Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Barselsvikar til VoksenBøgens Bostøtteafdeling

Barselsvikariat til VoksenBøgens Bostøtteafdeling

VoksenBøgen mangler en pædagog til et barselsvikar, som har lyst til at tage fat og være en del af vores Bostøtte afdeling som er i rivende udvikling og i stor vækst.
Vi søger derfor en pædagog til at varetage opgaver for borgere i eget hjem, 37 timer ugentligt - med tiltrædelse 20. marts 2023.

Hvem er vi:
VoksenBøgen er et helhedstilbud, som dels består af 4 bo afdelinger, et dagfunktionstilbud som rummer beskæftigelse, aktivitetstilbud samt STU og en bostøtteafdeling som både yder bostøtte til borgere, som er flyttet i egen bolig fra VoksenBøgen, eller leverer bostøtte for eksterne samarbejdspartnere, som har behov for løsning af specifikke opgaver eller specialopgaver.
VoksenBøgen er således et socialpædagogisk bosted med varierede opgaver inden for
104, 107, 108, 66.6, LAB 32, STU og 85

Vi søger:
Bostøtteafdelingen yder bostøtte til borgere, som har komplekse problemstillinger, og derfor søger vi en pædagog, som har bred faglig erfaring og interesse for støtte af borgere i deres individuelle forløb.
Gældende for stillingen er at have fokus på, at ydelsen gives ud fra bestillingen, og at der arbejdes med et rehabiliterende sigte og arbejdes hen imod så stor selvstændiggørelse som muligt.
Skriftlighed og dokumentation af borgernes status etc. er en væsentlig del af opgaven.

Rammer for jobbet
Du skal være indstillet på at løse forskelligartede opgaver og være indstillet på, at arbejde både dag, aften og weekend og arbejdstiden tilrettelægges efter opgaverne, bestillingerne og borgerens behov. Du vil derfor ikke have en vagtplan som du kender 4 uger frem i tiden, men skal dog selv tilrettelægge dine ugentlige fridage. Det er en vigtig kompetence at være forudseende og at kunne samarbejde med kolleger for at løse opgaverne med høj faglig kvalitet og professionalisme. De borgere VoksenBøgen støtter har forskelligartede og oftest komplekse problemstillinger, og kan bestå af udviklingshæmning med psykiatriske overbygninger, sindslidelser, personlighedsforstyrrelse samt borgere med dobbeltdiagnoser og andre komplekse problemstillinger.

Det er en forudsætning, du kan planlægge din egen dag hensigtsmæssigt og sammen med kollegerne i bostøtteteamet samt med ledelsen, så opgaverne ligger i forlængelse af hinanden og både dokumentationsarbejde og det pædagogiske arbejde løses tilfredsstillende til borgerens bedste.

Kørekort er en forudsætning.

Vi forventer:
- at du har overblik og kan handle i pressede situationer og kan arbejde alene
- at du er fagligt velfunderet, på skrift og i tale og har erfaring inden for området
- at du kan arbejde professionelt, selvstændigt og at du ønsker at samarbejde
- at du kan strukturere, planlægge og udføre din dag med det ansvar som gives dig
- at du handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår og rammer
- at du er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles
- at du er villig til at deltage i supervision og personaletræning

Dine Kvalifikationer:
Vi søger en erfaren medarbejder, som trives i kontinuerlig udvikling og forandring, og som kan rumme en vis uvished i det daglige arbejde og alligevel sikre borgerne et trygt og stabilt forløb.
Du skal kunne arbejde efter bestillingerne fra den bevilgende kommune og lave skriftlige opsamling/status, når det kræves

Vi tilbyder:
Vi tilbyder ansættelse på en dynamisk og udviklende arbejdsplads, hvor fokus på kerneopgaven, tværfagligt samarbejde, internt som eksternt, fleksibilitet og professionalisme tegner vores tilgang til arbejdet. Vi arbejder konkret med Aalborg Kommunes, Job og velfærds værdigrundlag som afsæt for den kultur vi ønsker at fremme og specifikt med de mål og strategier som løbende udmeldes. Der ydes løbende sagssupervision og afholdes personalemøder løbende, hvor faglig sparring, vidensdeling og den fremadrettede planlægning foretages.

Der er i dag beskæftiget 110 medarbejdere på VoksenBøgen.

Ønsker du nærmere oplysninger om institutionen og stillingerne, kan du kontakte VoksenBøgen, afdelingsleder Cerina Dalfoss på telefon
3199 0488 eller Brian Kallehauge 2088 8066 på hverdage mellem. kl. 9-10.

Ansøgningsfrist:
Vi tilstræber at besætte stillingerne hurtigst muligt, og indkaldelse til samtale vil ske løbende via mail/telefon. Stillingerne vil være opslået indtil vi har fundet de rigtige kandidater, dog minimum til 1. februar 2023

Ansættelsesvilkår:
Stillingerne er omfattet af lokal Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og SL. Derudover ydes et overenskomst bestemt funktionstillæg.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.







Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Handicap og socialpsykiatri

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    01-02-2023