Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent til Dagtilbud Østerådalen

Om stillingen/arbejdspladsen
Dagtilbud Østerådalen, Daginstitutionen Sandgården søger 1en pædagogmedhjælper/pædagogiske assistent til en fast stilling 31 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. marts 2023 eller snarest derefter.

Brænder du for at arbejde med børn i alderen 3-6 år? Har du lyst til at være del af en institution med vokseværk? Og kan du se potentialer i at tilrettelægge inspirerende læringsmiljøer af høj kvalitet? Så er chancen her for at blive en del af vores team.

Daginstitutionen Sandgården er en institution, som startede op i august 2020 med en børnehavedel og maj 2021 med en vuggestuedel. Børnehaven skal fra marts 2023 opnormeres til vores fulde børnetal på 96 børn fordelt på 5 stuer og derfor søger vi en ny kollega. Du skal være tilknyttet en ny stue med 3-årige. Stuen startede op pr. 1. januar 2023, selvom stuen allerede er godt i gang med at blive etableret vil du også få mulighed for at være deltagende i at starte stuen op.
Vuggestuen er normeret til 64 børn fordelt på 4 stuer.

Pædagogikken i institutionen er funderet i ICDP, ligesom der er et stort fokus på at etablere forskellige inspirerende læringsmiljøer for børnene.
I efteråret 2021 startede vi vores sprogprojekt op i samarbejde med Sprog & Integration og Sofiendalsskolen omkring sprogudvikling og sproglige overgange. Det er blevet en stor del af vores hverdag og mange af vores pædagogiske aktiviteter udspringer ad sprogprojektet. Projektet vil forløbe frem til 2027.
Etableringen af Sandgården er stadig i fuld gang og vi arbejder ud fra, at robusthed er en del af vores fundament for at kunne klare forandringer og udfordringer. Det at tro på sig selv, at kende sine værdier og grænser, sige til og fra, samt at have en generel god grundstemning er derfor vigtigt du besidder, hvis du vil være en del af vores team.

At tydelighed skaber overskuelighed, er en af Sandgårdens grundsten. Vi ser det som vores opgave at skabe tydelige, faste rammer, en genkendelig struktur/organisering samt etablering af læringsmiljøer, så børnene oplever trivsel, udvikling, dannelse og læring.
I børnehaven arbejder vi med at skabe genkendelighed for børnene bl.a. via faste rutiner som understøttes af piktogrammer og legegrupper (både voksenstyret og selvbestemte).
I legegrupperne/legestationerne deler vi børnene op i mindre grupper, så der er mulighed for fordybelse og nærvær samt opbyggelse af de gode relationer og børnefællesskabet på stuen.
Vi møder barnet i børnehøjde, lytter til barnets stemme samt inddrager barnet i de forskellige læringsmiljøer, i legen og i hverdagsrutinerne.
Vi arbejder med "Fri for mobberi" som en del af arbejdet med børnenes følelsesmæssige og sociale udvikling. Derudover arbejdes der med at skabe læringsmiljøer indenfor de forskellige læreplanstemaer.

I din ansøgning forventer vi, at du beskriver, hvilke læringsmiljøer du har særlige kompetencer i at tilrettelægge og understøtte. Det kunne f.eks. være indenfor kategorierne natur/udeliv, sprog, motorik, musik/teater, science/IT i børnehøjde, eller lignende.

Vi søger en pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent som:
 • Har erfaring med børn i alderen 3-6 år.
 • Er omsorgsfuld og hjertevarm.
 • Brænder for at arbejde med relationer både til børn, forældre og kollegaer.
 • Har kendskab til eller er nysgerrig på ICDP.
 • Brænder for at være medskaber af inspirerende læringsmiljøer for og med børnene.
 • Har gåpåmod og som ikke lader sig slå ud af modgang i en opstartsfase.
 • Ser det som en naturlighed at arbejde inkluderende, anerkendende og inddragende.
 • Er iderig og kan omsætte både andres og egne initiativer til meningsfyldt pædagogisk praksis.
 • Er reflekterende og formår at omsætte egen refleksion til handling.

Vi forventer at:
 • Du er nysgerrig på den pædagogiske praksis.
 • Du har godt humør og møder verden med et smil på læben.
 • Du har overblik, er fleksibel og stabil.
 • Du er selvstændig og kan tage ansvar.
 • Du er åben overfor nye udfordringer og er omstillingsparat.
 • Du er energisk og kan sætte aktiviteter i gang, som tilgodeser børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring.
 • Du har et positivt livssyn, og du formår at omsætte det til inkluderende pædagogik.
 • Du ser forældre samarbejdet som værende inspirerende og understøttende for din praksis, og at du formår at inddrage forældrene i børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring.
 • At du ser "fejl" og succeser som potentiale for læring, og at du tør dele din læring med det øvrige personale, så vi kan arbejde med organisatorisk læring til udvikling af vuggestuens pædagogik.
 • At du ser mulighederne i at samarbejde med vuggestueafdelingen, så vi får et samarbejde præget af høj faglighed på tværs af institutionen. Det gælder både samarbejdet i overgangen fra vuggestue til børnehave, omkring børnegruppens sproglige udvikling og i hverdagen generelt.

Vi kan tilbyde:
 • En personalegruppe, hvor trivsel er højt prioriteret og hvor vi arbejder med ka`li`hed.
 • Kollegaer, der arbejder anerkendende, inkluderende og ressource orienteret.
 • Et job med ansvar og udfordringer.
 • En institution, hvor forældrene har stor indflydelse på deres børns hverdag.
 • En institution, som ser stor værdi i et anerkende forældresamarbejde.
 • En personalegruppe med høj faglighed og som er i en konstant udvikling, og hvor der er plads til dine ideer og input.
 • Et dagtilbud, hvor vi erfaringsudveksler på tværs af institutioner, og hvor alle bidrager til den gode opgaveløsning.
 • En institution som arbejder med reflekterende praksis og hvor "fejl" og succeser ses som potentiale for organisatorisk læring.

Arbejdsstedets adresse
Anna Anchers Vej 7, 9200 Aalborg SV

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og FOA.


Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  30-01-2023