Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogisk leder til Daginstitutionen Bisgården, dagtilbud Østerådalen

Børn og unge, Dagtilbud Østerådalen, søger en pædagogisk leder til Daginstitutionen Bisgården i en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse d. 1/4 2023

Dagtilbud Østerådalen:
Bisgården er en del af Dagtilbud Østerådalen, som består af 11 institutioner.

Dagtilbud Østerådalen er en del af den geografisk områdestruktur i Børn og Unge, og hører under område 7, som består af både institutioner, skoler, specialtilbud mm.
Som pædagogisk leder er man en del af et fællesskab, et ledelsesteam med 10 andre pædagogiske ledere samt dagtilbudslederen. Her vil den pædagogiske leder være med til at sikre drift og udvikling af dagtilbuddet og være med til at præge udviklingen af dagtilbudsområdet i Aalborg Kommune.

Daginstitution Bisgården:
Bisgården er en 0-6 års institution med en normering på henholdsvis 36 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, desuden er der normeret 3 ressourcepladser der tildeles børn med særlige behov via visitation.

Bisgården arbejder ud fra et anerkendende og inkluderende perspektiv med en hverdag der er præget af både forudsigelighed, struktur og plads til det spontane. Der arbejdes i relations grupper på tværs af stuer i aldersopdelte grupper for en differentieret læring. Der er indrettet forskellige læringsmiljøer med fokus på leg, læring, udvikling og dannelse. Daginstitutionen ligger i nærheden af store grønne områder med let adgang til bus. Bisgården har gode fysiske rammer både ude og inde.
I 2023 indgår Bisgården sammen med øvrige institutioner med ressourcepladser i Aalborg Kommune i et kompetenceudvikling forløb i den pædagogiske metode NEST. Dette forventes den pædagogiske leder at kunne give følgeskab på til implementering både før, under og efter.

Som pædagogiske leder bliver du nærmeste leder for 16 engagerede og professionelle medarbejdere og har hermed ansvaret for personaleledelsen i Bisgården.

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads og organisation i udvikling, hvor arbejdsglæde og faglighed vægtes højt.
 • En stilling med gode muligheder for at arbejde med pædagogik og ledelse.
 • En stilling der fagligt understøtter udviklingen af kerneopgaven jf. dagtilbudsloven
 • Fokus på "Vi kan sammen i fællesskab": en kernesætning i børn og unge.
 • Et lederteam der samarbejder tæt og loyalt med opgaveløsningen til gavn for hele dagtilbuddet.
 • Mentorordning.
 • Faglig og ledelsesmæssig sparring via samarbejdet med dagtilbudsleder og ledelsesteamet.
 • Personlig og faglig udvikling, herunder lederuddannelse på diplom niveau.
 • Engagerede og professionelle medarbejdere.
 • En medvirkende og positivt samarbejdende forældregruppe.

Vi forventer, at du som pædagogisk leder:
 • Er uddannet pædagog gerne med erfaring inden for ledelse, samt aldersgruppen 0-6 år.
 • Har lederuddannelse eller er klar på at uddanne sig inden for ledelsesfaget
 • Arbejder strategisk med blik for processen og resultatet.
 • Kan bidrage med nytænkning og andre vinkler på lærings- og ledelsesopgaverne i dagtilbuddet
 • Kan stå i spidsen for pædagogisk udvikling og har kendskab til og erfaring med de faglige og tværfaglige områder, der indgår i løsningen af kerneopgaven.
 • Kan skabe en evalueringskultur, der analyserer og vurderer sammenhænge mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Kommunikerer tydeligt, åbent og troværdigt og har gode relations kompetencer.
 • Engagerer og motiverer institutionens medarbejdere med øje for den enkelte og for helhedens sammenhængskraft.
 • Inddrager forældrene i et tæt samarbejde i hverdagens dialoger, på møder og via institutionens bestyrelsesarbejde.
 • Organisere, prioritere og strukturere.
 • Kan arbejde i en politisk styret organisation og bidrage til at politiske mål omsættes via meningsfulde handlinger.
 • Varetager ledelsen af de administrative og driftsmæssige forhold i daginstitutionen
 • Træffer vigtige beslutninger sammen med medarbejderne, ledelsesteamet og alene.
 • Engagerer dig i og tage et medansvar for udviklingen i dagtilbud Østerådalen gennem tværgående ledelsesopgaver og samarbejdet i ledelsesteamet.
 • Har et positivt livssyn og en anerkendende tilgang.
Der kan læse mere om daginstitutionen Bisgården på hjemmesiden: Daginstitutionen Bisgården (aula.dk)

Løn mm:
Lederstillingen er omfattet af lokal løn. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Ansættelsesproces:
Er du interesseret i stillingen er du velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Tina Riis Thomsen på tlf. 3199 0973 hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen.

Ansøgningsfrist d. 30/1 2023
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 7/2 2023
Der indhentes reference samt straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning, cv og bilag i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  30-01-2023