Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Fritidscenter Herningvej søger en ressourceorienteret uddannet pædagog i en midlertidig stilling

Fritidscenter Herningvej søger en ressourceorienteret uddannet pædagog i en midlertidig stilling fra d. 1. marts 2023 til d. 28. februar 2024.
Stillingen er til vores fritids- og ungdomsklub og er på 32 timer.

Fritidscentret Herningvej er organisatorisk tilknyttet Center for Tværfaglig forebyggelse i
Job og Velfærd, Aalborg kommune. Fritidscentret Herningvej er et aktivt center både i og uden for huset, hvor fællesskab, partnerskab, samarbejde og helhedsorienteret indsats er nøgleord i vores arbejde.

Vi er et pædagogisk klubtilbud til børn og unge i alderen 10-18 år, der består af en fritids- og ungdomsklub. Vi har blandt andet fokus på børn og unges fritidsliv og er en generel forebyggende indsats. Vi samarbejder med øvrige aktører i lokalområdet såsom de lokale skoler og boligforeningerne og civilsamfundet. Vi laver blandt andet brobygning til foreningsliv og etablere fritidsjob.

Vi er kendt for nytænkning, kreativitet og rummelighed. Vi tænker i sammenhænge og helheder for at løse vores kerneopgave.

Fritidscenter Herningvej har en vigtig opgave i forebyggelsesseminar på kommunens skoler, derfor er det vigtigt du trives i selvstændige undervisningssammenhænge, hvor det er dig der formidler materialet – derfor leder vi også efter en pædagog der kan løfte alle opgaver i vores fritidscenter, og ser en fordel i at have mange bolde i luften. Derudover arbejder vi også med kontaktpersonsopgaver, i tæt samarbejde med Familiegruppe Øst.

Disse værdier har ført til denne beskrivelse:
"FC Herningvejs kerneopgave er, sammen med børn og unge gennem sunde fællesskaber, at udvikle læringsmiljøer, der bidrager til, at mestre eget liv. – Det gør vi altid i samarbejde med forældre og netværk som primære samarbejdspartnere"
Det gør vi ved at:
 • Inddrage børn, unge og forældre og samarbejdspartnere
 • Skabe meningsfulde aktiviteter og inkluderende fællesskaber
 • Afholde trivselssamtaler, lave håndholdte indsatser og have en faglig stærk personalegruppe.
 • Derudover arbejder vi med de tre spor: Deltagelse (børnevenlig kommune), sprog og mindset og har særligt fokus på samarbejde med forældre.
Vi søger en pædagog der kan tage ansvar, sammen med resten af personalegruppen, for vores aktiviteter. Til det har vi brug for en pædagog der kan inddrage elementer som bevægelse, inkluderende fællesskaber og sundhed.

Ansættelsen vil være i vores fritids- og ungdomsklub, hvor timerne vil blive fordelt fra
mandag til fredag i tidsrummet 14.00-22.00 og med et ugentligt personalemøde. Du skal
forvente at have 2-3 aftenvagter om ugen og hver 3. søndag. Herudover kan der være behov for møder udenfor åbningstiden, weekendarrangementer og kolonier.

Vi arbejder ud fra Aalborg Kommunes værdier og mål – læs mere: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/familie-og-beskaeftigelsesforvaltningen

Forventninger/kompetencer
 • At du sætter din faglighed og personlighed i spil og kan modtage feedback på egen praksis.
 • Kan motivere og arbejde relationelt med unge i alderen 10-18 år og har erfaring med dette.
 • Kan facilitere aktiviteter, hvor der er deltagelsesmuligheder på forskellige niveauer, for børn og unge.
 • At du har et sprog og mindset for, at alle børn og unge, gør det så godt som de kan.
 • Er omstillingsparat, da vi er en dynamisk arbejdsplads hvor opgaven hurtigt kan ændre sig.
 • Er en rollemodel og kan sætte retning og gå forrest i forhold til vores børn og unge.
 • Er god til at samarbejde og ser forskelligheder som en styrke.
 • Kan se muligheder og har et ressourceorienteret menneskesyn.
 • Kan have skiftende arbejdstider og skiftende arbejdsplads.
 • At du kender dig selv godt og er bevidst om egne grænser.
 • Har kørekort B.
Det er en fordel, hvis du har:
 • Kendskab til neuropædagogik eller har en neuropædagogisk uddannelse.
 • Har erfaring med tværfagligt samarbejde.
 • Har kendskab til Aalborg Øst
 • Har erfaring med forældresamarbejde og ser dem som en naturlig samarbejdspartner.
 • Har erfaring med dokumentation, herunder udarbejdelse af handleplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En dynamisk arbejdsplads, der vægter såvel det faglige som arbejdsmiljøet højt og, hvor der er plads til forskellighed
 • En personalegruppe med et højt ambitionsniveau, der brænder for arbejdet og har lyst til at gøre en forskel for børn og unge i lokalområdet.
 • En arbejdsplads med en klar vision og en stærk pædagogisk profil.
 • En personalegruppe, hvor humor og arbejdsglæde er en del af hverdagen.
 • Kollegial og faglig sparring.
Vi har siden sept. 2021, sammen med vores kollegaer i de 8 andre fritidscentre, ungecentrene og vores kollegaer på gadeplan, været i en pædagogisk udviklingsproces, hvor vi har arbejdet med CFTFs faglige Kompas; Fællesskabende fritid.

For at udvikle og kvalificere vores pædagogiske praksis, har vi arbejdet med temaerne; Sprog og mindset, Deltagelse og Samarbejde med forældre. Vi har deltaget i workshops, oplæg og fælles temadage om bla. skærmende og skubbende pædagogik, sprogets betydning og muligheder, vores lærings- og udviklingsforståelse samt deltagelsesmuligheder for børn, unge og deres familier.

Udviklingsprocessen er stadig pågående og vi har på baggrund af den iværksat flere indsatser. Det er en proces der allerede har sat spor i vores pædagogfaglighed og fremadrettet kommer til at udvikle sig yderligere.

Vi forventer, at du i din ansøgning forholder dig til, hvad deltagelse, sprog og mindset samt samarbejde med forældre, betyder for dig og hvordan du vil arbejde med disse temaer.

http://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/fritidscentre
https://www.facebook.com/FC-Herningvej-694230880716978

Arbejdsstedets adresse: Fritidscentret Herningvej, Herningvej 37, 9220 Aalborg Øst.

For spørgsmål kontakt centerleder: Pia Meidahl Lundholm Villadsen, 31990677 eller Souschef: Kristian Steen, 20652977.

Løn og ansættelsesvilkår: Stillingerne er omfattet af Ny Løn.
Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Samtaler forventes afholdt
den 16. februar 2023.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  12-02-2023