Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Limfjordsrådet søger projektleder til kystforvaltning og klimatilpasning

Har du lyst til at arbejde for en ren og bæredygtig Limfjord og bidrage til at tilpasse den til klimaforandringerne?
Har du lyst til at skabe resultater i samarbejde med 18 kommuner, andre myndigheder og en række interessenter samt 12 engagerede kollegaer?
Er du samtidig bredt fagligt funderet indenfor miljø- , natur- og kystbeskyttelsesområdet, så synes vi at du skal læse videre.


Limfjordsrådet
Limfjordsrådet er et politisk samarbejde mellem 18 limfjordskommuner om at forbedre miljøtilstanden i hele Limfjorden. Oplandet til Limfjorden dækker ca. 1/6 af Danmarks areal. Limfjordsrådet er vandoplandsstyregruppe (VOS) for Limfjorden. VOS'en samler og koordinerer vandplanindsatserne til staten.

Limfjordsrådets sekretariat består pt. af 12 medarbejdere, der har til opgave at servicere det politiske råd og understøtte kommunernes gennemførsel af vandplanindsatser.

Et nyt tema, som kommer til at fylde i sekretariatets arbejde, er kystforvaltning, herunder at hjælpe kommuner med kystbeskyttelsesadministration samt deltagelse i Coastal Life hvor Limjordsrådet sammen med bl.a. Kystdirektoratet udvikler naturbaseret kystforvaltning.

I øvrigt er sekretariatets kerneopgaver at projektstyre og løse konkrete opgaver i forbindelse med vandløbs- og vådområdeindsatser, ligesom Sekretariatet udvikler, fundraiser, gennemfører og deltager i en række projekter relateret til Limfjorden. Det kan være arbejde med at skaffe ny viden og fakta, og det kan være planlægning og gennemførsel ude i virkeligheden.


Jobbet
Vi ønsker at ansætte en person, der kan løse opgaver med kystbeskyttelse i medlemskommunerne. Desuden er der opgaver i kystforvaltningsdelen af EU projektet Coastal Life, hvor Limfjordsrådet er projektejer på et marint naturgenopretningsprojekt til knap 100 mio. kr. Her skal vi de næste 6 år bl.a. udvikle naturbaseret kystforvaltning til gavn for naturgenopretningen på strandenge og i fjorden.

Vi forventer, at du også er nysgerrig på vores øvrige arbejdsopgaver indenfor udviklingsorienteret projektarbejde med vand- og naturprojekter i relation til Limfjorden samt gerne lyst til opgaver med lavbund, vådområder og vandløb. Vi forventer, at du har en relevant uddannelse og solid erfaring med projektledelse. I øvrigt leder vi efter nedenstående faglige kvalifikationer. Du skal ikke afholde dig fra at søge, selvom du ikke matcher alle kravene herunder:
 • Relevant uddannelse, f.eks. biolog, ingeniør, geograf, landinspektør, geolog el. lign.
 • Erfaring med myndighedsbehandling efter kystbeskyttelses- og naturbeskyttelsesloven
 • Viden om vandmiljøområdet i øvrigt
 • Erfaring og lyst til kontakt og dialog med lodsejere, myndigheder, forskningsinstitutioner og interessenter
 • Erfaring med projektledelse
 • Lyst til at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har kørekort til bil

Vi efterspørger følgende personlige egenskaber:
Det er afgørende, at du er åben og positiv samt god til dialog og forankring af projekter.
Desuden vægter vi det højt, at du:
 • Kan supplere teamets kompetencer
 • Kan tage initiativ og være "driver" i projekter
 • Er opsøgende i forhold til nye opgaver
 • Er fleksibel
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og ansvarsbevidst
 • Er på forkant og evner at formidle viden bredt ud
 • Bidrage aktivt til at skabe et sundt fagligt og socialt miljø i sekretariatet

Vi kan tilbyde
Et spændende, udfordrende og afvekslende job i en politisk organisation, hvor vi arbejder for at sikre effektiv løsning af de mange forskelligartede opgaver. Samarbejdsformen og tonen på arbejdspladsen er uformel, og du vil have indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde. Vi lægger vægt på, at alle bidrager aktivt til at fastholde en attraktiv arbejdsplads med en høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi arbejder med fokus på helhedsorientering, FN's verdensmål, kommunikation, åbenhed, tillid og effektive arbejdsprocesser.


Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer ugentligt og der er tale om en fast stilling. Stillingen ønskes besat 1. november eller snarest muligt herefter.
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem KL og efter forhandling med den pågældende faglige organisation indenfor rammerne af løndannelse.


Yderligere informationer
Limfjordsrådets sekretariat er organisatorisk placeret i Vand og Jord i Aalborg Kommune, der er en del af forvaltningen Klima og Miljø med arbejdssted på Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Der er tæt samarbejde og kontakt til de øvrige medlemskommuners teknik- og miljøforvaltninger.

Samtaler afholdes den 11. og 12. oktober 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sekretariatsleder Jesper Hansen, tlf. 2063 4850.


Send ansøgning
Ansøgningen sendes senest onsdag den 5. oktober 2022 ved at trykke på knappen "send ansøgning" og vedhæfte ansøgning og bilag.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Teknik, miljø, veje og parker

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  05-10-2022