Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til Sofiendalskolen - Sirius

Vil du være med i udviklingen af et af Aalborgs bedste specialtilbud?
 • Har du lyst til at arbejde med en fantastiske målgruppe?
 • Vil du være med til at skabe arbejdsglæde gennem en stærk faglighed?
 • Stræber du efter spændende pædagogiske udfordringer?
 • Er du et naturtalent i forhold til at lede elevfællesskaber?
 • Er du respektfuld, ordentlig, disciplineret og mentaliserende?
 • Kan du holde hovedet koldt i pressede og uforudsigelige situationer?
 • Er du ansvarsbevidst, mentalt robust, tydelig og struktureret?
 • Synes du et tæt og omfattende forældresamarbejde er lige dig?
 • Kan du krydre en hverdag med positivitet og humor?
Så er det nu, du skal slå til!
Sofiendalskolen søger en dygtig pædagog til vores specialklasser (skole og fritid) og tilbyder en fast stilling på 35 timer til den helt rigtige medarbejder. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Sofiendalskolen er en skole, hvor vi møder vores elever med høje forventninger og hvor børn og voksne mødes med en anerkendende tilgang og ressourcetænkning. Som medarbejder på skolen vil du indgå i en stor gruppe særdeles veluddannede, dygtige, omstillings- og udviklingsparate lærere, pædagoger og servicemedarbejdere.

Opgaverne er i tilknytning til skolens Sirius afdeling (0.-5. årgangs elever), som er Sofiendalskolens undervisningstilbud til elever med ADHD og komorbiditet.

Du vil også – i samarbejde med skolens øvrige teams, have fokus på fælles aktiviteter, der kan fremme fællesskaber for alle på hele skolen, idet vores elever i Sirius deltager i alle skolens fællesskaber og er en integreret del af almenskolen, altid ud fra den enkelte elevs formåen. Vi stiller skarpt på indslusning fra specialklasser til almenklasser, hvor du vil være bindeled og gå forrest i denne proces sammen med dine kollegaer – vi skal finde bedre og nye spændende veje at gå, så endnu flere elever får deltagelsesmuligheder i almenområdet.

Du besidder følgende kompetencer:
 • Du er uddannet pædagog, gerne suppleret med yderligere uddannelse, f.eks. PD.
 • Du brænder for at styrke vores undervisnings- og aktivitetskultur (skole og fritid), så det emmer af motiverende og udviklende aktiviteter for vores unge mennesker – hvor hverdagen er fuld af nysgerrighed, glæde og positiv stemning – så forudsætninger for læring er i top.
 • Du ved, at det er os som professionelle, der bærer ansvaret for, at rammerne er tilpasset alle elever og er yderst fleksible – både i tankegange og pædagogik men også i praksis og ikke mindst i forhold til skemaer.
 • Hvad enten du er pædagog med flere års erfaring eller nyuddannet gælder, at vi forventer, at du har betydeligt kendskab til ADHD og gerne også Autisme – men at du først og fremmest ser mennesket frem for diagnosen.
 • Du møder vores elever som individer, der kan indtage hele verden og som kan vende deres umiddelbare udfordringer til stærke kræfter, der kan bringe dem langt i livet.
 • Du har flair for et stærkt neuropædagogisk fundament og praktiserer low arousal-pædagogik.
 • Du er en stærk klasseleder og performer. Vi har gennem de sidste år været i gang med at tone tilbuddet i en neuropædagogisk retning, hvilket forventes, at du er i stand til at være en del af. Der vil i indeværende skoleår være yderligere undervisnings og supervision, der understøtter tilgangen.
 • Du skal have en stærk mentaliseringsevne – også i situationer, hvor elevernes evne hertil forstyrres. Du skal kunne arbejde ud fra Susan Harts treenige hjerne og vende situationer med hurtig puls og uhensigtsmæssig høj arousal og adfærd ved hjælp af din egen mentaliseringsevne. Vi går ikke ind for hverken skæld ud eller konsekvenspædagogik!
 • Du skal kunne møde enhver handling og adfærd nysgerrigt, således at uanset handlingens karakter og form, så ved du, at handlingen giver mening, når du stiller dig nysgerrigt overfor den. Alt hvad vores elever gør, forstår vi som meningsfyldt og som vigtig information om, hvad eleven har brug for at blive mødt på, kompenseret for og udvikle strategier til.
 • Du skal kunne sætte relevante mål på skrift og i tale og ikke mindst omsætte disse til pædagogisk handling.
 • Desuden skal du være indstillet på at gå forrest og være initiativtager til, at skole og DUS hænger sammen i forhold til pædagogiske mål.
 • Du får sammen med andre pædagoger ansvaret for, at vores DUS skinner igennem af sjove, livsbekræftende, motiverende og nye som kendte aktiviteter, der gør en forskel for den enkelte og fællesskabet over den hele skoledag. Målet for dig er, at eleven har lyst til og ikke vil undvære DUS.
 • Du er initiativtager til et helt særligt ansvarsområde – nemlig at sørge for, at den gode historie og kernefortælling om Sirius udbredes – At lave den mest fantastiske fortælling om denne elevgruppe – blandt andet via sociale medier som Facebook mv. naturligvis indenfor GDPR lovens muligheder.
 • Vigtigt er det, at du har interesse i at arbejde i et eksperimenterende, lærerigt miljø, hvor eleverne kommer først.
Om Sirius:
Afdelingen ligger i 2 selvstændige huse, begge som en del af Sofiendalskolen.
Eleverne i Sirius visiteres til tilbuddet ét år ad gangen og opgaven i Sirius er, at hjælpe eleverne til igen at blive en del af almenfællesskabet. Derfor skal du være stærk i at kunne arbejde med og sætte mål – kompenserende og skubbende, således at eleverne udvikler strategier hertil. Her er der stort fokus på eksekutive- og sociale strategier.
Denne opgave fordrer naturligvis et tæt relations arbejde med både forældre og elev, hvorfor normeringen er væsentlig højere end i en almenklasse. Der er ligeledes et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere, tværfaglige samarbejdsparter og forældre omkring eleverne.
Undervisningen tager afsæt i de lovmæssige krav, med udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle udvikling. Ligeledes afspejler fritidsdelen, det der optager børnene/de unge med udgangspunkt i den enkeltes formåen og behov. Vi skal sikre, at vores elever trives bedst muligt og lærer mest muligt.
I Sirius lægger vi vægt på, at dagen er inddelt i struktur, forudsigelighed og genkendelighed til fordel for, at eleverne kan agere i hverdagen med en følelse af ro, tryghed og trivsel- mens de udvikler og træner kompetencer og strategier til igen at være en del af almenfællesskabet. Derfor er det vigtigt med indgående forståelse for arbejdet i en pædagogisk virksomhed som denne.

