Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Sygeplejerske i dagvagt – Plejeboliger Gug midlertidige pladser

I Senior og Omsorg er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk på Gug Plejehjem.

Vi vil derfor gerne invitere dig til at søge en stilling her hos os, hvis du vil være med til at præge et hus i forandring, hvor netop din mening tæller!! Vi er i gang med at højne vores faglige udvikling, forbedre arbejdsmiljøet og skabe social kapital.

Vi arbejder hele tiden med hverdagsrehabilitering/sociale tilgangsvinkler. Hos os har det lige så stor værdi at have tid til at læse højt fra avisen, holde i hånd - i det hele taget tage udgangspunkt i borgernes ønsker og behov - som det har at give sonde eller dosere medicin.

Dine kolleger er social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, og social- og sundhedshjælper, og alle har vi - ud over vores faglige kompetencer – også personlige kompetencer, som hele tiden er i spil. Vi arbejder i teams, men hjælper selvfølgelig hinanden på tværs af vores afdelinger.

Vi kan tilbyde:
 • En spændende arbejdsplads, hvor dine faglige og personlige kompetencer vil blive sat i spil
 • En hverdag der er præget af højt aktivitetsniveau og mange kontakter til hhv. borgere, pårørende, eksterne- og interne samarbejdspartnere
 • En arbejdsdag, hvor du dagligt stilles overfor nye opgaver i relationen, plejen og behandlingen af borgerne
 • Samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer, hvor der er mulighed for faglig sparring, udvikling og tæt samarbejde på tværs af vagtlag
 • En arbejdsplads hvor vi arbejder på at sikre bedst mulig kvalitet i opgaverne omkring borgerne
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
 • 1 sygeplejerske til dagvagt
 • Stillingen er i udgangspunktet 37 timer/ugen eller efter aftale
 • Ansættelsessamtaler vil ske løbende, så skynd dig at søge hvis du ønsker at være med til at sætte præg på arbejdspladsen
 • Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, gerne 1 januar med mulighed for tidligere eller senere ansættelse
Gug Plejehjem har 41 faste boliger og 24 midlertidige boliger, for borgere der i en kort periode har behov for ekstra pleje- og behandling. De fleste borgere der visiteres hertil kommer fra en indlæggelse eller indskrives fra eget hjem.

Formålet med de midlertidige pladser er blandt andet at bidrage til forebyggelse af unødvendige indlæggelser eller genindlæggelser, at give borgere med ændring i plejebehov en ekstra indsats med henblik på igen at mestre hverdagen.

Dine primære opgaver vil være:
 • Udføre sygepleje til borgere i komplekse og rehabiliterende forløb
 • Indgå som aktiv samarbejdspartner i et team af fagpersoner på plejehjemmet
 • Arbejde selvstændigt og målrettet ud fra Aalborg Kommunes værdier og retningslinjer
 • Dokumentere i CURA, ud fra gældende retningslinjer
 • Indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med beboere og pårørende
Faglige og personlige kompetencer:
 • Uddannet sygeplejerske
 • Har et godt overblik og kan tage ansvar
 • Er velfunderet i CURA og FMK
 • Kan arbejde med triagering – tidlig opsporing
 • Ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed
 • Løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye idéer
 • Kan varetage subakut/akut sygepleje (sygeplejersker) ved systematisk udredning gennem ABCDE-metoden og understøtte kolleger i at anvende de aftalte arbejdsgange omkring akutarbejdet
 • Arbejder etisk reflekteret og med overblik for helheden i sygeplejen
 • Bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsstedets adresse:
Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte konstitueret assisterende leder Lonnie Sørensen Rosenskjold på tlf 9931 6644 eller Plejehjemsleder Jeanette Jakobsen 2520 6621.

Ansøgningsfrist er den 29. november 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Sygepleje

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  29-11-2022