Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Gl. Hasseris skole søger afdelingsleder 1. februar 2023

Gl. Hasseris skole søger afdelingsleder 1. februar 2023


Som afdelingsleder på Gl. Hasseris Skole bliver du en del af et ledelsesteam på en velfungerende skole, som har et stærkt fokus på høj trivsel og faglighed for alle, samtidig med at ordentlighed er den bærende værdi.

Gl. Hasseris Skole er en skole, hvor:
 • Vi vægter trivsel, tryghed, ligeværd og fællesskab højt.
 • Vi efterstræber, at alle børn bliver optimalt fagligt udfordret uanset fagligt niveau.
 • Vi understøtter, at de faglige, sociale og personlige kompetencer supplerer hinanden, og at børnene oplever at være betydningsfulde som dem, de er.
 • Vores børn og unge understøttes i at være ansvarlige og i at søge medindflydelse.
 • Vores tilgang og vores principper afspejler og er forankret i vores måde at kommunikere på.
I vores pædagogiske arbejde har vi fokus på at omsætte børnesynet "Alle børn gør det godt, hvis de kan" til konkret praksis.
Vi arbejder målrettet på at gøre skole og DUS til én enhed, hvor DUS'en sideløbende arbejder med Fælles Mål for Dus.
Desuden er vi i gang med at implementere DELTA-klasser – både som et konkret tilbud på skolen og som et skoleudviklingsprojekt.


Om skolen

Gl. Hasseris Skole er en byskole beliggende i skønne omgivelser ved Rotunden midt i Hasseris. Vi oplever stor tillid og søgning til skolen, både pga. vores gode omdømme og byudviklingen i vores område. Gennem de seneste 5 år lader det til, at vi har stoppet flytningen til privatskoler, når vores elever skal starte i udskolingen, hvilket vi tager som udtryk for en solid indsats gennem hele skoleforløbet.
Skolen består af ca. 800 elever og godt 100 ansatte. Pt. har vi 3 spor på 5 af de 10 årgange og 4 spor på de sidste 5. Grundet den store søgning til skolen er vi meget bevidste om muligheden for at blive 4-sporet på alle årgange – med de fordele og udfordringer, der ligger i dette.
Vi har en stor og velfungerende DUS – både DUS1 og DUS2 – med mange indmeldte elever. Det er vigtigt for os, at der er en rød tråd mellem skole og DUS, så eleverne ikke møder 2 forskellige verdener ift. pædagogikken.
På Gl. Hasseris skole er vi ligeledes stolte af vores DELTA-klasser, der i indeværende skoleår omfatter en klasse på henholdsvis 0., 1. og 2. årgang. Klasserne består af 12 børn fra skoledistriktet og 4 børn med autisme eller autismelignende vanskeligheder, der har udfordringer inden for socialt samspil, forestillingsevne og kommunikation. En høj grad af struktur, forudsigelighed og voksenstøtte sikrer, at alle børnene kan deltage og trives i klassefællesskabet. Tænkningen fra DELTA-klasserne er en central byggesten for udviklingen af vores pædagogiske arbejde på skolen, da vi kan se, at den måde at arbejde på skaber gode læringsbetingelser for alle børn.
På skolen er vi ligeledes kendt for at have et godt arbejdsmiljø, ligesom vi lykkes med at skabe et godt læringsmiljø for såvel børn og voksne. Vi tror på, at det gode arbejds- og læringsmiljø skaber gode faglige resultater og høj trivselDet er en forudsætning, at du
 • Brænder for Gl. Hasseris Skole og har høje ambitioner for alle børn og medarbejdere
 • Har en inddragende ledelsesstil med mod på og lyst til at sætte retning
 • Er tydelig, strategisk og systematisk
 • Er dygtig til at komme i mål med igangsatte processer.
 • Er empatisk og tillidsvækkende med et inkluderende menneskesyn
 • Er en stærk kommunikator med gode relations- og netværkskompetencer
 • Arbejder ud fra et princip om ordentlighed i kommunikation og adfærd
 • Har en stor interesse for, og gerne erfaring med administrative opgaver, som økonomi, skemaer mv. – og altid tænker det ud fra et pædagogisk synspunkt
 • Er uddannet lærer
 • Har lederuddannelse eller er godt i gang
 • Har gerne ledelseserfaring

Ledelsesopgaver
 • Afdelingsleder for udskolingen
 • Administrative opgaver, som
  • økonomi
  • udarbejdelse af opgaveoversigter
  • skemalægning
  • indberetninger
 • Øvrige opgave, der fordeles efter ansættelse
 • Du vil være en del af et ledelsesteam bestående af skoleleder, DUS-leder, afdelingsleder for indskolingen, afdelingsleder for mellemtrinnet og teknisk serviceleder

Besøg på skolen og øvrig info

Vi håber, at du har lyst til at besøge skolen, inden du sender din ansøgning. Vi vil gerne vise dig rundt og tage en uformel snak med dig om jobbet. Kontakt skoleleder Kristine Jakobsen på 93 52 03 26 eller mail kristine.jakobsen@aalborg.dk for eventuelt at aftale et besøg på skolen.
Du kan blive klogere på skolen på skolens hjemmeside og på Facebook
Du kan også læse mere om Børn og Unge på forvaltningens Facebook og LinkedIn.


Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse vil der blive indhentet referencer samt straffe- og børneattest.

Ansøgningsfrist og samtale:

Ansøgningsfrist er torsdag den 8. december 2022

Første samtalerunde afholdes mandag den 12. december 2022
Mulig anden samtalerunde afholdes torsdag den 15. december 2022.


Send ansøgning:
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Der er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning, CV og eksamensbevis.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  08-12-2022