Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Socialrådgiver / Socialformidler til Ungeteam

Specialgruppen søger en socialrådgiver / socialformidler 37 timer om ugen pr. 1. maj 2023 (eventuelt før). Stillingen er inden for servicelovens børneområde og er i vores Ungegruppe (12-23 år).

Da en af vores dygtige ungerådgivere, efter mange års ansættelse, har søgt helt nye udfordringer, leder vi efter en ny dygtig og kreativ kollega til vores ungemakkerskab. Du vil blive taget godt imod af resten af Ungegruppen bestående af 15 kompetente og imødekommende rådgivere.

Aalborg kommune har besluttet en satsning på udvikling af myndighedsarbejdet på børn og unge området, hvilket blandt andet betyder en opnormering af socialrådgivere over en to årig periode.

Med overskriften "Et bæredygtigt børne- og familieområde" er der tale om en social forpligtigende prioritering af samarbejdet om trivslen og hverdagslivet for børn og unge i udsatte positioner i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune er optaget af at sikre kvalitet på myndighedsområdet gennem en ambitiøs og visionær tilgang ift. børn, unge og familier med særlige behov. Vi arbejder i myndighedsområdet efter en strategi, hvor tidlig indsats i sagerne, tværfaglighed, tilgængelighed og mere dialog med familier, netværk og samarbejdsparter er nøgleord i forandringsprocessen.

Det er en forventning, at der arbejdes tæt sammen med barnet/den unge og familien, samt i tæt samspil med de vigtige samarbejdspartnere og netværk, som er i barnets/den unges hverdag.

Vi søger en medarbejder der
 • Er uddannet socialrådgiver / socialformidler
 • Har interesse i og gerne erfaring med arbejdet inden for servicelovens børneområde
 • Kan arbejde struktureret og målrettet som myndighedsrådgiver
 • Har evne til at skabe en konstruktiv kontakt til vores borgere og samarbejdspartnere
 • Kunne være et godt match ind i dette makkerskab
 • Har en positiv og kreativ tilgang til arbejdet
 • Har fokus på familiernes mestring af eget liv
 • Kan tænke kreativt og ud af boksen
 • Ønsker at arbejde løsningsfokuseret
Dine arbejdsopgaver er
 • Råd og vejledning
 • Udarbejdelse af Børnefaglige undersøgelser
 • Bevilling af støtte jf. Servicelovens 11, 52, 41, 42 og 84
 • Udarbejdelse af handleplaner jf. Servicelovens 140
 • Koordinering af indsatsen, så vores borgere får en helhedsorienteret indsats
 • Sikre den gode overgang fra barn til voksen i tæt samarbejde med den unge
Fakta om Specialgruppen for Børn og Unge
 • Specialgruppen er forankret i Børne- og Familieafdelingen i Job- og Velfærdsforvaltningen, og er Aalborg Kommunes myndighedsafdeling vedrørende børn og unge med funktionsnedsættelser
 • Specialgruppen består af socialrådgivere, ergoterapeuter, assistenter, afdelingsledere og chef for området. Vi er ca. 55 ansatte.
  Vores størrelse giver os gode muligheder for specialisering og fælles faglig udvikling, og vi vægter det tværfaglige samarbejde højt, såvel internt som eksternt
 • Vi lægger vægt på, at alle trives godt og får den nødvendige hjælp og støtte i arbejdet og i hverdagen
 • Specialgruppen er en arbejdsplads, der vægter medarbejderens faglig udvikling og læring
Vi kan tilbyde dig
 • En spændende arbejdsplads med højt fagligt niveau
 • Meget engagerede og dygtige kollegaer
 • Et stabilt, dygtigt og ungt makkerskab
 • Supervision
 • Stort fokus på arbejdsmiljø
 • Plads til kreativitet og gode ideer

Pr. 1. januar 2023 flyttede Specialgruppen til nyrenoverede lokaler på Sofiendalsvej i Aalborg.

Stillingen er omfattet af lokal løn. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation.

Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos:
Chef for Specialgruppen; Lars Lykke Knudsen, tlf. 9931 2753
TR og rådgiver; Sanne Hedegaard, tlf. 2520 2766

Ansøgningsfrist den 26. marts 2023.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 29. marts 2023.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  26-03-2023