Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Landzone- og byggesagsbehandler til Aalborg Kommune

Der er fortsat et højt aktivitetsniveau inden for byggeriet i Aalborg Kommune og derfor søger vi en sagsbehandler med særlige kompetencer indenfor håndtering af landzone- og byggesager.

Antallet af indbyggere i Aalborg Kommune stiger hvert år med mellem 1.500 og 2.000, og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Samtidig har byrådet fokus på at yde god service og nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager. Vi søger derfor en byggesagsbehandler, der vil være med til at understøtte denne udvikling, så godt byggeri, udvikling og erhvervsservice går hånd i hånd.

Stillingen er placeret i afdelingen Byggeri med i alt 42 ansatte, hvor vi arbejder i fem teams; Team Byg-adm, Team Erhverv, Team Bolig, Team Land og Team By. Hvert team har et fagligt og geografisk ansvarsområde. Den ledige stilling er placeret i Team Land. Hvert team arbejder som et selvstyrende team, hvor teamet med teamlederen i spidsen refererer til afdelingsleder og forvaltningsgrenchef.

Om jobbet
De primære opgaver omfatter bygge- og landzonesagsbehandling, koordinering af øvrig myndighedsbehandling samt vejledning inden for henholdsvis bygge- og planlov. Planloven er det primære udgangspunkt for sagsbehandlingen i landzoneteamet. Det er planlovens landzonebestemmelser og de hensyn, der skal varetages med dem, der overordnet ligger til grund for afgørelser i landzonen. Du bliver en del af Team Land, hvor vi blandt andet arbejder med landzonetilladelser, matrikulære sager, enfamiliehuse, landbrugsbyggeri, erhvervsbyggeri samt dispensationer efter naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer.

Faglig profil
Som vores nye medarbejder skal du bidrage med en borgervenlig og professionel sagsbehandling, hvor du bliver ansvarlig for dine byggesager fra start til slut. Det er afgørende, at du har lyst og kompetencer til at vejlede ansøgere med mange forskellige baggrunde, så de står tilbage med en god oplevelse i mødet med bygningsmyndigheden. Sagsbehandlingen foregår digitalt og det er derfor vigtigt, at kontakten til ansøgerne er nærværende og kompetent. Du skal desuden evne at se konkrete projekter i en større sammenhæng herunder foretage en vurdering af det ansøgte i forhold til indpasning i landskabet og det eventuelt omkringliggende bebyggede miljø.

Der vil særligt blive lagt vægt på:
 • Relevant uddannelse som arkitekt, ingeniør, landinspektør, bygningskonstruktør eller lignende
 • Erfaring med bygningsreglement og planlovens landzonebestemmelser er en fordel
 • Interesse for at arbejde med byggeri i det åbne land og landsbyerne
 • Evnen til at vejlede ansøger indenfor komplekse lovgivninger
 • at du kan formulere dig både skriftligt og mundtligt i en imødekommende og professionel tone, både i forhold til borgere og professionelle rådgivere
 • Eventuelt erhvervserfaring indenfor byggerådgivning, projektgranskning og projekt- og procesledelse
Personlig profil
Vi søger dig som har evnen til at arbejde selvstændigt med byggesagsbehandlingen og samtidig lysten til at indgå i et stærkt teamsamarbejde, hvor vi løbende udvikler på kommunens landzonepraksis, skabeloner og vejledningstekster til ansøgeren. Du skal kunne tage ansvar for egne sager og turde træffe beslutninger indenfor rammerne i lovgivningen. Du skal være serviceminded og kundeorienteret, da du skal fungere som ansøgerens kontaktperson i Aalborg Kommune, og koordinere samarbejde og sagsgang gennem hele processen. Det er vigtigt at du både kan begå dig på skrift og i tale, da en stor del af arbejdet foregår gennem god dialog med ansøger.

Vi tilbyder:
 • Et projektorienteret arbejdsmiljø, der hver dag byder på nye udfordringer, men også indeholder rutineopgaver
 • Et spændende og afvekslende job med mulighed for i høj grad at planlægge eget arbejde
 • Gode kollegaer, der sætter både faglighed i opgaveløsningen og et godt arbejdsmiljø højt
 • Faglig sparring i opgaveløsningen
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for hjemmearbejdsdage
Løn-og ansættelsesforhold
Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen med ansættelse den 1. april 2023 eller efter aftale. Der er flekstidsordning. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte os hvis der er behov for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt. Du kan kontakte teamleder Kristina Rosenby på tlf. 2520 2078 eller afdelingsleder i By og Land, Torben Kjeldgaard Larsen på tlf. 9931 2215.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 12. februar 2023. Vi forventer at afholde samtaler den 16. og 17. februar 2023.

Ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning. Ansøgningen vedhæftes bilag i begrænset omfang (CV og eksamensbevis).

By og Land
I By og Land arbejder vi hver dag for at udvikle en harmonisk kommune. Vi er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune. Sammen med borgerne ønsker vi at gøre Aalborg til den bedste kommune at leve, bo og arbejde i - både lige nu, men også i fremtiden. En kommune, hvor vi benytter, udvikler og værdsætter vores byer og unikke landskaber.

Vores arbejdsplads - kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer, og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune - i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  12-02-2023