Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Undervisningsassistent med fokus på kreative fag og specialklasser.

For at søge dette job skal du være berettiget til at blive ansat som jobrotationsvikar. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte dit Jobcenter. Hvis dit Jobcenter har henvist dig til en anden aktør, er det dem, du skal kontakte.

Undervisningsassistent med fokus på kreative fag og specialklasser.
37 timer pr. uge, i perioden 27/2 2023 - 23/6 2023.

Jobbet:
- Støtte/undervise i skolens kreative fag sammen med en anden lærer.
- Udover Kreative fag suppleres med skolefag/børnetid i forhold til ansøgers kompetencer.
- Støtte i specialklasser på skolen mellemtrin.
- Særlige indsatser med udgangspunkt i ansøgers kompetencer - hvad den enkelte konkret kan byde ind med.

Arbejdstid:
Primært indenfor normal arbejdstid

Vi søger en ny medarbejdere, som kan og vil:
- Indgå i et tæt samarbejde med andre kollegaer og ledelse, men som også skal kunne arbejde selvstændigt.
- Være en aktiv og faglig profil, som ser muligheder i at skabe en varieret skoledag for vores elever.
- Arbejde med vores tolærerordning og coteaching.
- Være en positiv voksen og have en anerkendende tilgang til eleverne.

Om skolen:
Tornhøjskolen er en udviklingsorienteret skole med ca. 270 elever i 0. – 9. klasse, heraf 70 i specialklasser og ca. 70 medarbejdere. Tornhøjskolen er afdelingsopdelt, hvor der er med tæt samarbejde mellem de almene klasser og skolens specialklasser. Der er specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt strukturklasser. Vi har desuden en stor og aktiv DUS-ordning, som er en integreret del af skolen. Skolen og DUS arbejder tæt for at sikre den enkelte elev og klassernes læring og trivsel.
​​​​​​​
Tornhøjskolen har to voksne i alle timer på alle trin og arbejder med CPS og Coteaching.
Tornhøjskolen blev i 2019 en idrætsskole. Derfor har eleverne flere timer med bevægelse end øvrige skoler. Tornhøjskolen har gennem de seneste år haft stort fokus på it og læring. Alle elever fra indskolingen og mellemtrinet har iPad, hvilket inspirerer/udvikler vores pædagogiske og didaktiske tilgang til arbejdet med elevernes faglige og sociale udvikling.


Vi tilbyder:
- En engageret medarbejdergruppe
- Tæt samarbejde med kollegaer
- En spændende og aktiv arbejdsplads med plads til traditioner og nytænkning
- Gode fysiske rammer, store lokaler og fællesarealer med mulighed for fleksible læringsmiljøer.


Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Børn og unge

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    03-02-2023