Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende leder til Plejeboliger, Annebergcentret

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads

Har du lyst til at være en del af plejehjemmet Annebergcentret, som sætter beboernes livskvalitet, tryghed og nærvær højt?

Vi søger en kompetent assisterende leder, der i samarbejde med plejehjemslederen, medarbejderne og beboerne kan realisere kerneopgaven og skabe velfærd via nærvær, ansvarlighed og respekt.

Annebergcentret ligger nær Vor Frelser Kirke i Aalborgs Centrum og har i alt 42 boliger. 7 af boligerne er særligt egnet for borgere med en demenssygedom. Annebergcentret rummer også et aktivitetscenter, der er åbent for alle pensionister i Aalborg Kommune og plejehjemmets beboere.

Annebergcentret har 50 engagerede medarbejdere der med iver og høj faglig kvalitet, arbejder på at skabe et meningsfuldt hverdagsliv ud fra den enkelte beboers præmisser. Medarbejderne har hjertet på rette sted, så de kan yde den bedste pleje og omsorg til den enkelte beboer.

I hverdagen foregår der forskellige aktiviteter på Annebergcentret. Der lægges vægt på at inddrage beboernes ønsker og tilbyder mange alsidige aktiviteter - både planlagte og spontane. F.eks. sang, musik, bowling, gymnastik, gåture og andre ture ud af huset. På Annebergcentret ser vi de pårørende, som en vigtig ressource og inviterer dem i samarbejde med beboerne gerne ind i livet på Annebergcentret - både ved højtider og i dagligdagen. Vi ser det som vigtigt, at beboerne bevarer de gode relationer til deres nære og ønsker at støtte op om deres vaner og traditioner i videst muligt omfang.

Dine primære opgaver og rammerne for opgaveløsningen vil være:
 • Vagtplanlægning, uge og dagsplanlægning.
 • Have fokus på den faglige kvalitetsudvikling, herunder dokumentationen, triage mm.
 • Ansvarlig praktikvejleder i tæt samarbejde med daglig vejleder samt deltage i elevsamtaler.
 • Sundhedsfaglig dokumentation, herunder at have fokus på kvalitet og faglig udvikling.
 • Medvirke til at sætte retning, skabe et godt læringsmiljø og indgå i vores forbedringsarbejde projekt omkring dokumentation.
 • Være en aktiv part i lederteamet.
 • Administrative opgaver.
 • At være leder i leders fravær.
Vores forventninger til dig som leder:

Faglige kompetencer:
 • Uddannet inden for det sundhedsfaglige område.
 • Ledererfaring.
 • Evne til at understøtte det gode samarbejde i MED-udvalget, Bruger- og pårørenderådet samt med de frivillige.
 • Understøtte en høj faglighed, faglig udvikling og et godt arbejdsmiljø.
 • Er fortrolig med IT, har kendskab og lyst til at arbejde med SD vagtplan/ Optima, CURA og andre administrative platforme.
Personlige kompetencer:
 • Er ansvarsbevidst og god til at samarbejde på tværs af fagligheder.
 • Er tydelig og handlekraftig.
 • Du løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye idéer.
 • Evner at arbejde struktureret og sikre at udviklingstiltag der sættes i gang følges til dørs.
 • Er en person som er let at gå til og er lydhør over for medarbejdere og kollegaer.
 • Er anerkendende, lyttende og inkluderende i forhold til pårørende, beboere og medarbejdere.
 • Udviklingsorienteret og kan give og modtage feedback.
 • Du har god selvindsigt og selvforståelse.
 • Du kan kommunikere ledelsesmæssige beslutninger loyalt.
 • Du har god dømmekraft og mod til at tage ansvar.
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job med udfordrende opgaver.
 • Engagerede og dygtige medarbejder med forskellige fagligheder.
 • Et engageret ledelsesteam, hvor vi støtter og udvikler hinanden.
 • En spændende og levende organisation, hvor vi arbejder anerkendende og i en tillidsfuld dialog.
 • En arbejdsplads som arbejder målrettet med forbedringsarbejde, læring og kvalitet.
 • Et spændende job hvor der er mulighed for personlig og faglig udvikling.
Arbejdsstedets adresse: Annebergcentret, Annebergvej 6, 9000 Aalborg.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lene Merethe Vejen 99 31 68 70, lmf-aeh@aalborg.dk

Funktionsbeskrivelse for assisterende plejehjemsledere i Aalborg Kommune kan rekvireres ved kontakt til Chefsekretær Camilla Holmgreen Madsen på tlf.: 99 31 34 86.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14.12.22.

Ansøgningsfrist den 11.12.22.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorg her:
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)
Strategisk ledelsesudvikling (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  11-12-2022