Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Virksomhedskonsulent til Job- og Integrationshuset

Motiveres du af at gøre en forskel for ukrainske flygtninge, andre borgere med flygtningebaggrund samt aktivitetsparate grønlændere og har du samtidig lyst til at skabe værdi for virksomheder i Aalborg ved at støtte de aalborgensiske virksomheder i at rekruttere den arbejdskraft, de har brug for, så har vi jobbet til dig.

Du vil blive tilknyttet vores indsatsafdeling, som består af virksomhedskonsulenter, personlige jobformidlere og mentorer, som arbejder med at få flygtninge, indvandrere og grønlændere ind på arbejdsmarkedet. Til afdelingen er der tilknyttet en faglig koordinator.

Som virksomhedskonsulent skal du arbejde med integrationsborgere og aktivitetsparate flygtninge og grønlændere, som modtager kontanthjælp. Målgruppen spænder fra jobparate integrationsborgere til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvorfor tilgang og opgavehåndtering skal tilpasses den enkelte borger og dennes situation og behov.

Du opsøger virksomheder og afdækker rekrutteringsbehov samt understøtter virksomhederne ift. udbygning af et rummeligt arbejdsmarked.

Det er således din opgave at samarbejde med både virksomheder, borgere og relevante samarbejdspartnere for at støtte borgeren til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik og ordinære timer. Du vil desuden kunne indgå i forskellige borgervendte aktiviteter som bl.a. afholdelse af undervisningsforløb for borgerne.

Vi tilbyder
 • et job hvor du kommer til at biddrage til Job og Uddannelsesafdelingens vision 2025 om at være Danmarks mest værdiskabende beskæftigelsesindsats for virksomheder og borgere
 • job på en arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet med løsning af kerneopgaven, som er at sikre virksomhederne kan få den arbejdskraft de efterspørger, og at vore borgere kommer i job eller uddannelse.
 • et afvekslende og spændende arbejde i en dynamisk afdeling, hvor omstillingsparathed er en nødvendighed, og hvor vi har fokus på effekter og resultater
 • et udfordrende job, som kræver gode evner til selvstændig opgaveløsning og hvor evnen til tværfagligt samarbejde er en forudsætning
 • et job, hvor vi arbejder bevidst metodisk og med fokus på ressourcer og muligheder
 • et barselsvikariat på 37 t/ugen med tiltrædelse snarest.

Dine opgaver
 • Du opsøger virksomheder, leverer en professionel service og løser rekrutteringsopgaver for vores virksomheder og borgere
 • Du gennemfører virksomhedsbesøg med henblik på at afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft
 • Du finder jobåbninger og praktikker, der matcher målgruppen, og har fokus på at arbejde mod ordinære løntimer og ansættelse for borgeren
 • Du afholder samtaler med borgerne med henblik på at udvikle og støtte dem i deres motivation og jobsøgningsaktiviteter
 • Du synliggør borgerens progression og udvikling i de forløb som iværksættes og tilretter undervejs borgerens jobplan, så den matcher borgerens kvalifikationer og arbejder med en 3-sporet jobstrategi sammen med borgeren
 • Du journaliserer, hvordan borgeren udvikler sine samlede kompetencer i et beskæftigelsesrettet perspektiv igennem de forløb som iværksættes, da indsatsen skal støtte og dokumentere udviklingen af borgerens beskæftigelsesrettede ressourcer
 • Du indgår i et tværfagligt samarbejde omkring borgeren
 • Du arrangerer virksomhedsbesøg, oplæg og jobsamtaler for deltagere i klubforløb og står til rådighed med vejledning om jobsøgning og arbejdsmarkedet
 • Du håndterer administrative opgaver i forbindelse med arbejdet som virksomhedskonsulent

Vi tænker om dig
at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund kombineret med erhvervserfaring – gerne fra det private arbejdsmarked inden for salg samt erfaring med motivationsarbejde. Disse elementer giver det bedste fundament for at løse opgaverne i jobbet.


Det vil være en fordel, at du har
 • erfaring med lovgivning på området samt med virksomhedskonsulentfunktionen
 • kendskab til virksomhederne i Aalborg Kommune og erfaring med at afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft
 • erfaring med mødebooking, hjemtagelser og formidling af jobåbninger samt rekruttering
 • kendskab til målgruppen og oplever det som en positiv og værdiskabende udfordring at arbejde med borgere med komplekse problemstillinger, samt er nysgerrig på forståelse af andre kulturer end din egen
 • erfaring med at arbejde med borgere, som har andre udfordringer end ledighed, men som er på vej mod job
 • arbejder systematisk og målrettet, og er bevidst om dine beskæftigelsesfaglige kompetencer
 • gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
 • energi og er initiativrig og handlekraftig og tør være kreativ i din tilgang til opgaveløsning inden for de givne rammer
 • fokus på samarbejde og er villig til at dele ud af kontakter, oplevelser, dit gode humør og dine nye ideer
 • diplomatiske evner og er ansvarlig, selvstændig og god til at vejlede andre
 • kørekort til personbil og kan stille egen bil til rådighed i dit daglige arbejde

Job- og Integrationshuset varetager den beskæftigelsesmæssige opgave for aktivitetsparate grønlændere i Aalborg kommune og for kontanthjælpsmodtagere, der har flygtninge- og integrationsspecifikke udfordringer ud over ledighed samt for alle nye flygtninge i kommunen. Aalborg Sprogcenter og Aalborg Tolkekontor er desuden afdelinger under Job- og Integrationshuset.

Vi er pt. 110 medarbejdere, som er fordelt på forskellige fagområder; virksomhedskonsulenter, rådgivere, mentorer, undervisere i dansk som andetsprog for voksne, faglige koordinatorer og administrative medarbejdere.

Tidsplan:
Opslået: 12/1-2023
Sidste ansøgningsfrist: 5/2-2023
Samtaler: 8/2-2023

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  05-02-2023