Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Aktivitetsmedarbejder med relevant social- og sundhedsfaglig eller pædagogisk/terapeutisk baggrund til en tidsbegrænset stilling i Aktivitet Vest

Som en del af den samlede kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsats i Aalborg Kommune, er der et rigt og varieret Aktivitetstilbud til kommunens borgere i form af 35 aktivitetscentre fordelt med 11 centre i Nord, 10 centre i Øst og 14 centre i Vest.

Aktiviteterne på kommunens Aktivitetscentre er et tilbud efter Servicelovens 79 med et aktiverende og forebyggende sigte.

Aktivitetscentrene er et fantastisk tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere, der er bosat i Aalborg kommune.

Aktiviteter og arrangementer spænder vidt og henvender sig både til den selvhjulpne borger, men også til den borger som har brug for en let hjælpende hånd fra personalet.
Der er ydermere fællesspisninger og ture ud i det blå, som er planlagt i samarbejde mellem medarbejderne og Centerrådet/frivillige.

I Senior og Omsorg er kerneopgaven at fremme menneskers livskvalitet og meningsfulde hverdagsliv gennem forebyggelse, udvikling og omsorg.

Vi kan tilbyde:
Aktivitet Vest består af i alt 14 Aktivitetscentre hvoraf de 11 er bemandet med personale. Vi er en personalegruppe på 33 medarbejdere med forskellig sundhedsfaglig baggrund – dog primært SSA.
De 3 øvrige Aktivitetshuse er primært drevet af frivillige ildsjæle.

Vi arbejder ud fra tre værdiord; Kreativ, Handlekraftig, Ordentlighed og Samarbejdsvilje
 • Kreativ - spændende og afvekslende job med mange opgaver, hvor du selv kan være med til at præge arbejdsdagen
 • Handlekraftig - organisation, hvor nytænkning er en stor medspiller
 • Ordentlighed - er med til at give et godt arbejdsmiljø, hvor vi udvikler os sammen
 • Samarbejdsvilje – vi er åben og nysgerrige. Vi investerer i det gode samarbejde for at skabe kvalitet og sammenhæng for borgerne
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
Der er tale om følgende stilling på Aktivitetscenteret Gundorfslund, Gundorfslund 32, 9000 Aalborg.

1 stilling på 30 timer pr. uge.
Dette er en tidsbegrænset stilling fra d. 1. april til 31. december 2023.
Stillingen er kommet i hus, da der er blevet mulighed for via projektmidler at udvide åbningstiden på udvalgte Aktivitetscentre.

Mødeplan:
Denne udarbejdes i samarbejde med dine kolleger. Der kan være tale om både arbejde i hverdagene og lejlighedsvis i weekend, samt både i dag- og aftentimer.

Det er vigtigt, at du i denne stilling kan varetage diverse motionshold samt træning i maskiner.
Ydermere er det relevant, at du har kompetencer til at understøtte og etablere forskellige sociale netværk.

Vi vil derfor meget gerne høre, hvilke kompetencer du i den henseende besidder.

Jobsamtalerne finder sted den 22. februar 2023 på kontoret Aktivitetscenter Gundorfslund 32, 9000 Aalborg.

Dine primære opgaver vil være:
At møde borgerne med nærvær og indlevelse - gribe dagen og skabe meningsfulde aktiviteter for den enkelte og på denne måde være med til at give dem en god dag og højne livskvaliteten.

At varetage diverse hold indenfor motion så som balance- og bevægelseshold, puls-styrkehold og yoga. Ydermere sang og musik, mad og diverse former for kreative aktiviteter. Det kan også handle om højtlæsning, mandeklub, litteraturkreds eller hold i naturen.

At samarbejde med kollegaer, Centerråd og andre frivillige.
At hjælpe, støtte og udvikle borgere efter individuelle behov og ønsker. Dette bl.a. ved at samarbejde med andre i organisationen, så som demensområdet, de forebyggende medarbejderne, Brobyggerne og visitatorerne.

Endvidere vil der være praktiske og administrative opgaver for at få Aktivitetscenteret til at fungere.

Faglige kompetencer:
 • Du kan varetage motionshold
 • Du har en rehabiliterende- og forebyggende tilgang
 • Du har gode IT-kundskaber
 • Du er refleksiv i forhold til egne praksis
Personlige kompetencer:
 • Du har gode evner til at skabe netværk og relationer med en empatisk og nærværende tilgang
 • Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i teamsamarbejde, og samtidig kan du arbejde selvstændigt og formå at prioritere og koordinere arbejdsopgaverne
 • Du er initiativrig og sætter dit eget præg
 • Du er tydelig i din kommunikation og har gode pædagogiske evner
 • Du har humor, har let til smil og latter samt brænder for at arbejde med denne målgruppe
Arbejdsstedets adresse:
Du ansættes i Aktivitet Vest, men med fast base på Aktivitetscenter Gundorfslund, Gundorfslund 32, 9000 Aalborg.
Du vil få til opgave at afløse på andre aktivitetscentre, når der har været afholdt et aften eller weekend arrangement.
Det er derfor vigtigt at du har kørekort.
I ferieperiode og ved sygdom kan der ligeledes være tilfælde, hvor du skal hjælpe til på et andet Aktivitetscenter, end der hvor du har din faste base.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte aktivitetsleder Mona H.M. Mortensen på tlf. 2520 3867

Ansøgningsfrist er den 9. februar 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  09-02-2023