Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social- og sundhedshjælper i fortrinsvis aftenvagt til plejehjemmet Vestergaarden (vikariat)

I Senior og Omsorg er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne.

Vi kan tilbyde:
 • Et spændende job, hvor dine kompetencer vil blive sat i spil i den daglige opgaveløsning i forhold til kompetenceprofilen som social- og sundhedshjælper.
 • Mulighed for at være med til at uddanne elever.
 • Være med til at skabe fælles kultur i et spændende hus.
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:
 • 1 stilling i fortrinsvis aftenvagt.
 • Til besættelse pr. 1. oktober eller 1. november 2022.
 • Arbejder 2-3-2.
 • Arbejder i lige weekender.
 • Stillingen er et vikariat på 6 måneder.
Dine primære opgaver vil være:
 • Planlægning af hverdagens kerneopgaver som social og sundhedshjælper.
 • Varetage plejen og omsorgen med afsæt i ansvars- og kompetenceområde ud fra Senior og Omsorgs værdisæt.
 • I samarbejde med kollegaer, kunne varetage opgaver på tværs af huset.
Faglige kompetencer:
 • Uddannet social- og sundhedshjælper.
 • Godt kendskab til CURA og arbejdet i dette system.
 • Gerne erfaring i arbejdet med demente.
Personlige kompetencer:
 • Er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed.
 • Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig.
 • Du løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye ideer.
 • Er stabil.
 • Er omstillingsparat.
 • Kan bevare overblik i lidt pressede situationer.
 • Kan trives i et stort hus med mange kollegaer.
 • Formår at indgå i samarbejdet med beboerne med afsæt i deres livshistorie, ønsker og behov, samt med de pårørende, kollegaer og ledelse.
Arbejdsstedets adresse: Annebergvej 73A, 9000 Aalborg

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Kis A. Lund på tlf. 9931 6942

Der afholdes samtaler løbende.

Ansøgningsfrist er den 28. september 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk)

Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision
Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk)

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  28-09-2022