Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

To Selvhjælpskoordinatorer til Myndighedsafdelingen i Visitationsenheden Støtte og Omsorg

To Selvhjælpskoordinatorer til midlertidige stillinger.
Visitationsenheden Støtte og Omsorg søger 2 Selvhjælpskoordinatorer 37 timer ugentligt. Begge stillinger med tiltrædelse pr. 1. november eller hurtigst muligt.

I Senior og Omsorg er du sammen med dine kolleger med til, at hjælpe borgerne til at leve en selvstændig tilværelse. Det gør du i samarbejde med borgeren, borgerens netværk og andre, der har en indflydelse på borgerens liv.
I Myndighedsafdelingen arbejder vi med metoder, som har til formål at gøre flere borgere mindre afhængige af kommunale ydelser og mere selvbestemmende i eget liv.

Vi er dynamiske og samskabende i vores løsninger. Vi udviser handlekraft, og vi vil kendes for ordentlighed, samt for kreative velfærdsløsninger inden for den tilgængelige økonomiske ramme.
Vi har stort fokus på afklaring, rehabilitering og innovative hjælpemidler. For at understøtte ovenstående arbejder vi i tværfaglige teams.

I vores visitationsenhed vil vi sikre rehabiliterende omsorg for voksne borgere med varigt plejebehov. Sammen med borger igangsætter vi så vidt muligt rehabiliteringsforløb, for at øge borgers funktionsniveau. Vi bevilger efter behov og udmåler hjælp inden for rammen af det vedtagne serviceniveau, så flest mulige, får det bedste mulige.

Vi tilbyder dig et job, hvor opgaverne bl.a. vil være:
 • at udrede borgerne – hvad har de behov for hjælp til og hvorfor? Herunder at vurdere træningsbehov, hjælpemiddelbehov og sikre at relevante faggrupper bliver involveret
 • at udarbejde målsætning for borgeren sammen med denne og relevante samarbejdspartnere
 • at visitere til en række basisydelser
 • at koordinere alle de andre relevante faggruppers opgaver og samarbejdsrelationer i forhold til den enkelte borgers mål
Faglige kompetencer:
 • har en sundhedsfaglig uddannelse
 • har en fleksibel tilgang til arbejdsopgaver og samarbejdspartnere
 • har et godt humør
 • har kendskab til serviceloven
 • kan motivere kan samarbejde med borgerne og på tværs af organisationen samt koordinere alle indsatser med fx sygeplejen, træningsenhed, hjemmeplejen, aktivitetscentre, træningstilbud, specialister (fx inden for psykiatri, hjerneskadede eller diætister) m.fl.
 • er dygtig til at sætte mål sammen med borgeren, eventuelle pårørende og samarbejdspartnere
 • evner at skabe dig overblik over mulige indsatser
 • har organisatorisk forståelse og overblik
 • har mod til at overlade ansvar til samarbejdspartnere
 • undrer dig og stiller spørgsmål
 • har kørekort til personbil
Det vil være en fordel, hvis du:
 • har kendskab til/erfaring med Cura Omsorg
 • har kendskab til/erfaring med myndighedsopgaver på ældreområdet
 • har erfaring med rehabilitering
Personlige kompetencer:
 • Er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed
 • Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig
 • Du løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye idéer.
Hvad kan du forvente:
 • en arbejdsplads, som går forrest i forhold til rehabiliterende indsatser
 • en travl og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor forandring er det normale
 • en arbejdsplads, hvor forskellige fagligheder arbejder i teams og understøtter hinanden i det fælles rehabiliterende mål for borgeren
 • en arbejdsplads, hvor godt humør værdsættes

Arbejdsstedets adresse:
Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby

Vil du vide mere?
Ønsker du nærmere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte assisterende visitationschef Flemming Pedersen på tlf. 99 82 49 30 eller faglig leder Lenette Skov på tlf. 99 82 49 18.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 04.10.2022

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  27-09-2022