Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Tornhøjskolen søger 2 pædagoger til Struktur++

Vi søger nye kollegaer til Struktur++ på Tornhøjskolen. Struktur++ er et nyt kommende tilbud for en mindre gruppe børn med placering på Tornhøjskolen. Tilbuddet er et helhedstilbud for elever, der ikke kan indgå i en normal skolekontekst i deres specialklasserækker.

Vi søger pædagoger der:

- Har høje forventninger til eleverne
- Er rummelig og kan skabe et trygt trivsels- og læringsfællesskab
- Tør stille krav til sig selv og sine kollegaer
- Har kendskab til området og kan arbejde struktureret
- Kan arbejde med individuelle handleplaner for eleverne og se sig selv som en aktiv del af skoledelen
- Har indsigt i elever med vanskeligheder ift. regulering, mentalisering og relations dannelse
- Har erfaring med men ikke mindst interesse i et tæt skole- hjemsamarbejde
- Det kan være en fordel, hvis du har musikalske eller andre kreative/praktiske evner.

Vi prioriterer den rigtige personlighed og faglige profil hos vores nye kollega.

Struktur++ er et meget specialiseret skoletilbud for både indenbys og udenbys elever og anbragte børn. Eleverne udviser typisk tegn på tilknytnings-, regulerings- og mentaliserings vanskeligheder. Vi samarbejder derfor også tæt med forældre, kontaktpersoner, PFR m.fl..

Målgruppen er elever fra 6-17 år, der alle har specialpædagogiske behov og store følelsesmæssige og sociale udfordringer. Eleverne er ofte nederlagspræget med et stort ønske om at få venner. Ansættelsen kræver, at du konstant må være indstillet på at skulle justere dig selv ift. både børn og voksne.

Det pædagogiske arbejde er båret af et børnesyn, som bygger på anerkendelse og fokus på low arousal og i regulering – hvilket stiller store krav til de voksne om at kunne regulere sig selv ift. barnet.

Det pædagogiske arbejde er båret af centrale begreber som: neuropædagogik og neuropsykologi, relationer og relationsarbejde, mentalisering (børn og voksne) samt tydelig struktur (herunder visualisering).

Stillingen stiller store krav til den voksne ift. at kunne møde barnet med et godt indblik i barnets oplevelse af verden.

I skoletilbuddet er det vigtigt at kunne se værdien af kreativ og aktivitetsbaseret undervisning.

Struktur++ på Tornhøjskolen tilbyder:

Et tæt samarbejde i et nyetableret team. Du arbejder tæt sammen med lærere og pædagoger på tværs. Du får gode kollegaer i samarbejdet omkring eleverne. Du vil blive en del af helhedsindsatser omkring vores elever, der er tæt samarbejde med forældre/plejeforældre samt et stort tværfagligt samarbejde med socialrådgivere, PPR etc.

Du vil få muligheden for at udvikle et nyt tilbud i et tæt samarbejde med dygtige kolleger og ledelse på Tornhøjskolen.

Er du den rette ansøger, og kan du se dig selv i ovenstående tilbud, glæder vi os til at modtage din ansøgning. For yderligere oplysninger kontakt: Skoleleder John Schulz på 29 23 7843 eller souschef Torben Høgh på 93 52 06 61.

Ansøgningsfrist er den 12.december kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 15. December 2022 fra kl. 14.30 til 17.30. Tornhøjskolen, Tornhøjvej 1, 9220 Aalborg Øst.

Ansættelse er pr. 1. februar 2023, men børnene starter først den 1.marts.
Løn efter gældende overenskomst samt gældende forhåndsaftaler.Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Børn og unge

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    12-12-2022