Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog søges til fast stilling i Børnehaven Juliane - 24 timer ugentligt


Børnehaven Juliane, Dagtilbud Hasseris søger en pædagog til en stilling på 24 timer om ugen med tiltrædelse den 1. januar 2023, eller snarest muligt derefter.

Børnehaven Juliane er normeret til 58 børn og er beliggende i et villakvarter i Hasseris. Børnehaven er indrettet i en charmerende stor 2-etagers villa, med sjæl og en intim atmosfære, og mange hyggelige kroge.

Vores legeplads bærer præg af at være indrettet i en meget stor, gammel have med mange frugttræer og -buske, samt hyggelige kroge og med rigtig mange, alsidige legemuligheder. Vi bruger legepladsen meget, og er ofte ude både om formiddagen, over middag samt ofte om eftermiddagen også. Vi har fast udedag for hele børnehaven om fredagen, og en fælles udeuge en gang om året.

Børnene er delt op i 3 basisgrupper, to aldersblandede 3-4 års grupper, og en skolegruppe med de børn, der skal i skole til sommer.
I børnehaven Juliane er det børnene der er i centrum og omdrejningspunktet for samarbejdet, strukturen, læringsmiljøerne m.m. For os er det vigtigt at skabe tydelige, faste rammer, og en genkendelig struktur, samt skabe gode læringsmiljøer, der muliggør, at børnene oplever tryghed, nærvær, trivsel, læring, medindflydelse, udvikling og anerkendende relationer. Vi har fokus på at danne gode relationer til børnene, drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene for at understøtte deres trivsel, læring og udvikling, i samarbejde med forældrene. Vi følger børnenes spor, og legen har en stor og vigtig rolle hos os.
Vi arbejder på at skabe en god stemning for alle, hvor der også er plads til sjov, ballade, skøre påfund og humor. Vi vægter et tæt, åbent og konstruktivt forældresamarbejde højt, med stor grad af forældreinddragelse.

Vi opfordrer til at gå ind på vores hjemmeside og læse hele vores værdigrundlag og børnesyn, samt meget mere om vores institution: https://boernehavenjuliane.aula.dk/

Vi kan tilbyde:
 • En god arbejdsplads i stadig udvikling, med skønne børn og engagerede forældre
 • En dygtig, stabil og engageret personalegruppe med en høj faglighed, der har kerneopgaven i fokus og som vægter det gode arbejdsmiljø, humor og social kapital.
 • Mulighed for at sætte dit præg på det fortsatte arbejde med Børnehaven Julianes udvikling
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling
 • Mulighed for at tage vikartimer samt få flere timer på sigt
Vores forventninger til ansøgeren:
 • har en pædagogisk grunduddannelse og en bred pædagogfaglig viden, som du kan omsætte til praksis
 • deler vores børnesyn og pædagogiske tilgang og har erfaring med arbejdet i en børnehave
 • har en anerkendende, positiv tilgang med en humoristisk sans, samt vægter og bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø og det gode forældresamarbejde
 • er mødestabil, fleksibel og omstillingsparat og kan arbejde indenfor hele børnehavens åbningstid (7-17.30 (16.30 om fredagen), samt aftenmøder.
 • Ser det vigtige i at arbejde relationelt, og har måske også ICDP uddannelsen
 • er tydelig og kan sætte grænser på en god, konstruktiv og udviklende måde, har en god mentaliserings evne og en opmærksomhed på narrativer
 • kan samarbejde bredt med hele personalegruppen, men også arbejde selvstændigt, tage ansvar og tage initiativer
 • har en høj faglighed med en grundlæggende lyst til stadig udvikling, har fokus på kerneopgaven og kan skabe og bevare overblikket, også i pressede situationer
 • prioriterer og finder en glæde i udeliv, natur og bevægelse og bruger det meget i dit pædagogiske virke
 • ser en værdi i at læse med børnene og/eller fortælle historier
Ansøgningsfrist er d. 2. december, ansættelsessamtaler forventer vi vil foregå d. 9. december mellem kl. 8 og 13.

Er du interesseret i yderligere information vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Elsa Saul tlf. 31 99 15 76 om tirsdagen, mellem kl. 9.30 og 10.30 frem til ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er omfattet af lokal løn, grundlønstrin 26. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  02-12-2022