Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Sygeplejen - Ledende sygeplejerske til distrikt Øst, Aalborg Kommune

I Senior og Omsorg er vores kerneopgave at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Vores vision er at skabe fremtidens velfærd præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.

Sygeplejen distrikt Øst søger en Ledende sygeplejerske med tiltrædelse pr. 1. februar 2023, eller snarest muligt.
Så besidder du de kompetencer, som vi søger, er det nu, du skal slå til, hvis du vil være en del af holdet! Et hold af sygeplejefaglige ledere, der arbejder top engageret og målrettet med både ledelse og udvikling af Sygeplejen i hele Aalborg Kommune.

Sygeplejen i Aalborg Kommune er i en rivende udvikling, og i tiden frem kommer der til at ske en markant opgaveoverdragelse fra sekundær til primær sektor. Stadig flere og mere komplekse opgaver skal løses på sygeplejeklinik eller i borgerens eget hjem i tæt samarbejde med borgeren, deres pårørende og andre aktører i sundhedsvæsenet. En fantastisk spændende og meningsfuld opgave, hvor sigtet er at gavne og sikre borgerforløbene i et tværfagligt, samskabende og rehabiliterende set-up.

Brænder du for ledelse og for sygeplejen i kommunen? Kan du ledelse med hjertet, hvor medarbejderne bliver hørt, set og medinddraget? Står du på værdier, der kan give dig følgeskab? Og kan du stå fast, når der skal udøves ledelse, der kræver vedholdenhed og entusiasme? Så er dette måske drømmejobbet for dig?

Det daglige ledelsesfelt bliver på ca. 55 sygeplejersker, som arbejder i distrikter og i sygeplejeklinikker. Det er en stærk engageret og kompetent medarbejdergruppe, som varetager det brede speciale med stor omhyggelighed. Der er et tæt samarbejde med den samlede sygeplejefaglige ledergruppe i Aalborg Kommune, Sygeplejechefen, Hjemmeplejelederne og Plejehjemslederne, og der er rig mulighed for at arbejde strategisk på mange niveauer.

Dine kerneopgaver og rammerne for opgaveløsningen vil være:
 • at sikre, at borgernes individuelle behov er i centrum i det daglige arbejde
 • at tage ansvar for den daglige drift – herunder overholdelse af budgettet
 • at sikre, at medarbejderne trives og har de fornødne kompetencer til at løse opgaverne i samarbejde med borgerne og deres pårørende
 • at understøtte den gode dialog og et godt samarbejde med borgerne og deres pårørende
 • at sikre, at borgerne får de ydelser, som de har behov for og ret til efter såvel Serviceloven som Sundhedsloven
 • at sikre omsætningen af faglige retningslinjer og kvalitetsstandarder
 • at understøtte det rehabiliterende arbejde i dagligdagen
Vores forventninger til dig som leder:

Vi har brug for en leder, der:
 • er uddannet sygeplejerske og gerne videreuddannelse indenfor ledelse, og som har erfaring med ledelse af sygeplejersker fra enten Region eller kommune
 • leder ud fra en anerkendende tilgang, og at din lederstil er karakteriseret som involverende, medengagerende, og at du har modet til at træffe kvalificerede beslutninger
 • kan lede gennem andre og give faglig sparring eller feedback på komplekse problemstillinger, uden at tage over
 • kan omsætte strategiske målsætninger til dagligdags handlinger i tæt samarbejde med medarbejderne, således opgaverne opleves som meningsfulde
 • er en holdspiller, der får energi af at indgå i et team af ledere, som du evner at arbejde tæt sammen med
 • vægter personaleledelse, trivsel og et godt arbejdsmiljø
 • har økonomisk sans og tør tænke innovativt i forhold til brug af velfærdsteknologi til løsning af kerneopgaven
 • er nytænkende og drives af at lede forbedringer i organisationen
Vi kan tilbyde:
 • et spændende job med udfordrende opgaver
 • en arbejdsplads med motiverede og kompetente medarbejdere og en anerkendende tilgang til samarbejdet
 • en organisation med fokus på ledelsesudvikling- og fællesskaber
 • et alsidigt lederjob
Arbejdsstedets adresse: Stationsvej 5, 9280 Storvorde.

Tiltrædelse: Stillingen ønskes tiltrådt den 1. februar 2023, eller snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest og reference.

Flere oplysninger om jobbet: Du er meget velkommen til at kontakte Sygeplejechef Helen Kæstel på mobil: 24760640.

Ansættelsessamtaler: Vi forventer at holde:

1. samtalerunde fredag den 9. december 2022.

Såfremt ansættelsesudvalget vurderer, at der er behov for 2. samtalerunde, bliver den afholdt onsdag den 21. december 2022.
Hertil gennemføres Garuda kompetenceprofil, og der præsenteres løsning af opgave.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorg her:
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)
Strategisk ledelsesudvikling (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  04-12-2022