Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Nibe Skole og DUS søger en leder til DUS- og indskolingsopgaver

Nibe Skole søger en ny kollega til vores ledelsesteam.
 • Vil du være med til at lede en stor lokal skole og DUS i en dejlig by med skov og strand?
 • Har du indsigt i og brænder du for pædagogisk ledelse og personaleledelse?
 • Kan du garantere, at tryghed, respekt og nærvær er kendetegnende for dit samarbejde?
 • Og har du indsigt i administrativ drift?

Så er det måske dig, vi gerne vil lære at kende. Vi kan tilbyde en stilling med garanti for faglig udvikling, tæt og humørfyldt samarbejde med både kollegaer og medarbejdere i en professionel tilgang til opgaven.


Nibe Skole og DUS
Nibe Skole og DUS er en organisation med højt til loftet i et udviklende arbejdsmiljø omgivet af interesserede og hjælpsomme kollegaer. På Nibe Skole og DUS forsøger vi at tænke hele barnets dag ind i alle sammenhænge. Det er vigtigt, at alle børn har gode deltagelsesmuligheder i alle læringsmiljøer, og at alle børn udvikler de nødvendige sociale kompetencer og opnår livsduelighed. Som en del af dette, er arbejdet med elevernes selvregulering et omdrejningspunkt for skolens udvikling i disse år.
Vi er solidt forankret i et levende lokalmiljø, hvor naturen med både skov og fjord kun er et skridt væk fra døren. Der er gode muligheder for at benytte de lokale faciliteter, såsom fx byens svømmehal, hallen, skaterbanen, multibanen og naturområderne.
Vi er en stor arbejdsplads, hvor der er plads til og mulighed for at sætte nye pædagogiske tiltag i gang, og hvor der sjældent er ret langt fra tanke til handling på trods af vores størrelse.
Det pædagogiske personale er organiseret i tre afdelinger, indskoling, mellemtrin og udskoling. Derudover har vi en specialklasse for børn med særlige udfordringer indenfor koncentration og opmærksomhed. Personalet har på tværs af skolen et tæt og indbyrdes samarbejde omkring eleverne.

I skoledelen tager vi hver dag imod godt 750 elever fordelt på 0. - 9. årgang og vi har overvejende 3 spor på årgangene. Medarbejderne har indflydelse på skolens pædagogiske udvikling blandt andet gennem personalemøder, pædagogisk udvalg, fagudvalg og i DUS-team og årgangsteamsamarbejdet.
Alle medarbejdere er en del af et team – enten årgangsteam eller DUS-team. Skolepædagogerne er med i begge dele. Der er sikret en god ramme med fast samarbejdstid både til skole- og til DUS-samarbejde hver uge.

DUS 1 og DUS 2
Vores DUS er organiseret i DUS 1, som er tilknyttet 0.-2. årgang og DUS 2, som er tilknyttet 3.-6. årgang.
DUS 1 ligger på skolen i indskolingens lokaler og er udendørs omgivet af nye, moderne legepladser, udendørsområde med bålplads og en stor skolegård. DUS 1 benytter også i perioder skolens faglokaler fx håndværk og design og skolens gymnastiksal, som ligger lige ved siden af DUS 1.
I vores DUS 2, som ligger lidt væk fra skolen, er der et helt unikt og stort udemiljø med utallige muligheder for aktiviteter, som benyttes af både DUS og skole samt den lokale ungdomsklub. Der er ligeledes gode indendørs muligheder for aktiviteter med værksteder m.v.
Vi har en høj indskrivningsprocent i DUS og arbejder med, at tiden i DUS bliver en god, men også anderledes forlængelse af dagen for børnene med gode aktiviteter og kendte voksne omkring børnene. Vi har gennem længere tid udviklet på vores tilbud og struktur omkring særligt DUS 1, som nu er organiseret i årgange.

Lidt om ledelsesopgaverne
Tillid på alle niveauer er en grundlæggende værdi for fællesskabet på Nibe Skole. Samarbejde og fællesskab er kerneværdier i vores dagligdag, ligesom en tillidsfuld relation mellem voksne og børn er afgørende for udbyttet af samværet, er tillid og gensidig forståelse mellem leder og medarbejder en betingelse for at kunne at løse kerneopgaven.

