Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Uddannede pædagog vikarer til Daginstitutionen Sandgården

Om stillingen/arbejdspladsen
I forbindelse med overbelægning af børn og afvikling af rest barsel, mangler vi uddannede pædagoger til at varetage kortere vikariater på varierende timetal. Vikariaterne kan være både i vuggestuen og i børnehaven.
Samtaler vil blive afholdt løbende.

Daginstitutionen Sandgården er en stor institution normeret til 64 vuggestuebørn og pt. 80 børnehavebørn. Antallet af børnehavebørn vil stige hen over foråret.
Vores pædagogik er funderet i ICDP, hvilket bl.a. betyder, at vi har en positiv og understøttende tilgang til børn, forældre og kollegaer. Vi arbejder bevidst med at skabe spændende læringsmiljøer, som pirrer børnenes nysgerrighed og skaber deltagelsesmuligheder for alle børn.
Vi er kun omkring 2 år gamle, så vi er stadig i udvikling med at skabe vores pædagogiske ståsted og med at skabe de bedste rammer for, at børnene trives og udvikler sig.
I samarbejde med Sprog og Integration, ved Aalborg Kommune, har vi igangsat et udviklingsprojekt omkring sprog i både vuggestuen og børnehaven, som der arbejdes struktureret med.


Dine opgaver vil være:
 • Du vil blive tilknyttet en stue.
 • At skabe tydelige rammer og struktur for børnene. Det gælder både gennem rutinepædagogikken, pædagogiske aktiviteter og sprogforløbet.
 • At du engagerer dig i relationen til børnene og det gode forældresamarbejde.
 • At være nærværende og omsorgsfuld sammen med børnene. Det betyder, at du skal kunne se værdi i at være på gulvet sammen med børnene og være tilgængelig for leg og aktiviteter, mens børnene er opdelt i mindre grupper.
 • At du deltager aktivt i de praktiske opgaver der er i huset fx klargøring af måltider og oprydning derefter.
 • At du er en synlig voksen der tager initiativ til pædagogiske aktiviteter.
 • At du deltager på stuemøder og eventuelt i personalemøderne på lige vilkår med det fastansatte personale.

Vi forventer:
 • At du er uddannet pædagog.
 • At du er mødestabil og fleksibel i forhold til mødetider.
 • At du har lyst til at arbejde i direkte kontakt med børnene og forældre.
 • At du er nysgerrig, reflekterende og understøttende på den pædagogik, der foregår i huset.
 • At du tager del i både de pædagogiske og praktiske opgaver

Personlige kompetencer:
 • At du er imødekommende og har hjertet på rette sted
 • At du har positiv energi
 • At du brænder for arbejdet med børn i alderen 0-6 år.

Vi kan tilbyde:
 • En institution i udvikling.
 • En personalegruppe som arbejder inkluderende og nærværende i samspillet med børnene.
 • En institution hvor der er mange muligheder og hvor ideer afprøves og integreres i hverdagen.
 • En institution hvor forældresamarbejdet er højt prioriteret.
 • En personalegruppe med højfaglighed.
 • En institution hvor vi vægter trivsel højt.
 • En struktureret hverdag, som giver overskud til kerneopgaven.
 • Dejlige børn og familier.

Arbejdsstedets adresse
Daginstitutionen Sandgården
Anna Anchers Vej 7
9200 Aalborg SV

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem BUPL og KL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid under 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  01-12-2022