Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social- og sundhedsfaglig afløsere søges til Gennem Bakkerne i Vodskov

Pædagoger, SSH, SSA, ufaglærte eller øvrigt uddannede personale søges som afløsere til Gennem Bakkerne Vodskov. Der vil både være midlertidige stillinger og stillinger uden stopdato.

I Job & Velfærd Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel. Og vi gør det sammen med frivillige, med virksomheder, organisationer, pårørende og sammen med de mennesker, vi er her for.
Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Sammen arbejder vi hver dag på at skabe livskvalitet og velfærd.

I ledelsesfeltet Gennem Bakkerne 23 som pt består af 110 dedikerede medarbejdere og 32 borgere søger afløsere snarest til stillinger på 20-35 timer pr uge eller efter nærmere aftale. Du skal forvente at arbejde dag- og aften vagter samt weekendvagter i gennemsnit hver anden uge samt helligdage. Tilbuddet er åbent 365 dage om året.

Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads hvor du har stor frihed under ansvar sammen med andre kompetente medarbejdere.
 • En arbejdsplads med en ledelse der stiller faglige krav til medarbejderne, og hvor der samtidig er stort fokus på trivsel og arbejdsmiljø.
 • Vi sørger for oplæring fra erfarne kollegaer.
 • Spændende teknologiske innovative tiltag/hjælpemidler i samarbejde med Center for Velfærdsteknologi.
 • Engagerede tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant, der varetager medarbejdernes ønsker og interesser i samspil med ledelsen.
 • Tæt samarbejde og dialog med de 2 lokale vagtplanlæggere som sidder fysisk på GB 23.

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads
Gennem Bakkerne er et af Aalborg kommunes botilbud til voksne med diagnoser indenfor Autisme spektrum forstyrrelse, ADHD, mental retardering samt øvrige psykiatriske lidelser. Borgeren er alle indenfor en kognitiv udviklingsalder fra 9 mdr. til 5-7 år. Vi har en enkelt boger der anvender kørestol, øvrige er fysisk mobile. Borgeren har diverse kommunikative udfordringer og der anvendes derfor flere forskellige kommunikationsformer, for at møde borgeren på netop deres kommunikative niveau. Dette kan være verbalt, nonverbalt og/eller visuelt.

Dette stiller store krav til medarbejderen i forhold til de specialpædagogiske opgaver, der i dagligdagen skal varetages. Medarbejderen står ofte i yderst komplicerede
problemstillinger, hvor handlekraft, ansvarlighed, etik og empati altid skal være i højsædet.
Der er alene-arbejde i dele af det pædagogiske arbejde, og det stiller særlige krav til den enkelte medarbejder om at være ansvarlig og psykisk robust.

Der er fysiske plejeopgaver i form at bleskift, støtte til bad, guidning til at tage tøj på mm. Endvidere er der ligeledes praktiske opgaver i form af madlavning og lettere rengørings opgaver.

Dine primære opgaver vil være:
 • At arbejde loyalt efter de retningslinjer, procedurer og aftaler der er lavet omkring den enkelte borger.
 • At deltage i alt arbejde vedr. borgerens dagligdag, dermed også dokumentation, administration og praktisk arbejde.
 • At deltage aktivt i mødeaktivitet, uddannelse samt træningsforløb og omsætte disse til daglig praksis.
 • At være implementeringsansvarlig på alle opgaver, retningslinjer, aftaler, politikker m.m.
 • At gøre sit ypperste hver dag for de mennesker vi er her for, så de trives bedst muligt.

Vi forventer at du:
 • Er villig til at lære og arbejde med TEACCH og neuropædagogisk tilgang.
 • Kan se vigtigheden i, at se ind i det sundhedsfaglige aspekt omkring de mennesker, vi er her for.
 • Du er indstillet på, at samarbejde tværfagligt med vores sundhedsfaglige personale.
 • Du er indforstået med, at Sundhedsloven og Serviceloven er en del af den pædagogiske opgave.
 • Kan agere fagligt, professionelt og etisk forsvarligt i et miljø med borgere, der har særlige behov.
 • Har erfaring med at arbejde i et miljø, hvor selvskadende og udadreagerende adfærd forekommer.
 • Er mentalt robust og har en fysik, der gør, at du kan følge borgeren i alle aktiviteter, året rundt uanset vejr og vind.
 • Har erfaring i arbejdet med borgere, hvor også psykiatriske overbygninger er med til at danne rammen for det hele menneske.
 • Har gjort op med dig selv, at det at arbejde i et døgntilbud betyder, at du skal kunne arbejde på alle tider af døgnet, i weekender og på helligdage.
 • Aalborg Kommunes værdier: Nærvær, Ansvarlighed og Respekt, samt visionen om en handlekraftig organisation med værdier som samskabelse, velfærdsinnovation og rehabilitering forventes at kunne ses i din daglige indsats i arbejdet med kerneopgaven og i samværet med de mennesker, vi er her for.

Personlige kompetencer:
 • Kan tilsidesætte dine egne behov, når du er på arbejde med borgerne og dermed udelukkende har fokus på kerneopgaven.
 • Har gjort op med dig selv, at du kan agere på en arbejdsplads, hvor ledelsen har forventninger om, at du er ansvarlig for daglig praksis, dvs. du er eksperten på borgerne.

Arbejdsstedets adresse: Gennem Bakkerne 23 A+B, 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende ledere Birgitte Overgaard på mail: overgaard@aalborg.dk eller Birgitte D. Bendtsen på mail : bdub-jv@aalborg.dk eller leder Thomas Borcher på tboj-jv@aalborg.dk.

Vi afholder ansættelsessamtaler løbende.

Ansøgningsfrist: Den 2. april 2023.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommunes Voksenafdeling
Vores DNA – en del af noget større
I Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af.
Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune.
Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her:
I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  02-04-2023