Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Er du pædaGO’ –så er det måske dig, vi mangler på DRO?

Vi har en fast fuldtidsstilling, og en midlertidig stilling af et års varighed, begge med opstart snarest muligt eller pr. 1. november 2022.

Er du tydelig i din fagidentitet og klar på en opgave, der kræver noget særligt? Så venter et hold af de bedste og dygtigste kollegaer på at tage godt imod dig.

Den Rette Opgang (107) har plads til 5 borgere, og er en del af 3 botilbud på Behandlingscentret, som er organiseret under Fagcenter for Særlige Tilbud i Aalborg Kommunes Job & Velfærd.
Indsatsen tager altid afsæt i kerneopgaven: "Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel".

Behandlingscentrets målgruppe er borgere over 18 år med kognitive funktionsnedsættelser i kombination med psykiske lidelser, udviklings- personligheds- og/eller følelsesmæssige forstyrrelser. Behandlingscentret modtager borgere til afklaringsforløb samt midlertidige eller længerevarende botilbud. I målgruppen er også borgere med behandlings- eller institutionsdomme, hvis udfordringer og adfærd, kræver et specialiseret tilbud med særlig tilrettelagt støtte og behandling.

Målgruppen kan karakteriseres med:
 • Svingende funktionsniveau og sindstilstande
 • Tilknytnings-, relations- og samspilsvanskeligheder
 • Behov for en særligt tilrettelagt individualiseret og struktureret indsats
 • Udadreagerende adfærd
 • Misbrug
Vi tilbyder:
 • En faglig og udviklingsorienteret arbejdsplads
 • En arbejdsdag med afvekslende opgaver og tempo
 • Et spændende, og til tider hektisk, miljø hvor nærvær, ansvarlighed og respekt er vigtigt for alle samarbejdsrelationer
 • Gode og engagerede kollegaer
 • Grundig introduktion

Nuværende stabile og erfarne personalegruppe består af pædagog, socialrådgiver, SSA, SSH, ergoterapeut og omsorgs- og pædagogmedhjælpere.

Dine kommende kollegaer ønsker, at du:
 • Er pædagog og gerne har livserfaring
 • Fleksibel, ansvarlig, nysgerrig, omsorgsfuld og respektfuld
 • Har erfaring i arbejdet med borgere med misbrug og psykiatriske diagnoser eller interesse heri
 • Kan holde hovedet koldt samt træffe beslutninger ud fra en faglig vurdering
 • Er psykisk robust –altså tydelig i både krops- og verbalsprog og kan arbejde med grænsesætning
 • Trives med at indgå i en mindre personalegruppe
 • Kan arbejde selvstændigt, men også samarbejde i et velfungerende team
 • Er tro mod fælles aftaler og beslutninger, heri også vores Fælles Faglige Ståsted
 • Har positivt sind og humoristisk sans
 • Tager initiativ og har handlekraft
 • Har gode IT-kundskaber, evt. kendskab til CURA
 • Måske endda er iderig eller kreativ ift. husets aktivitet og dagligdag
Personalegruppen har sammen formuleret at arbejde efter følgende:
"Ingen kan alt, alle kan noget – sammen kan vi det hele".

Kan du se dig selv som en del af holdet på Den Rette Opgang, så vil vi se frem til at modtage din ansøgning.

Arbejdsstedets adresse
Gennem Bakkerne 10
9310 Vodskov

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder, Tina Schougaard på tlf. 25 20 09 76 i dagtimerne på hverdage
–Læg evt. en besked for at blive ringet op.

Ansøgningsfrist: d. 17/10-22
Samtaler afholdes d. 25/10-22

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes
referencer.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommunes Voksenafdeling
Vores DNA – en del af noget større
I Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af.
Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune.
Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her:
I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  17-10-2022