Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Rehabiliterende terapeut til barselsvikariat

Visitationsenheden Støtte og Omsorg søger en ergoterapeut eller fysioterapeut til barselsvikariat på 30-37 timer ugentlig med ansættelse pr. 1. april 2023 eller hurtigst muligt. Ansættelsesperiode er på 1 år med evt. mulighed for forlængelse.

I Senior og Omsorg er du sammen med dine kolleger med til at hjælpe borgerne til at leve en selvstændig tilværelse. Det gør du i samarbejde med borgeren, borgerens netværk og andre, der har en indflydelse på borgerens liv.

I Myndighedsafdelingen arbejder vi med metoder, som har til formål at gøre flere borgere mindre afhængige af kommunale ydelser og mere selvbestemmende i eget liv. Vi er dynamiske og samskabende i vores løsninger. Vi udviser handlekraft, og vi vil kendes for ordentlighed, samt for kreative velfærdsløsninger.
For at understøtte ovenstående arbejder vi i tværfaglige teams, hvor vi er en bred vifte af sundhedsfaglige medarbejdere, og vi søger nu en barselsvikar med gåpåmod og erfaring. Du kommer til at indgå i vores Selvhjælpstrænerteam, som er et udekørende team på for nuværende 9 kolleger fordelt på terapeuter, SSAèr og SSH.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
 • At udfører aktivitetsanalyser og observere ressourcer, begrænsninger og rehabiliteringspotentiale hos borgerne, bl.a. i hjemmepleje ydelser, og lave skriftlige beskrivelser heraf. Og bidrage med individuelle, konkrete og gerne kreative løsninger ind i udfordringerne.
 • Rehabiliteringsforløb; Korterevarende og tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb til de borgere, der vurderes at kunne forbedre funktionsevnen og dermed nedsætte behovet for hjælp og herved støtte borgerne i så vidt muligt selv at løse hverdagsopgaver og dermed bevare livskvaliteten.
 • Træning med vores webbaserede træningsprogram DigiRehab (Digirehab); Træningsforløb på 12 uger med træning 2 x ugen evt. forlænget med et vedligeholdende forløb på 12 uger med træning 1 x ugen.
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende vikariat på en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor du bliver en del af et team med faglig udvikling og tæt samarbejde.
 • En arbejdsplads med dygtige og kvalificerede kolleger, hvor tværfaglighed er i højsædet
 • En arbejdsplads, hvor godt humør og arbejdsmiljø værdsættes og prioriteres.
 • En ansættelse som selvtilrettelæggende
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut
 • Har kendskab til arbejdet i hjemmeplejen, og erfaring vægtes højt.
 • Kan rådgive og vejlede borgeren i at udføre hverdagsaktiviteter bedst muligt selv.
 • Kan gå undersøgende og nysgerrigt ind i løsningen af dine arbejdsopgaver.
 • Kan arbejde rehabiliterende og se sammenhænge mellem træning og rehabilitering i borgernes hverdagsliv.
 • Er god til at samarbejde med forskellige faggrupper og kan opbygge tillidsskabende relationer til borgerne
 • Kan tilrettelægge og strukturere din arbejdsdag
Personlige kompetencer:
 • Er lyttende, rummelig og undersøgende
 • Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig
 • Er robust og kan bede om hjælp
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Har gode formidlingsevner både på skrift og mundtligt.
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Har kørekort til personbil
Kontakt
Teamleder Rikke Elmstrøm på tlf. 99 82 49 64/ 31 99 49 64 hvis du ønsker nærmere oplysninger om stillingen.

Ansøgningsfrist er den 02. februar 2023. Vi forventer at afholde samtaler den 13. februar 2023.

Arbejdsstedets adresse
Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  02-02-2023