Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Fast rådgiverstilling i Sygedagpengehusets Job- og indsatsafdeling

Fast rådgiverstilling i Sygedagpengehusets Job og Indsats-afdeling
Aalborg Kommunes Job- og Uddannelsesafdeling vil være Danmarks mest værdiskabende beskæftigelsesindsats for virksomheder og borgere. Det betyder, at vi har defineret disse tre kerneopgaver:
 • At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger
 • At ledige og sygemeldte skal i job eller uddannelse
 • At borgerne får rette penge til rette tid
Du har nu muligheden for at være med til at løse disse vigtige og spændende opgaver, da Sygedagpengehuset søger en rådgiver til ansættelse d. 01.03.23, eller tidligst derefter, på 37 timer. Den ledige stilling er i job- og indsatsafdelingen, som primært beskæftiger sig med at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Konkret vil din opgave være opfølgningssamtaler med sygemeldte og afklaring af aktive kompetencer ift. åbninger på arbejdsmarkedet, som kan være et godt match for den enkelte. Der arbejdes med virksomhedspraktikker, revalidering, fleksjob, ressourceforløb og afklaring til førtidspension.

Hvad kendetegner opgaveløsningen?
 • Vi arbejder ud fra et beskæftigelsesperspektiv for hver enkelt borger, uanset om der er kort eller lang vej tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Der arbejdes med delmål og mål i alle sager. I planen for tilbagevenden er udgangspunktet at der skal bygges bro mellem den sygemeldtes kompetencer, eventuelle skånehensyn og behovet for arbejdskraft på virksomhederne
 • Omdrejningspunktet for samtalerne med borgerne er altid ressourcer og muligheder.
Hvilke ønsker har vi til dine kompetencer?
Det er en fordel, hvis du har uddannelse inden for det socialfaglige område, og tidligere har arbejdet med sygemeldte. Vi søger desuden en kollega som arbejder positivt ind i forvaltningens værdigrundlag:
 • Professionalisme; vi udfører vores kerneopgave med kvalitet og faglighed
 • Fællesskab; vi arbejder inddragende og samarbejder med interne og eksterne relevante samarbejdspartnere
 • Udvikling; vores tilgang er udviklende og motiverende, og vi er optagede af hvad der virker
Hvad kan vi tilbyde?
Sygedagpengehuset er en levende arbejdsplads med stor spændvidde i opgaveløsningen. Du vil blive en del af et arbejdsmiljø, hvor vi interesserer os for hinanden og fællesskabet, og hvor vi sætter trivsel gennem løsning af kerneopgaven højt. Der er mulighed for hjemmearbejde ud fra en fælles ramme for dette. Vi arbejder med et klart fokus på at skabe resultater for borgere og virksomheder, vi er nysgerrige på vores omverden, og på at finde løsninger. Derfor vil du også få mulighed for at påvirke opgaveløsningen i det daglige. Vi prioriterer faglig sparring til medarbejderne fra afdelingsleder og faglig koordinator, så den fornødne faglige støtte er til rådighed for dig fra dag ét i jobbet. Derfor er der selvfølgelig planlagt et godt introduktionsforløb for dig, hvori en tutorordning indgår.

Lyder det spændende?
- så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig! Har du brug for yderligere oplysninger om stillingen, inden du søger jobbet, kan du kontakte afdelingsleder Jette Rank Andersen på tlf. 99827336/31997336.

Ansøgningsfristen er d. 12.02.23, og vi forventer at afholde samtaler d. 14.02.23.

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  12-02-2023