Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til fast stilling på 37 timer ugentligtDagtilbud Seminariekvarteret. Daginstitutionen Isbjørnen søger pædagog til fastansættelse til en 37 timers stilling, med tiltrædelse 01.03.2023 eller snarest derefter.
Brænder du for at arbejde med børn i børnehavealderen, og kan du se potentialer i at tilrettelægge inspirerende læringsmiljøer af høj kvalitet? Så er du måske vores nye pædagog.
Daginstitutionen Isbjørnen er en Institution som er i gang med at blive etableret, vi bliver en 90 børns børnehave og 40 vuggestuebørn, som forventes at være færdig og klar til forsommeren 2024, imens vi venter er vi i midlertidige nyrenoverede lokaler, vi deler adresse med Seminarieskolen på Mylius Erichsens vej 127.
Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 3-5 år, vi er placeret i et boligområde med en befolkningssammensætning der stiller særlige krav til medarbejderne f.eks. målrettet indsats med sprog, relations arbejde, motorik og kulturforståelse.
Stillingerne kan søges af pædagoger, der er engagerede, besidder en psykisk robusthed, og som tager udgangspunkt i, at forældrene er uvurderligt betydningsfulde i samarbejdet.
Vi søger en pædagog:
 • Med gode relations- og tilknytningskompetencer
 • Der kan tilpasse sig børnenes hensigter og skabe fælles involvering
 • der er i stand til at justere sig efter børnenes følelsesmæssige tilstand
 • Som kan understøtte børnenes deltagelse i børnefællesskaber, og som ser og handler på egne og kollegers muligheder for at skabe eller ændre betingelser for børnenes deltagelsesmuligheder
 • Der vægter at gøre brug af kollegers kompetencer gennem vidensdeling, feedback og samarbejde
 • Der kan arbejder tværfagligt
 • Der har gode kommunikative evner, såvel mundtligt som skriftligt
Vi kan tilbyde
 • Et spændende, tværfagligt miljø med mange udfordringer og muligheder
 • En attraktiv arbejdsplads, hvor du kan være med til at udvikle institutionens pædagogiske praksis i.f.t målgruppen
 • Engagerede kollegaer, som "brænder for" at gøre en forskel
 • En arbejdsplads, hvor trivsel, læring, udvikling og dannelse er i fokus
 • En arbejdsplads, der understøtter en tidlig indsat i børnehaven, der sigter mod at fremme børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem inkluderende pædagogik hvor ICDP er et af flere værktøjer.
 • En arbejdsplads, der har fokus på kompetenceudvikling i form af lærings grupper i dagtilbuddet, samt uddannelsesforløb/kompetence udvikling i samarbejde med konsulenter, samarbejdspartner i børn og unge.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside
Daginstitutionen Isbjørnen (aula.dk)
Eller få yderligere information på tlf: 99 82 59 80 ved pædagogisk leder Maiken Drangberg

Løn og ansættelsesvilkår.
Stillingen er omfattet af lokal løn. Grundlønstrin 26. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Ansøgningsfrist er den: Mandag 6 februar kl. 12:00

Ansættelsessamtaler: Onsdag 15 februar

Løn og ansættelsesvilkår


Forud for endelig ansættelse indhentes der børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  06-02-2023