Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Konsulenter til Fagcenter for Børn og Unge i Aalborg Kommune

Kan du samtænke almen- og specialpædagogik i udviklingen af stærke fællesskaber?

I Aalborg Kommune skal et godt børne- og ungeliv være forankret i stærke fællesskaber og gode læringsmiljøer, som møder børn der, hvor de er. Vi skal sørge for, at alle børn og unge får mulighed for at være sig selv, trives, lære og blive så dygtige, som de kan.
Det kræver, at vi sammen skaber en mangfoldig folkeskole, hvor alle børn og unge får det bedste afsæt for deres videre liv. Det gør vi blandt andet ved, at specialpædagogisk viden aktiveres og indarbejdes i almenundervisningen til gavn for børn og unges deltagelses- og læringsmuligheder.

Til det videre arbejde med at skabe stærke fællesskaber for alle børn og unge søger vi to konsulenter, som kan bringe sine almen- og specialpædagogiske kompetencer i spil i samarbejde med medarbejdere og ledere på alle niveauer på skoleområdet.

Hvem er vi?
Pr. 1. januar 2022 er vi blevet en ny forvaltning - Børn og Unge, som samler skole og dagtilbud med et fælles fokus på børns læring, trivsel og dannelse. Det er vi ca. 7000 medarbejdere som står klar til at lykkes med hver dag.

Som ny kollega bliver du en del af Fagcenter Børn og Unge (FBU) med reference til leder af skoledelen i FBU.
I FBU arbejder vi med support og udvikling af høj kvalitet til skoler og dagtilbud på en lang række områder. Vi er ca. 50 kolleger med mange forskellige fagligheder med de opgaver i fagcenteret.
Derudover arbejder vi tæt sammen med de øvrige afdelinger i forvaltningen om udviklingsprojekter og betjeningen af vores skoler og dagtilbud på en bred vifte af områder.
Vi er en afdeling med en uformel omgangstone, hvor der er plads til at udvikle sig.

Hvem er du?
Det er centralt for at lykkes med opgaven, at du har stor viden om almen- og specialpædagogik og didaktik. Du har også erfaring med undervisning eller pædagogisk arbejde, og måske også ledelse på grundskoleområdet eller fra SFO/DUS. En stor del af opgaverne retter sig mod kompetenceudvikling og support af medarbejdere og ledere, så du har derfor også gerne erfaring som kollegavejleder/ressourceperson og med oplæg/kurser rettet mod voksne.
Og så ved du, hvor vigtig den rigtige kommunikation er – både når du holder oplæg, skriver og mødes med andre.

Om du er pædagog, lærer, leder, psykolog eller noget helt femte er ikke afgørende for at lykkes i opgaven, men det er centralt, at du har relevant erfaring og kompetence, som du kan bringe i spil til gavn for udviklingen af en mangfoldig folkeskole.

Du arbejder selvstændigt med opgaver, men formår også at indgå i samarbejde med chefer, ledere, kolleger og medarbejdere alt efter opgaven - og du er ikke bange for at stille spørgsmål, hvis du er nysgerrig eller i tvivl.

Du er positiv i din tilgang til arbejdet og god til at skabe relationer. Det er vigtigt, for du kommer til at møde og arbejde sammen med mange forskellige mennesker.

Du arbejder systematisk og målrettet og er god til at skabe overblik og sammenhæng, både når du leder fremdrift i indsatser eller indgår som deltager i samarbejde med dine kolleger.

Du kan også have andre spændende kompetencer, som relaterer sig til arbejdet med en mangfoldig folkeskole eller mere generelt til arbejdet med udvikling og konsolidering af indsatser. Det vil vi naturligvis også gerne høre om i din ansøgning.

Som konsulent i Børn og Unge forvaltningen vil du også skulle løse generelle konsulentopgaver inden for procesledelse, koordinering og sagsbehandling, når der er behov for det.

Du kan forvente, at dine nye kolleger vil gøre alt hvad de kan for at hjælpe dig godt i gang med opgaverne og få det bedste ud af dine kompetencer.

Yderligere informationer
Fagcenter Børn og Unge har til huse i Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby.
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte leder af Fagcenter Børn og Unge, Rasmus Greve på mobil: 93520062 / mail: rgh-skole@aalborg.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er torsdag den 15. december 2022
Samtaler afholdes onsdag den 21. december 2022. Forventet tiltrædelse er 1. februar 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om faste stillinger på 37 timer om ugen med en flextidsordning. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Administration og sagsbehandling

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    15-12-2022