Du indgår i et ledelsesteam, som består af skoleleder, afdelingsleder med souscheffunktion og afdelingsleder samt teknisk serviceleder. I ledelsesteamet lægger vi stor vægt på det gode samarbejde og forsøger at være eksemplariske i forhold til de øvrige samarbejdsfora på skolen.

Ledelsen er overvejende organiseret som ledelse på Nibe Skole på områder og ikke afdelinger og vores snitflader krydser ofte i samarbejdet. Vi har alle i ledelsen elementer af daglig ledelse omkring pædagogiske ledelse, administrativ drift og personaleledelse.

Dine primære arbejdsopgaver vil være følgende:
 • Overordnet pædagogiske ledelse, administrativ drift og personaleledelse af vores DUS-tilbud både i DUS 1 og DUS 2 herunder fx tilrettelæggelse af vagtplaner, afholdelse af MUS og ledelse af personale og DUS-teammøder ugentligt.
 • Daglig ledelse og udvikling af skolen i samarbejde med ledelsesteamet og gennem vores forskellige samarbejdsorganer fx MED og pædagogisk udvalg.
 • Ledelse og afholdelse af Trivselsforum.
 • Ledelsesopgaver i indskolingen knyttet til dine daglige ledelsesopgaver heraf kan eksempelvis nævnes:
 • Den gode overgang. Der ligger en meget vigtig opgave i at være et centralt bindeled i overgangen fra daginstitutioner til skole for børn og forældre.
 • Møder og sparring omkring udfordrede elevers skolegang og trivsel med forældre, pædagogisk personale, PPR, Job og Velfærd og andre eksterne samarbejdspartnere vil være en del af hverdagen.
Lidt om dig
 • Du er en dygtig og dedikeret leder, som finder glæde ved at lykkes gennem andre.
 • Du har en pædagogisk uddannelsesmæssig baggrund.
 • Du har afsluttet eller er i gang med at gennemføre en relevant lederuddannelse og har meget gerne ledelseserfaring.
 • Du har en synlig og anerkendende ledelsesstil.
 • Du trives med opgaver i både skole og DUS er det vigtigt, at du er synlig i din ledelse begge steder.
 • Du værdsætter og prioriterer det gode arbejdsmiljø, og sætter en ære i at udvikle vores DUS i samarbejde med medarbejderne til gavn for brugerne.
 • Du forstår at bruge data som et redskab til at stimulere børns udvikling og læring.
 • Du kan se værdien i at kunne lede ind i det tværprofessionelle samarbejde.
 • Du er dynamisk og kan motivere på alle niveauer.
 • Du er imødekommende, lyttende og inddragende.
 • Du er god til at skabe relationer og til at samarbejde.
 • Du kan og tør udfordre det givne.
Lidt om os
 • Du vil møde en kultur i skole og DUS, hvor der er fokus på, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Vi er hele tiden i forandring og tilpasser os den børnegruppe, som vi lige nu har ansvaret for at lykkes med.
 • Du vil møde en engageret skolebestyrelse, som samarbejder opmærksomt omkring det, der foregår i skole og DUS, og som altid er parate til at give en hånd med, hvis det er påkrævet.
 • Du vil møde en forældregruppe, som er aktive i forældresamarbejdet.
 • Du vil møde et ledelsesteam med respekt for opgaverne, og som hver dag bestræber sig på at skabe gode rammer for hele personalet, så de får gode muligheder for at udføre deres arbejde.

Arbejdsstedet
Nibe Skole
Lundevej 13
DK-9240 Nibe

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til BUPL's aftale for pædagogisk personale i lederstillinger.

Kontakt
Vi forventer, at du aflægger skolen et besøg inden ansøgning. For aftale kan du kontakte skoleleder Ann Christina Raunsbæk på tlf. 24409386.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist og samtaler
Der er ansøgningsfrist den 20. december 2022.
Samtaler finder sted den 16. januar 2023.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  20-12-2022