Om skolen:
Skolen er kendt for at går forrest i forhold til ny viden og prøvehandlinger. En af de spændende læringsaktiviteter vi har gang i på Sofiendalskolen, er vores arbejde med teknologier og it, derfor må du gerne (ikke et krav) have undervisningskompetencer indenfor det naturfaglige, som kan indgå i skolens indsats med teknologiforståelse. Vi har etableret nyt makerspace med robotter, programmering, microbits/ultrabits, 3D-printere og andre spændende teknologier. Har du interesse for eller kan se dig selv arbejde med vores makerspace i undervisning og aktiviteter, er det bestemt en fordel.
Sofiendalskolen er en særdeles udviklingsorienteret og velfungerende folkeskole med høje ambitioner. Vi prioriterer, at alle har det godt, lærer mest muligt og trives, bl.a. gennem en tidlig indsats. Skolens medarbejdere er engagerede og veluddannede og optaget af, at alle bliver endnu dygtigere og at alle trives.

Vi prioriterer ligeledes et godt arbejdsmiljø og arbejder altid for at bevare denne særlige ånd og det særlige kollegiale fællesskab, skolen er kendetegnet ved.

Sofiendalskolen ligger i Aalborg SV, er en stor byskole mellem Hobrovej, Hasseris og City Syd. Skolen fremstår som en tidssvarende og moderne skole med gode bygninger og faglokaler. På skolen er vi knap 700 elever og over 100 ansatte. Det betyder, at du dagligt vil omgås mange børn og voksne, der stiller krav om tydelighed, ligeværd, ordenssans, selvstændighed og en positiv indstilling til arbejdet. Et bæredygtigt arbejdsmiljø har høj prioritet på Sofiendalskolen.

Yderligere oplysninger om stillingen eller skolen fås ved henvendelse til skoleleder René Arnold Knudsen på 93520540, afdelingsleder Maiken Irming Andreasen på 99824646

Se evt. www.sofiendalskolen.dk

Udvælges du til ansættelsessamtale inviteres du til et kort forbesøg inden samtalen. Dette for at styrke ansættelsesprocessen.

Ansøgningsfrist: 6. oktober 2022
Ansættelsessamtaler og forbesøg forventes afholdt i uge 41

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  06-10-2022