Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Familiegruppe MidtVest søger Socialrådgivere/Socialformidlere til fast stilling i ungeteam og en vikar til børneteam

Familiegruppe MidtVest søger Socialrådgivere/Socialformidlere til fast stilling i ungeteam og en vikar til børneteam

Som ny kollega i Familiegruppe MidtVest bliver du en del af en ny og udviklingsorienteret afdeling. Hos os er der fokus på faglig udvikling i fællesskab, relationelt arbejde og et godt arbejdsmiljø. Som ny kollega bliver du altid taget imod af imødekommende kollegaer, og en mentorordning er et must. Er du nysgerrig – så har vi 2 spændende stillinger til dig som socialrådgiver/socialformidler.

Aalborg kommune har vedtaget en satsning på udvikling af myndighedsarbejdet på børn og unge området, hvilket bl.a. betyder en opnormering af socialrådgivere over en to årig periode.

Med overskriften "Et bæredygtigt børne- og familiearbejde" er der tale om en social forpligtigende prioritering af trivslen, ressourcerne og hverdagslivet for børn og unge i udsatte positioner i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune er optaget af at sikre kvalitet på myndighedsområdet gennem en ambitiøs og visionær tilgang ift. børn, unge og familier med særlige behov. Vi arbejder i myndighedsområdet efter en strategi, hvor tidlig indsats i sagerne, tværfaglighed, tilgængelighed og mere dialog med familier, netværk og samarbejdsparter er nøgleord i forandringsprocessen. Det er en forventning, at der arbejdes tæt sammen med barnet/den unge og familien, samt i tæt samspil med de vigtige samarbejdspartnere og netværk, som er i den unges hverdag.

Familiegruppe MidtVest er en af i alt 3 familiegrupper, hvis hovedformål er at yde støtte til de børn, unge og familier, der har behov for en særlig indsats efter Serviceloven. Opgaverne i stillingerne er mangeartede, men med hovedvægt på råd- og vejledning, relationelt arbejde med familierne, børnefaglige undersøgelser og anbringelser. Vi anvender DUBU som IT- fagsystem og dermed også ICS som socialfaglig metode.

I ungeteamet arbejder du med unge og deres forældre i alderen 12-22 år. I børneteamet arbejder du med gravide, børn og forældre til de fylder 11 år.


Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor:
 • Fagligt fællesskab vægtes højt.
 • Vi arbejder med kvalitetsudvikling af familiegruppens kerneydelser.
 • Tværfagligt samarbejde er en selvfølge.
 • Faglig sparring med kollegaer og ledelse er en integreret del af hverdagen.
 • Der er ret og pligt til supervision.
 • Dialog og åbenhed er nøgleord.
 • Der er fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø.
 • At blive en del af et velfungerende team, som er parate til bl.a. at byde dig velkommen med et introduktionsprogram og en mentor.

Som medarbejder hos os:
 • Du bruger din faglighed i samarbejdet med mennesker, der har brug for støtte.
 • Du vurderer aktivt og selvstændigt, hvad der skal gøres i en konfliktfyldt situation.
 • Du er systematik, reflekterende og kan forklare dine faglige valg.
 • Du er udviklingsorienteret – og har lyst til fagligt og personligt at blive klogere på dig selv.
 • Du kan veksle mellem at udøve tydelig myndighed og være i socialfaglige processer med borgeren og samarbejdspartnere.
 • Du arbejder helhedsorienteret og fokuseret på at inddrage netværk – det private som det professionelle.
 • Du er positiv og anerkendende i din tilgang, både i forhold til vores borgere, men også i forhold til kollegaer, samarbejdspartnere og ledelse.
 • Andre vil sige at du bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Familiegruppen består af socialrådgivere, pædagoger, psykologer og administrativt personale, afdelingsledere og familiegruppechef. Den 1/2-2023 flyttede vi til ny renoverede lokaler på Sofiendalsvej 90, 9200 Aalborg SV.

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Der afholdes samtaler den 29. marts på Sofiendalsvej 90, 9200 Aalborg SV.

Yderligere oplysninger om stillingen i ungeteamet kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Mathilde Kahr Madsen, tlf. 22277993.

Yderligere oplysninger om vikar stillingen i børneteamet kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Rikke Jensen, tlf. 25203962.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  26-03-2023