indgå i en god dialog med vores borgere og er i stand til at formidle komplekse emner på en letforståelig måde,
 • har en positiv, åben og iderig tilgang til arbejdet, tør tænke nyt og kan lære fra dig,
 • kan arbejde både selvstændigt og i teams,
 • kan håndtere og bevare overblikket når opgaveløsningen involverer mange aktører.
Det er afgørende, at du besidder solide skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på dansk. Det er desuden vigtigt, at du har en interesse og forståelse for de udfordringer, som biodiversitetskrisen og klimaforandringerne giver, at du har lyst til at bidrage aktivt til at finde og anvise løsninger.

Vi tilbyder:
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling,
 • et selvstændigt job med ansvar og kompetence i et dynamisk og uhøjtideligt miljø hvor du er med til at forme og præge kommunens grønne profil
 • et godt arbejdsklima med mange spændende projekter
 • at blive en del af et fagligt stærkt team, hvor vi vægter samarbejde og tillid højt
 • mulighed for at sætte dit aftryk på naturformidlingen i landets tredje største kommune, og forme hvordan vi i fremtiden arbejder med formidling

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen. Tiltrædelse 1. juni 2023 eller snarest derefter. Det er en forudsætning, at du har almindeligt kørekort (B-kørekort).

Læs mere om By og Land
By og Land i Aalborg Kommune

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte os for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt. Du kan kontakte afdelingsleder i By og Land Anne Marie Overgaard på tlf. 2520 2270.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 12. april 2023. Vi forventer afholdelse af samtaler i uge 16.

Ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning".
Der skal vedhæftes bilag som f.eks. CV og eksamensbevis i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Teknik, miljø, veje og parker

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  12-04-2023