Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Dygtig og videnbaseret matematik (og evt. it-) vejleder til Sofiendalskolen

Dygtig og videnbaseret matematik (og evt. it-) vejleder!

Sofiendalskolen søger en særdeles dygtig lærer og matematikvejleder til en fast stilling (37 timer) med linjefag i matematik og gerne andre naturfag eller idræt. Du kan også have andre fagkombinationer, men afgørende er det, at du er passioneret omkring matematikundervisning og rollen som vejleder for hele skoleforløbet.

Du kan også være optaget af teknologier, teknologiforståelse og makerspace og derfor kunne stillingen evt. kombineres med it-vejledning. Sofiendalskolen har de foregående år deltager i Børne- og Ungeministeriet's udviklingsprojekt omkring teknologiforståelse og vores egen forvaltning – Børn og Unge's – indsats ift. Makerspace.

Tiltrædelse 01.05.2023 evt. tidligere.

Vigtigt er det, at du som lærer brænder for matematik, er uddannet matematikvejleder, er kreativt tænkende, arbejder løsningsorienteret og kan skabe de bedste læringsrammer for vores elever og sparring ift. dine kolleger.
Du vil i første omgang skulle være vejleder på fuld tid med en arbejdstid primært fordelt på vejledning og co-teaching i matematik. Fra skoleåret 2023-24 forventer vi, at du indgår i fagfordelingen og f.eks. har et eller flere matematikhold udover timer til vejledning, co-teaching og øvrige matematikindsatser. Alt det aftales nærmere.

Vi tænker, at du er lærer med flere års erfaring, og vi forventer, at du har et solidt pædagogisk fundament, og at du er en stærk klasseleder. Du skal således have en indgående forståelse for arbejdet i en pædagogisk virksomhed.

På Sofiendalskolen skal du møde alle børn og voksne med høje forventninger, og med en anerkendende tilgang og ressourcetænkning. Du skal have ambitioner på egne såvel som elevernes, kollegaernes og skolen vegne, men samtidig møde alle i øjenhøjde.

På skolen arbejder vi i Professionelle læringsfællesskaber, der består af 5 – 9 medlemmer af såvel lærere og pædagoger. Du skal – sammen med skolens øvrige team - have fokus på fælles aktiviteter, der kan fremme fællesskaber for alle og understøtte inklusion, læring og trivsel for eleverne. Derfor skal du:
· Kunne vejlede og få følgeskab af dine kolleger
· Analysere resultater, systematisere og sætte retning for skolens matematikundervisning og skabe en rød tråd
· Kunne tilrettelægge og facilitere skolens fagteamsamarbejde omkring matematik for hele skoleforløbet 0.-9. årgang.
· Forberede læringskonferencer og give sparring til ledelsen
· Have høje faglige forventninger og ambitioner på elevernes vegne og kunne motivere dem.
· Beherske klasseledelse samt have fokus på relationsarbejde til børn og voksne.
· Du skal have et indgående kendskab til betydningen af struktur i undervisningen og med afsæt heri kunne indarbejde dette i din klasseledelse og didaktik.
· Have et stort fagligt engagement og have fokus på læringsresultater.
· Være optaget af at få øje på den ændring i undervisningen, der gør en forskel for elevernes læring.
· Kunne arbejde selvstændigt og målrettet men hele tiden med øje for skolen som helhed.
· Have gode samarbejdsevner, humor og en positiv tilgang til vores arbejdsfællesskab og mødet med skolens forældre.

Vi er stolte af at kunne tilbyde dig deltagelse i en gruppe særdeles veluddannede, dygtige, omstillings- og udviklingsparate lærere, pædagoger og servicepersonale. Skolen har en stærk vejlederkultur, hvor du som vejleder vil indgå i et samarbejde med skolens øvrige vejledere og skal forvente at dine vejlederkompetencer bliver sat i spil både i forhold til elever, kollegaer, ledelse og forældre.

Du er uddannet lærer, suppleret med yderligere uddannelse. Du har interesse i at arbejde i et eksperimenterende miljø, hvor eleverne kommer først. Du er ambitiøs og klar til at understøtte øget læring og trivsel for vores elever samt de mange spændende læringsaktiviteter, der finder sted på vores skole.

Vi prioriterer, at alle har det godt, lærer mest muligt og trives, bl.a. gennem en tidlig indsats i en skole med diversitet og plads til forskelligheder!

Sofiendalskolen ligger i Aalborg SV og er en stor byskole mellem Hobrovej, Hasseris og City Syd. På skolen har vi ca. 700 elever og over 100 ansatte. Det betyder, at du dagligt vil omgås mange børn og voksne, der stiller krav om tydelighed, ligeværd, ordenssans, selvstændighed og en positiv indstilling til arbejdet. Et bæredygtigt arbejdsmiljø har høj prioritet på Sofiendalskolen. Skolen vil i de kommende år gennemgå en stor renovering, om- og tilbygning.

Læs gerne skolens kernefortælling på www.sofiendalskolen.dk

Yderligere oplysninger om stillingen eller skolen fås ved henvendelse til skoleleder René Arnold Knudsen på 93520540 eller souschef og afdelingsleder Torsten Due Christensen på 31990062.

Fristen for din ansøgning er fredag den 09.02.2023.
Samtaler finder sted onsdag den 15.02.2023

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Undervisning

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    09-02-2023