Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende leder til Gug Plejeboliger, Midlertidige Pladser

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads
Gug Plejehjem midlertidige boliger er et tilbud til borgere, der i en kort periode har behov
for ekstra pleje- og/eller behandling. De fleste borgere der visiteres hertil kommer fra
en indlæggelse på sygehus eller indskrives fra eget hjem.
Formålet med de midlertidige pladser er blandt andet at bidrage til forebyggelse af
unødvendige indlæggelser eller genindlæggelser, at give borgere med ændring i
plejebehov en ekstra indsats med henblik på igen at kunne mestre hverdagen og
borgere der har behov for et kortere aflastningsophold.

Vores forventninger til dig som leder:

Faglige kompetencer:
 • At du har en sundhedsfaglig uddannelse, herunder gerne sygeplejerske.
 • At du er faglig og brænder for det nære sundhedsvæsen.
 • At du har erfaring med at arbejde med vagtplaner og interesse herfor.
 • At du kan arbejde struktureret med stort overblik i forhold til planlægning og sikker drift i tæt samarbejde i ledelsesteamet.
 • At du er fortrolig med brug af IT-systemer gerne kendskab til Silkeborg Data lønsystem og gerne kendskab til CURA.
 • At du medvirker til at planlægge, udvikle, udføre og koordinere det daglige faglige og administrative ledelsesarbejde.
 • At du kan understøtte det servicefaglige, sygeplejefaglige og rehabiliterende samarbejde med borgere, pårørende, medarbejdere, og tværfaglige- og tværsektorielle samarbejdspartnere.
Personlige kompetencer:
 • At du har ledelsespotentiale og gerne erfaring fra lignende stilling.
 • At du formår at rumme, og perspektivere hverdagens udfordringer i ledelsesfeltet.
 • At du arbejder selvstændigt, initiativrigt og struktureret.
 • At du er refleksiv og indgår naturligt i konstruktiv dialog.
 • At du trives i en omskiftelig hverdag, hvor tempoet er højt og opgaverne er mange og komplekse.
 • At du er tydelig og anerkendende i din kommunikation.
 • At du kan motivere medarbejdergruppen til at yde deres bedste, så borgeren tilbydes den bedste pleje og behandling under opholdet.
 • At du er glad og imødekommende.
Vi kan tilbyde:
 • Et lederteam med 1 leder og 2 assisterende ledere, hvoraf du bliver den ene.
 • Et spændende og udviklende lederjob, hvor dialog, konstruktivt samarbejde og målrettethed er det bærende fundament.
 • Forventning til og mulighed for, at du udvikler dine kompetencer inden for ledelse.
 • Kontinuerlig og tæt ledelsessparring.
 • En arbejdsplads der er i udvikling, og hvor du i samarbejde med medarbejdere og leder får mulighed for at sætte dit præg på hverdagen.
 • Netværk med andre assisterende ledere fra Plejeboligfunktionen.
Arbejdsstedets adresse: Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Jeanette Jakobsen 25 20 66 21
eller assisterende leder Susan Olsen 20 72 56 91.

Funktionsbeskrivelse for assisterende plejehjemsledere i Aalborg Kommune kan
rekvireres ved kontakt til chefsekretær Camilla Holmgreen Madsen på tlf.: 99 31 34 86.

Ansøgningsfrist den 2. december 2022.
Ansættelsessamtaler afholdes den 15. december 2022.
Personprofil-test inden ansættelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorg her:
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)
Strategisk ledelsesudvikling (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  02-12-2022