Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende leder for Team Humlebakken - borgerens faste team

Ønsker du et spændende lederjob i ældreplejen, med fokus på udvikling og nytænkning? Har du mod på at understøtte udviklingen og afprøvningen af en ny organisering af hjælp og pleje til borgere i eget hjem? Så er stillingen som assisterende leder for Team Humlebakken – Borgerens faste teams i Aalborg Kommune måske noget for dig!

Borgerens faste team
Der er stort fokus på, hvordan kommunerne bedst muligt sikrer, at vores ældre får en god og værdig ældrepleje. En lang række kommuner afprøver for tiden nye former for organisering af den udkørende pleje, som skal sikre at borgerne oplever kontinuitet og nærvær samtidig med, at medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde øges.

Aalborg Kommune er en ud af de 25 kommuner, der har fået midler fra Socialstyrelsen til at udvikle og afprøve nye veje for organisering af hjælp og pleje til borgere i eget hjem. Vi kalder projektet Borgerens faste team. Vores ambition er at højne borgerens oplevelse af kontinuitet, kvalitet og nærvær og samtidigt øge arbejdsglæden for medarbejdere i ældreplejen og give dem de bedste rammer for at levere personcentreret pleje af høj kvalitet.

Vi afprøver den nye organisering i Team Humlebakken – borgerens faste team, som leverer hjælp og pleje til borgere i et afgrænset område af Aalborg.

Om Team Humlebakken – borgerens faste team
Team Humlebakken består af fire medarbejderteams; tre teams i dagvagt og et team i aftenvagt. De fire teams dækker alle årets dage og leverer hjemmepleje og hjemmesygepleje efter Serviceloven 83 og 83a samt Sundhedslovens 138.

De tre dagvagtteams består af otte til ti personer fordelt på: 2 sygeplejersker, 2-3 social- og sundhedsassistenter og 4-5 social- og sundhedshjælpere.

Til disse teams er tilknyttet to faste koordinatorer og en hjælpemiddelterapeut fra visitationen Støtte og Omsorg, som sidder med i grupperne to dage ugentligt. Samtidig er der en fast planlægger tilknyttet grupperne, som dels hjælper med grundplanlægning og dels understøtter og oplærer grupperne i de daglige planlægningsopgaver (selvkoordinering) de er i gang med at overtage. Hvert team støttes herudover i hverdagen af en leder, en kvalitets- og udviklingscoach og funktionen som rehabiliteringscoach ift. de igangsatte udviklingsspor.

Perioden med udvikling og afprøvning af faste teams løber frem til udgangen af 2023. Vores erfaringer med at drifte faste team er rigtig gode og vi har en forventning om, at vi pr. 1. juni skalerer og udvider Team Humlebakken med flere faste teams. I den forbindelse udvides ledelsesfeltet med en assisterende leder.

Om jobbet
Intentionen med Team Humlebakken - borgerens faste team er at tænke nyt og afprøve nye veje og metoder til at skabe en ældrepleje af høj kvalitet. Stillingen som assisterende leder i faste teams er ny og derfor vil stillingens indhold til dels blive formet undervejs i projektet i takt med den læring og de erfaringer, som vi gør os undervejs.

Vi søger en person, som dels kan understøtte Team Humlebakkens leder i at skabe rammerne for udvikling af faste teams og dels kan være med til at definere og udfylde rollen som assisterende leder i faste teams.

Vi leder derfor efter en person som trives i udviklingsrummet og som har nysgerrigheden som en af de væsentligste drivkræfter. Det er afgørende, at du har et skarpt tværfagligt blik og at du forstår, hvad vi mener, når vi siger: sammen kan vi mere.

Der er ingen manual eller funktionsbeskrivelse for rollen som assisterende leder i faste teams – den skal du være med til at definere. Fundamentet for rollen er dog, at der ikke er tale om en traditionel hierarkisk ledelsesrolle. Som assisterende leder i faste teams vil du indtage en faciliterende rolle med fokus på at facilitere og fremme dialog og understøtte medarbejderinddragelsen i teamet.

Vi tilbyder
Med stillingen tilbyder vi en unik mulighed for at være med til at sætte præg på udviklingen af ældreplejen i Aalborg Kommune og vi tilbyder rig mulighed for sparring og samarbejde.

Du vil referere til leder af Team Humlebakken Katrine Porsborg Larsen.

Din arbejdsplads er på Gasværksvej 9000 Aalborg. Stillingen er fuldtid og en fast stilling. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Din profil
Vi forventer at du har:
 • En sundhedsfaglig profil
 • Et stærkt kendskab til praksis i ældreplejen og projektets målgruppe
Som person forventer vi, at du:
 • Er nytænkende og innovativ og har en løsningsorienteret tilgang
 • Trives med at forme dine egne ledelses- og arbejdsopgaver
 • Besidder stærke samarbejdsevner- og vilje og nemt indgår i fællesskaber i arbejdsregi
 • Har talent for at bygge bro mellem forskellige fagligheder
 • Har blik for at skabe inddragende og resultatorienterede processer
 • Trives i den projektorienterede tilgang, hvor mange forventningsfulde blikke hviler på dig.

Ansøgningsproces
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Leder af Team Humlebakken Katrine Porsborg Larsen på tlf. nr. 9982 4833.

Ansøgningsfristen er mandag den 27.marts 2023. Vi forventer at holde samtaler torsdag den 30. marts 2023.

I Senior- og Omsorg skal du som leder af medarbejdere leve op til følgende ledelseskompetencer:
Syv ledelseskompetencer tegner Senior- og Omsorg

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorg her:
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)
Strategisk ledelsesudvikling (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  27-03-2023