Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogisk familierådgiver til Familiegruppe NordFamiliegruppen Nord søger to pædagogiske familierådgivere. Der er tale om faste fuldtids stillinger med tiltrædelse 1. marts 2023 og 1. maj 2023 eller snarest derefter.

Vi er i Aalborg Kommune optaget af at sikre kvalitet på myndighedsområdet gennem en ambitiøs og visionær tilgang ift. børn, unge og familier med særlige behov.
Med overskriften "Et bæredygtigt børne- og familieområde" er der tale om en social forpligtigende prioritering af trivslen og hverdagslivet for børn og unge i udsatte positioner i Aalborg Kommune.

Aktuelt implementerer myndighedsområdet en strategi, hvor tidlig indsats i sagerne, tværfaglighed, tilgængelighed og mere dialog med familier, netværk og samarbejdsparter er nøgleord i forandringsprocessen. Vi arbejder systematisk med nye metoder og baserer vores indsatser på en teoretisk referenceramme.
Endelig er vi optaget af at følge op på, om vores indsatser virker. Målet er at give udsatte børn og unge de samme muligheder for udvikling som andre børn.

Vi forventer, at du er indstillet på, at gå professionelt, optimistisk og engageret til opgaven. Vi forventer også, at du er i stand til at skabe en ligeværdig og respektfuld dialog med borgerne i det daglige arbejde. Da opgaverne er mange, skal du være i stand til at skabe overblik, at strukturere og prioritere arbejdet.
Jobindholdet består af praktisk, pædagogisk indsats i familier med henblik på at fremme børnenes sundhed, trivsel og udvikling. Vi arbejder ressourceorienteret med relationerne i familien med fokus på tilknytningsmønstre og hele familiesystemet. Der arbejdes på baggrund af handleplaner, der indgås/følges op på med forældrene, og arbejdet udføres i tæt samarbejde med familiens rådgiver. Der udfærdiges rapport, hvor indsatsen evalueres.
En væsentlig opgave er også at indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige samarbejdspartnere inden for børn og unge-området.

Vi søger en kollega med en pædagoguddannelse, der har erfaring inden for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier.
Vi forventer, at du er psykisk robust, og at du kan arbejde selvstændigt. Du skal være i stand til at se bag om adfærd på en nysgerrig og respektfuld måde, samt kunne motivere til udvikling.
En person, som er kreativ og kan tænke i utraditionelle løsninger, og hvor en humoristisk tilgang i opgaven kan være en fordel.
Du skal kunne indgå i det tværfaglige samarbejde, både internt i familiegruppen og konkret i forhold til de familier, du skal arbejde i.
Du skal modtage supervision, og du skal kunne formulere dig både skriftligt og mundtligt.

Vi kan tilbyde job i en familiegruppe med fokus på udvikling af fag og metoder, og hvor det forventes, at man har fokus på sig selv og egen faglighed. Supervision er obligatorisk og er i mindre gruppe.
Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø, hvor vi vægter dialog og åbenhed. I Familiegruppe Nord er der ansat i alt 11 pædagogiske familierådgivere.

Stillingen er omfattet af lokal løn. Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn - og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Du kan få yderligere oplysninger hos afdelingsleder Lene Pretzmann Christensen, tlf. 3199 0010 eller familiegruppeleder Annette Mignon tlf. 2520 3050.

Ansøgningsfrist 16.2.23 og der afholdes forventeligt ansættelsessamtaler 27.2.23 om eftermiddagen.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Børn og unge

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    16-02-2023