Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende leder med stærk karakter

Du skal have et særligt øje for det at være en del af holdet på botilbuddet Kedlen, Støberiet og akutboligerne. På tilbuddene er der fokus på en høj faglighed og tæt samarbejde mellem borger og medarbejder. Vi bestræber os på at skabe en atmosfære med fokus på personlig udvikling og tryghed, både for borger og medarbejder.

Vi har brug for en assisterende leder til Kedlen, Støberiet og akutboligerne, der formår at lede i et miljø med et forholdsvist stort flow af udsatte borgere. Både Kedlen og Støberiet er midlertidige botilbud til mennesker med sindslidelse og misbrug og hertil kan borgerne have svære problemstillinger som selvskade og spiseforstyrrelser.

Dine opgaver som assisterende leder
Stillingen er en ren ledelsesstilling med daglig drift; du indgår altså ikke i det socialpædagogiske arbejde på tilbuddene. Du vil derimod stå for ting som:
 • Planlægning af vagter
 • Teammøder og faglige møder
 • Stå for de pædagogiske linjer sammen med medarbejderne
 • Direkte personaleledelse, herunder sygefraværssamtaler osv.
 • Arbejdsmiljødelen med fokus på trivsel


Dine kompetencer
 • Du er sundhedsfagligt uddannet
 • Du har meget høj grad af selvstændighed
 • Du står ved dine beslutninger
 • Du er en dygtig relationsskaber og formår at knytte bånd til både medarbejdere, borgerne, samarbejdspartnere og pårørende
 • Du skal have blik for processer, og hvordan de kan effektiviseres uden negative konsekvenser
 • Du er dygtig til at forklare og formidle sammenhænge i de beslutninger, som bliver truffet
 • Du formår at arbejde med kultur på stedet og skabe et fælles udgangspunkt om kerneopgaven
 • Du har konstruktiv tilgang til det psykiske og fysiske arbejdsmiljø med særlig fokus på at udvikle og fastholde medarbejderne
Har du ikke allerede har en diplomuddannelse i ledelse, får du bevilliget uddannelsen.

Om Kedlen og Støberiet
På Kedlen og Støberiet arbejder vi ud fra kerneopgaven: "Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel".

Begge botilbud ligger på Henning Smiths Vej tæt på Aalborg centrum. Støberiet er et midlertidigt, døgndækket tilbud for unge mellem 16 og 40 år med en sindslidelse. Der er 14 pladser og 7 akutpladser, hvor der er relativt stort flow af borgere. Der er omkring 20 medarbejdere på Støberiet. Dit kontor ligger på Støberiet, og du finder selv ud af, hvordan du fordeler tiden mellem de to steder.

Botilbuddet Kedlen er et døgndækket botilbud på 7 lejligheder til borgere med sindslidelse og misbrug. Borgerne kan have en kombination af diagnoser. Der er 8 medarbejdere på Kedlen.

Begge tilbud er midlertidige ophold der skal sætte borgeren i stand til at bo et andet sted med mindre indgribende støtte samt mulighed for afklaringsforløb.

Der er vågne nattevagter begge steder.

Du har en fleksibel arbejdstid, men møder klokken 07.00 de fleste dage.

Ledelsesmæssig ramme
Uffe Skals Ladefoged er konstitueret leder på stedet til udgangen af 2023 eller indtil ændringer i organiseringen i ledelsesfeltet og Center for socialpsykiatri og autisme. Uffe er på stedet 2 dage om ugen. Derfor er det også dig som assisterende leder, der tager teten i den daglige ledelse.

Vil du vide mere?
Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her:
Nye Fælles Veje – vores strategi på det specialiserede område
Med mennesker i fokus - Voksenafdelingens vision, kerneopgave og resultatmål
Vi udvikler os sammen - Aalborg Kommunes grundfortælling og DNA
Aalborg Kommunes ledelsespolitik
4 for fællesskabet – Aalborg Kommunes personalepolitik

Du er velkommen til at kontakte Uffe Skals Ladefoged, tlf. 2520 6012.

Ansøgningsfrist: Den 4. december 2022.

Samtaler
Vi forventer at afholde 1. samtale den 9. december og 2. samtale den 16. december.

Hvis du bliver kaldt til 2. samtale, skal du besvare Garuda profillink og deltage i profilinterview inden samtalen (1 time).

Tiltrædelse den 1. januar 2023 eller snarest herefter.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Inden din ansættelse, indhenter vi straffeattest og referencer.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommunes Voksenafdeling
Vores DNA – en del af noget større
I Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af.
Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune.
Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her:
I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  04-12-2022