Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Daginstitutionen Bornholmsgade søger en pædagog til et barselsvikariat på 37 timer.

Daginstitutionen Bornholmsgade barselsvikariat på 37 timer.
Vi søger en pædagog på fuldtid pr. 01.04.2023 til et barselsvikariat i én af husets vuggestuegrupper i daginstitutionen Bornholmsgade.
Daginstitutionen Bornholmsgade er en del af Dagtilbud Sønderbro, der består af 9 institutioner beliggende i Sønderbroskolens skoledistrikt. Bornholmsgade er en veletableret og velfungerende institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Børnene er fordelt i 3 aldersopdelte grupper, med både vuggestue og børnehavegruppe i hver søjle. I vores alrum, hjertet i institutionen tager vi imod husets ældste børn. Personalegruppen består af pædagoger, pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent, pædagog studerende samt to kostfaglig eneansvarlig, der serverer mad til alle børn i Bornholmsgade. Vi samarbejder om kerneopgaven og deler de små succeser i hverdagen.
I daginstitutionen Bornholmsgade ses mangfoldighed som en ressource og huset rummer mange forskellige nationaliteter. I daginstitutionen Bornholmsgade arbejder vi systematisk i opgaveløsningen, hvor den styrkede pædagogiske læreplan, planlagte aktiviteter, børns leg og børneperspektivet tænkes ind i det pædagogiske arbejde hele dagen. Den pædagogiske tilgang i daginstitutionen Bornholmsgade tager udgangspunkt i at barnet mødes på dets hensigter frem for dets handlinger, dette i en anerkendende, relations- og ressourceorienteret tilgang. Vi arbejder med at implementere ICDP og søger medarbejdere, der ønsker at være en del af denne proces.


Vi søger en pædagog
 • Som kan skabe en nærværende og engageret relation til børn og forældre
 • Som har fokus på barnets perspektiv og læringsudbytte.
 • Som har en relations- og ressourceorienteret tilgang - gerne ICDP.
 • Som har fokus på at styrke barnets tilknytning.
 • Som ser omsorg og nærvær som vigtige betingelser i arbejdet med at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Som bruger sproget aktivt til at italesætte barnets oplevelser og følelser.
 • Som italesætter børns initiativer på en positiv måde, så børnene får øje på hinanden
 • Som kan organisere en dagligdag med struktur og genkendelighed og samtidig har overblik over børnegruppen.
 • Som udvikler den pædagogiske kvalitet med udgangspunkt observation og refleksion
 • Som har erfaring i arbejdet med at tilrettelægge differentierede læringsmiljøer, arbejde med rutinesituationer og inkluderende fællesskaber
 • Som kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere alsidige pædagogiske aktiviteter i tæt samarbejde med det øvrige personale.
 • Som ser værdien i at videns dele og inspirerer hinanden i personalegruppen.
 • Hvor samarbejdet tager udgangspunkt i konstruktive og anerkendende dialoger
 • Som er motiveret for at lære og udvikle sig fagligt og personligt.
Vi kan tilbyde
 • En engageret, kompetent og medlevende personalegruppe der brænder for deres faglighed og den pædagogiske kerneopgave
 • En arbejdsplads med et stærkt kollegialt samarbejde om opgaven
 • En arbejdsplads, hvor forskellighed og mangfoldighed betragtes, som en ressource
 • Faglig udvikling.
 • En arbejdsplads med ansvar og indflydelse i hverdagen.
 • En arbejdsplads hvor der sættes fokus på arbejdsglæde.


Yderligere information kan fås ved henvendelse til daginstitutionen Bornholmsgade til Mette Larsen på tlf. 99314641. Der kan læses mere om daginstitutionen Bornholmsgade på vores hjemmeside Daginstitutionen Bornholmsgade (aula.dk)

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 27.02.2023.
Medsend eksamensbevis, CV og relevante bilag.Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  13-02-2023