Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Skru ned for ledelse som disciplin og op for gnisten! Assisterende leder til botilbud Aalborg

Du er selvfølgelig en dygtig leder, men du er mest optaget af den livsglæde, som opstår, når drømme får liv, fordi alle byder ind med det, de kan.

For mennesker er forskellige. Alle har derfor også unikke måder at kunne være betydningsfulde. I Handicapafdelingen i Aalborg Kommune skal vi opdage og støtte alle mulige måder at få dén oplevelse og dén livskvalitet: Jeg er værdsat. Dét er vores grundlæggende afsæt for at udvikle velfærd på banebrydende måder. Vores fælles kerneopgave er at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg.

Dit ledelsesfelt
Botilbuddet Tornhøjgård er et livligt hus, hvor 32 voksne bor i hver deres lejlighed, og desuden deler forskellige fællesarealer inde og ude. De har alverdens idéer om, hvordan hverdage og fridage skal forme sig. Alle har et udviklingshandicap og dermed brug for støtte og guidning i forskellige situationer. Derfor har medarbejderne kompetencer inden for det socialfaglige og også det sundhedsfaglige område.

Med afsæt i kerneopgaven skal du engagere dig i, at alle på Tornhøjgård oplever tilpas balance mellem tryghed og mod til at afprøve noget nyt. Det gælder naturligt nok også medarbejderne.

Du går ofte rundt i huset og vil derfor opleve en engageret flok, som vil elske, at du
stopper op og snakker, så du kan fornemme, hvad der rører sig i huset
en gang i mellem er frisk på at cykle en tur eller spille Play-Station
finder på og bakker op om vilde idéer: "Skal vi ikke invitere en fra Zoo, så vi kan holde en slange?"
tager nogle beslutninger i huset og forklarer dem på en simpel måde

Når du kigger på din to-do liste, står der opgaver som
 • Vær nysgerrig og få borgerne mest muligt på banen: Hvad skal vi sammen få til at ske i huset? Hvordan får vi sammen og enkeltvis endnu bedre forbindelse med andre i lokalområdet?
 • Systematisk opmærksomhed på kompetencer og kvalitet i de sundheds- og pædagogfaglige arbejdsgange.
 • Have føling med medarbejderne og deres overblik over opgaverne - for at kunne justere organisering og støtte prioriteringen i det daglige.
 • At skabe relevante koblinger til og initiativer med Ungetilbuddet Sofiebo i samme ledelsesfelt.
Du bringer erfaringer, dilemmaer og idéer ind i jeres tre-mands ledelsesteam for "Botilbud Aalborg", og tager del i gensidig sparring med din leder samt en assisterende lederkollega. I det hele taget stiger din energi og dit drive som leder, når du drøfter og deler inspiration med andre i organisationen.

Hvem er du?
Du skal drive et botilbud, og derfor skal du have et vist indblik i økonomi, organisering (fx arbejdstidsplanlægning og anvendelse af vikarer) samt generel personaleledelse (fx kompetenceudvikling).

Det er desuden vigtigt for os, at din innovative ledelsesstil dyrker idéen om at udforske drømme og støtte den enkelte til selv at række aktivt ud efter den. Vi kalder det Livskraft. Hvornår har du gjort noget, der ligner denne tilgang?

Vi vil også gerne læse et konkret eksempel på, hvordan du loyalt formidler beslutninger til medarbejdere. Hvordan har du gjort budskabet tydeligt og relevant for dem i den givne sammenhæng?

Hvis vi rent faktisk spurgte dine hidtidige medarbejdere, vil vi gerne høre dem sige noget a'la "her får I virkelig én, der bakker op om, at vi prøver noget af!" Og "selv når der er rigeligt med ledelsesopgaver om ørerne, så har vi en fornemmelse af robust struktur og sammenhæng. Der er ikke noget, der 'sejler'."

Når du søger stillingen
Beskriv, hvordan din erfaring med ledelse kan bidrage til at løse kerneopgaven i jobbet. Forhold dig til, hvordan din lederprofil både kan passe til og udvikle kulturen hos os. Vi skeler til, om du har ledelseserfaring fra socialområdet. Vi er dog mest optagede af, at du har oprigtig interesse for at finde gejsten og handlekraften hos borgerne.

Vil du vide mere?
Mangler du info, før du kan formulere din helt skarpe ansøgning, kan du kontakte leder Jesper Terp Laursen på 25 20 69 96.

Sådan forløber processen
Ansøgningsfristen er den 16. januar 2023 Vi forventer at afholde to samtalerunder: fredag den 20. januar 2023 og fredag den 27. januar 2023. Hvis du indkaldes til anden samtale, sender vi dig en Garuda personlighedsprofil, som du udfylder online. Du får en tilbagemelding på denne forud for 2. samtale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Inden din ansættelse, indhenter vi straffeattest og referencer.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommunes Voksenafdeling
Vores DNA – en del af noget større
I Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af.
Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune.
Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her: I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  16-01-2023