Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Specialbørnehaven Birken søger pædagog med stærke relationelle kompetencer til vikariat på 37 timer ugentligt i perioden 01.01.23 – 30.06.23

Specialbørnehaven Birken er organiseret i Fagcenter Børn & Unge og er en del af et fællesskab med øvrige de specialbørnehaver (Væksthuset, Marte Meo, Barnets hus og Stampe). Specialbørnehaven Birken er et kommunedækkende specialbørnehavetilbud og børnene visiteres til gennem Centralt Visitationsudvalg

Målgruppen er børn i alderen 0-6 år indenfor området Autisme spektrum forstyrrelser, ADHD og andre nært beslægtede udviklingsforstyrrelser.

Tilgangen til det pædagogiske arbejde er anerkendende, positivt og ressourceorienteret. Det er gennem et højt engagement og en veldefineret faglighed, at vi kan støtte det enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og læring bedst muligt, sådan at barnet udvikler mestringsstartegier til gavn for fremtidslivet

I hverdagen tager vi udgangspunkt i en udviklende, kontinuerligt og struktureret hverdag for det enkelte barn og børnegruppen. I vores pædagogiske arbejde bruger vi TEACCH metoden, PECS, Social stories, Neuropædagogik- og psykologi og Low arousal.

Specialbørnehaven Birken er, i samarbejde med de andre specialbørnehaver, en del af en "udgående funktion". Det handler om at give råd og vejledning omkring hvordan special pædagogik kan tænkes ind i almenområdet. Vi er med til at sikre udviklingen af kvalitet i vores specialtilbud, levere viden og sparring til de decentrale specialtilbud på skoler og i institutioner

Vi søger pædagog gerne med erfaring indenfor 0-6 års området (Almen Dagtilbud)
 • Gerne med viden og erfaring indenfor både almenpædagogik og special pædagogik.
 • Kan sikre/understøtte en mangfoldighed i læringsmiljøer. Herunder, at betragte udelivet som et af mange læringsmiljøer
 • Er reflekterende i det pædagogiske arbejde og er i stand til at opstille faglige mål, arbejde systematisk med dem samt evaluere på dem
 • Har gode kommunikationskompetencer, både skriftligt og mundtligt
 • Mestrer og vægter et udvidet forældresamarbejde – inddrager forældrene i at finde meningsfulde løsninger
 • Er stabil, fysisk og psykisk robust
 • Ser muligheder frem for begrænsninger og er interesseret i at tilegne dig ny viden og udvikle egen pædagogiske praksis
 • Du har kørekort og kører bil
Vi kan tilbyde:
 • En hverdag hvor der planlægges ud fra viden om forudsigelighed, struktur, anerkendelse, glæde og respekt for det enkelte barns udviklingsniveau
 • En arbejdsplads der bygger på værdierne: professionalisme, fællesskab og udvikling
 • En arbejdsplads med åbenhed, respekt, tillid og fleksibilitet
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på "det gode arbejdsmiljø". Bl.a. ved at være opmærksom på at hjælpe hinanden og være nysgerrig på intentionerne bag en handling
 • Et fagligt fokus på "det udvidede forældresamarbejde" og de udgående funktioner
 • En ledelse, som er tydelig, anerkendende og har tæt kontakt til den pædagogiske praksis
Arbejdsstedets adresse, Specialbørnehaven Birken, Storemosevej 31-33, 9310 Vodskov.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Vil du vide mere om stillingerne,
er du meget velkommen til at kontakte pædagogisk leder Kristine Niss-Henriksen på tlf.: 99317050 eller gruppekoordinator Susanne G. D. Hansen på tlf.: 99317043.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 50

Læs mere om Specialbørnehaven Birkens Specialbørnehaven Birken (aula.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  04-12-2022