Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogisk afdelingsleder til Mellervangskolen – vil du være med på holdet?

Vil du være med til at lede en skole og DUS i det østlige Aalborg? Brænder du for pædagogisk ledelse, inklusion og samarbejde? Så er det måske dig, vi gerne vil lære at kende. Vi kan tilbyde en stilling med garanti for faglig udvikling, højt humør og en professionel tilgang til opgaven. Vi har et uhøjtideligt miljø, hvor vi tør sige "Yes, jeg har lavet en fejl – hvad kan jeg lære af det!" og hvor vores hverdag er præget af fællesskab og masser af energi.

Vi søger en ny lederkollega til vores ledelsesteam og til vores skole. Vores kommende kollega bliver pædagogisk afdelingsleder for vores skolefritidsordning/DUS i almenskolen, DUS/Klub i specialområdet samt for vores I-klasser, der er en af vores specialklasserækker. Er det noget for dig, så læs med her.


Om stillingen som pædagogisk afdelingsleder

Som pædagogisk afdelingsleder bliver du en del af vores ledelsesteam, der udover dig, består af afdelingsleder for indskoling og PLC, afdelingsleder for ældste afdeling og DELTA, afdelingsleder for skoledelen i J-klasserne, teknisk serviceleder samt skolelederen.

Vi er et godt team og vi supplerer hinanden godt. Når vi får ansat vores nye kollega, vil vi se på vores opgavefordeling og fokus, så vi udnytter, at vi får nye øje og kompetencer i vores team.

Hvis du får brug for faglig udvikling, så har vi gode muligheder for lederuddannelse mv. i Børn og Unge.

I hverdagen bliver du daglig leder for 25 pædagoger og 7 lærere. Vi håber at du vil være en synlig og involverende leder i alle tre afdelinger, så du dels kan gå forrest i forhold til at sætte en strategisk retning for I-klasserne og det samlede DUS-tilbud og dels være så tæt på medarbejderne, at I sammen kan skabe mening, faglighed og retning for vores fælles arbejde. Som leder ser vi gerne, at du i hverdagen er frontløber for en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, en professionel tilgang til arbejdet og en kultur, hvor vi strækker os efter det bedste.

Vi arbejder for et I-klassetilbud og fritidstilbud med høj kvalitet, hvor trivsel og læring går hånd i hånd. Vi tager afsæt i et tæt og forpligtende samarbejde mellem grundskolen og specialklasserækken, samt en god og sammenhængende skoledag fra skole til fritidstilbud (DUS og Klub).

Vi vil gerne gøre det godt
Vi lykkes godt, men vi vil gerne være endnu bedre til at udnytte mulighederne for at arbejde med inklusion på tværs af afdelingerne i fritidstilbuddene og udnytte styrkerne i vores forskellige fagligheder. Vi forestiller os, at du som ny leder kommer til at gå i spidsen for dette arbejde. Det er derfor helt centralt, at du kan se dig selv i - og at du kan arbejde ud fra skolens inklusionsgrundlag. Samtidig ser vi gerne, at du har høje faglige ambitioner for og ideer til, hvor langt vi kan nå med det faglige fællesskab, fortolkningen af fremtidens fritidstilbud og børnene på Mellervangskolen. Vi vil gerne udfordres på det vi plejer.

Læs inklusionsgrundlaget her: https://mellervangskolen.aula.dk/inklusionsgrundlag

Alle fagligheder skal i spil på Mellervangskolen. Derfor har vi i dag et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor pædagoger blandt andet er tilknyttet alle årgange i skolen. Som leder af DUS er det derfor væsentligt, at du har et skarpt blik for, hvordan pædagogiske kompetencer og viden bliver italesat og bragt bedst muligt i spil i skolens opgaver og udvikling. Du skal derfor være den der brænder for, og insisterer på, at videreudvikle det vigtige samspil mellem særligt pædagoger og lærere på vores skole.

Vi forventer at du:
 • Har gennemført eller er villig til at gennemføre en lederuddannelse.
 • Du har en pædagogisk uddannelsesmæssig baggrund.
 • Har lyst, vilje og evne til at være med til at stå i spidsen for Mellervangskolens videre arbejde med vores kerneopgave
 • Er en synlig og nærværende leder for personalet, eleverne og forældrene
 • Kan skabe og udvikle rammerne for “fremtidens kvalitetsfulde fritidstilbud"
 • Har gode kommunikative evner og kan kommunikere meningsskabende
 • Kan understøtte og udfordre skolens samarbejdskultur – både i ledelsesteamet og i egne afdelinger.
 • Er teamspiller, tydelig, robust og engageret samt tænker i helheder

Du kan forvente:
 • Et godt og fortroligt samarbejde i skolens ledelsesteam
 • Et tæt samarbejde med engagerede medarbejdere, der brænder for kerneopgaven
 • Et godt kollegialt sammenhold i en organisation med mange medarbejdere, der værner om arbejdsmiljøet
 • En skole der arbejder datadrevet med stor fokus på progression og høje forventninger til alle
 • En afvekslende og spændende arbejdsplads med gode fysiske rammer

Stillingen som pædagogisk afdelingsleder indeholder udelukkende ledelsesopgaver, men der kan opstå vikartimer i DUS, koloni mm.Mellervangskolen kort fortalt

Mellervangskolen er en folkeskole med ca. 460 elever og 125 ansatte. Vi er en tosporet skole fra 0.-9. klasse med tilhørende DUS-tilbud. Derudover har vi to specialklasserækker. I-klassen er en specialklasserække for elever med sproglige og kommunikative vanskeligheder. J-klasserne er vores kontaktklasser for elever inden for autisme spektrum forstyrrelser. Begge specialafdelinger har en DUS tilknyttet og J-klasserne har ydermere en klubaften om torsdagen.

Sprog og kommunikationsklasserne (I-klasserne) og special-DUS er Aalborg Kommunes eneste tilbud til børn med massive sprog og kommunikationsvanskeligheder. Børnene har alle flere udfordringer, f.eks. i forhold til koncentration, motorik og andre specifikke kognitive problematikker.
https://ppr.aalborg.dk/media/14733807/sprog-og-kommunikationsklasserne2021.pdf

Mellervangskolen rummer også DELTA-klasser på tre årgange i ældste afdeling, som er en mellemform mellem det specialiserede område og almenområdet. Endelig har vi også basisklasser for nytilkomne tosprogede elever.

Skolen er afdelingsopdelt – men vi arbejder som en helhed. Vi tror på at en høj grad af selvledelse og medansvar giver et forpligtende samarbejde i og mellem vores afdelinger. Til alle afdelinger er der tilknyttet dygtige koordinatorer, som arbejder tæt med ledelsen om eksempelvis skemalægning, vikardækning og afdelingsmøder.

Praktiske oplysninger
Da du som ny leder på Mellervangskolen får en meget vigtig og central rolle, vil vi gerne, at du tager kontakt til skolen for en rundvisning og en uformel snak inden ansøgningsfristens udløb. Yderligere informationer om skolen kan fås ved henvendelse til skoleleder Kristine Klitgaard Mikkelsen telefon 3199 4303.


Ansøgningsfrist er 10. april. Herefter vil der være 1. samtale 13. april og 2. samtale 25. april.

Første arbejdsdag forventes til den 1. juni 2023.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Forud for ansættelse i stillinger, hvor medarbejderen er i kontakt med børn og unge under 15 år indhentes straffe- og børneattest. Læs mere på http://www.aalborgkommune.dk/attest

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  10-04-2023