Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Opsøgende medarbejder søges til MidtbySjakket

Vi er 9 medarbejdere der søger 1 ny kollega til opsøgende arbejde i Aalborg kommune.

MidtbySjakket søger en opsøgende medarbejder pr. 1. april 2023.
Du skal indgå i et opsøgende team, der arbejder tværfagligt med andre foranstaltninger og samarbejdspartnere. Midtbysjakket består af 1 leder og 10 opsøgende medarbejdere. Vi er en del af Center for tværfaglig forebyggelse – hvilket er en vigtig del af Aalborg kommunes forebyggende indsats.

Midtbysjakket arbejder primært på gadeplan, men kommer også i og omkring Fritids/ungdomsklubberne. Målgruppen er sårbare unge i alderen 12 – 25 år, som har brug for støtte og omsorg for at forhindre marginalisering.

Arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte unges behov for voksenrelationer, motivation og dialog således, at der skabes mulighed for at få støtte eller akut hjælp. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til de unge og anser relationspædagogikken som et væsentligt redskab i vores arbejde. En del af kerneopgaven er at være bindeled imellem den unge og det etablerede system, samt være opmærksom på nye grupperinger og tendenser og videreformidle og handle på observationerne.

I arbejdet som opsøgende medarbejder skal man være indstillet på at arbejde primært eftermiddag og aften, samt at arbejde i weekender.

Vi forventer at du i din ansøgning forholder dig til det at arbejde som opsøgende medarbejder på MidtbySjakket. Du vil også til en eventuel samtale skulle forholde dig til en case fra det opsøgende arbejde som du selvfølgelig vil få mulighed for at forberede dig på umiddelbart inden samtalen.

Vi ønsker os.
 • At du er uddannet pædagog, eller anden relevant uddannelse.
 • At du har erfaring med målgruppen.
 • At du er indstillet på at være fleksibel.
 • At du har lyst til at præge og videreudvikle vores socialpædagogiske miljø.
 • At du er i stand til at "skabe" dit eget arbejde og arbejde selvstændigt.
 • At du har en god portion tålmodighed samt er handlekraftig.
 • At du har en meget stor grad af selvdisciplin.
 • At du har flair for/lyst til tværfagligt samarbejde.
 • At du er loyal over for fælles beslutninger og arbejder for trivsel blandt kollegaer.
 • At du er udadvendt samt nysgerrig og anerkendende i din tilgang til andre mennesker.
 • At du kan tage uopfordret kontakt til unge mennesker.
 • At du skriftlig kan dokumentere dit arbejde og dine faglige overvejelser.
 • At du fysisk er i stand til at gå mange kilometer hver dag.
 • At du har B-kørekort og har mulighed for at råde over egen bil.
Vi tilbyder.
En personalegruppe med stor erfaring inden for det opsøgende arbejde og tværfagligt samarbejde.

En arbejdsplads hvor der er tid til refleksion og hvor der er frihed til at afprøve nye ideer i det pædagogiske arbejde.

Arbejdsstedets adresse: Vesterbro 81, 9000 Aalborg.

Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Yderligere oplysning kan fås hos leder Dorthe Hvirvelkær tlf. 98121583 eller mobil 2333 4204.

Ansøgningsfrist den 10. februar 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 7.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  10-02-2023