Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Byggesagsbehandler til behandling af byggesager indenfor by-fortætning, transformation og boligsundhed i Aalborg Kommune

Der er fortsat et højt aktivitetsniveau inden for byggeriet i Aalborg Kommune og derfor søger vi en sagsbehandler med særlige kompetencer indenfor håndtering af byggesager i eksisterende bymiljø

Antallet af indbyggere i Aalborg Kommune stiger hvert år med mellem 1.500 og 2.000, og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Samtidig har byrådet fokus på at yde god service og nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager. Vi søger derfor en byggesagsbehandler, der vil være med til at understøtte denne udvikling, så godt byggeri, udvikling og erhvervsservice går hånd i hånd.

Stillingen er placeret i afdelingen Byggeri med i alt 42 ansatte, og vi arbejder i fem teams; team byg-adm, team erhverv, team bolig, team land og team by. Hvert team har et fagligt og geografisk ansvarsområde. Den ledige stilling er placeret i team by. Hvert team arbejder som et selvstyrende team, hvor teamet med teamlederen i spidsen refererer til afdelingsleder og forvaltningsgrenchef.

Om jobbet
Den primære opgave er byggesagsbehandling og koordinering af øvrig myndighedsbehandling, samt vejledning inden for henholdsvis bygge- og planlov. Du bliver en del af team by, der består af 7 sagsbehandlere, hvor sparring og fagligt fællesskab prioriteres. Teamet løser primært byggesager med fokus på by-fortætning, transformation-, tæt/lav-byggeri samt sundhedsproblematikker i bestående byggeri indenfor geografien Aalborg midtby, forstæder og oplandsbyer. Det der er fælles for teamets primære arbejdsområde, er et særligt fokus på helheder og tilpasning indenfor de eksisterende og ofte bevaringsværdige rammer. Sagsbehandlingen foregår digitalt og det er derfor vigtigt, at kontakten til ansøgerne er nærværende og kompetent.

Faglig profil
Som vores nye medarbejder skal du bidrage med en borgervenlig og professionel sagsbehandling, hvor du bliver ansvarlig for dine byggesager fra start til slut. Det er afgørende, at du har lyst og kompetencer til at vejlede ansøgere i øjenhøjde, så de står tilbage med en ordentlig oplevelse af mødet med bygningsmyndigheden. Du skal desuden have overblik og evne at se konkrete projekter i en større sammenhæng, herunder foretage en helhedsvurdering både i forhold til det ansøgte, naboerne og området.

Der vil blive lagt særligt vægt på:
 • at du har en relevant uddannelse som arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende og gerne har relevant erfaring
 • at du evner at se projektet fra ansøgers perspektiv og indgå i en konstruktiv dialog om projektet
 • at du formår at vejlede ansøgere bedst muligt i forhold til de ønsker de har
 • at du kan formulere dig både skriftligt og mundtligt i en imødekommende og professionel tone, både i forhold til borgere og professionelle rådgivere
 • at du evner at holde mange bolde i luften, skabe overblik og selvstændigt kan sætte dig ind i en sag, undersøge lovmæssige forhold og sikre, at sagen løses struktureret og målrettet
 • at du har interesse i at medvirke til udvikling af teamets arbejdsprocesser
 • at du har kompetencer der understøtter behandlingen af sager indenfor boligsundhed
Personlig profil
 • du skal fungere som ansøgerens kontaktperson og koordinere samarbejde og sagsgang gennem hele processen (én indgang til Aalborg Kommune)
 • du er imødekommende i alle sammenhænge
 • du har let ved at tilegne dig ny viden og lyst til at dele viden med kollegaer
 • du er robust og formår at holde fokus selv i pressede situationer
 • du er engageret, tillidsvækkende, udadvendt og god til at samarbejde med forskellige faggrupper
 • du har en veludviklet situationsfornemmelse
 • du tør træffe beslutninger og stå på mål for dem
 • du har gode kommunikationsevner i både skrift og tale
Vi tilbyder
 • en dynamisk og travl arbejdsplads med mange forskellige opgaver
 • et spændende og afvekslende job med mulighed for i høj grad at planlægge eget arbejde
 • et projektorienteret arbejdsmiljø, der hver dag byder på nye udfordringer, men også indeholder rutineopgaver
 • et opgave- og procesrelateret arbejde, der fordrer en fleksibel tilgang
 • gode kollegaer, der sætter både faglighed i opgaveløsningen og et godt arbejdsklima højt
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
Løn-og ansættelsesforhold
Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen med ansættelse 1. april 2023 eller efter aftale. Der er flekstidsordning. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte os hvis der er behov for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt. Du kan kontakte teamleder Maria Louise Møller på tlf. 2520 2070 eller afdelingsleder i By og Land, Torben Kjeldgaard Larsen på tlf. 9931 2215

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 6. februar 2023. Vi forventer, at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning.
Ansøgningen vedhæftes bilag i begrænset omfang (CV og eksamensbevis).

By og Land
I By og Land arbejder vi hver dag for at udvikle en harmonisk kommune. Vi er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune. Sammen med borgerne ønsker vi at gøre Aalborg til den bedste kommune at leve, bo og arbejde i - både lige nu, men også i fremtiden. En kommune, hvor vi benytter, udvikler og værdsætter vores byer og unikke landskaber.

Vores arbejdsplads - kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer, og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune - i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  06-02-2023