Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til Dagtilbud Nordvest

Dagtilbud Nordvest søger pædagog til Børnehaven Blåhvalen på 29 timer.

Børn &Unge, Dagtilbud Nordvest søger en pædagog til Børnehaven Blåhvalen 29 timer med tiltrædelse 1.marts 2023 eller snarest herefter. Dagtilbud Nordvest består af 11 institutioner. Hver institution har en pædagogisk leder. Dagtilbuddet indeholder forskellige institutionsformer: børnehaver, integrerede institutioner, og en specialgruppe der er omfattet af Lov om Social Service.
Vi arbejder ud fra Aalborg kommune Børne- og Unge politik: Børne- og Unge politik

Børnehaven Blåhvalen ligger i Sulsted tæt på grønne områder. Vi er normeret til 42 børn i alderen 3 til 6 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, hvor den ene gruppe er med de ældste børn. Vi har en stor institution med gode fysiske rammer både ude og inde. Vi samarbejder lokalt med dagpleje, skole/Dus, samt en anden børnehave i byen. Vi har mulighed for at bruge byens legepladser og grønne områder.

Vores pædagogiske arbejde i dagligdagen, bliver tilrettelagt ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, med stort fokus på det pædagogiske grundlag, læreplanstemaer og læringsmål. Børnenes tryghed er grundstenen i vores daglige arbejde, ud fra dette grundlag giver vi alle børn mulighed for at møde flere forskellige læringsmiljøer i deres hverdag for at understøtte deres forskellighed i forhold til læring, tilegnelse af nye kompetencer og ny viden. I vores pædagogiske arbejde, har vi fokus på både vores relation til børnene samt børnene imellem. Vi vil skabe disse rammer både gennem voksenstyrede aktiviteter, daglige rutiner og fri leg. Vores relations arbejder er inspireret af de 8 samspils temaer i ICDP.

Se yderligere information på institutionens hjemmeside:

Vi søger en pædagog der:
 • Uddannet pædagog
 • Er engageret og har lyst til at udvikle sig fagligt
 • Prioriterer forældresamarbejdet højt
 • Evner at reflektere over egen praksis sammen med sine kollegaer
 • Kan se det enkelte barn og dets muligheder for deltagelse i børnefællesskaberne
 • Tager medansvar for at styrke børns mestringsevne og handlekompetencer
 • Kan arbejde i teams og alene
 • Har overblik og kan tage ledelse på stuen og på legepladsen
 • Bidrager til en positiv samarbejdskultur

Vi tilbyder
 • En børnegruppe hvor trivsel og læring i små læringsmiljøer er i fokus
 • En engageret forældregruppe
 • En personalegruppe med stort engagement og høj faglighed
 • En personalegruppe med fokus på det enkelte barns udviklingsmuligheder.
 • En personalegruppe, der ser faglig udvikling som en selvfølge
 • En personalegruppe, der ser et tæt forældresamarbejde som en nødvendighed for barnets udvikling.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Jannie Christensen på Tlf. 99825191 eller jcr-fb@aalborg.dk.
Ansøgningsfrist 31. januar 2023 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 6.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  31-01-2023