Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Daginstitutionen Bornholmsgade søger 2 pædagoger på 37 timer

Daginstitutionen Bornholmsgade søger 2 pædagoger på 37 timer.
2 pædagoger til faste stillinger i daginstitutionen Bornholmsgade, Dagtilbud Sønderbro. Begge stillinger er på 37 timer.
Daginstitutionen Bornholmsgade er en del af Dagtilbud Sønderbro, der består af 9 institutioner beliggende i Sønderbroskolens skoledistrikt. Bornholmsgade er en veletableret og velfungerende institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Børnene er fordelt i 3 aldersopdelte grupper, med både vuggestue og børnehavegruppe i hver søjle. I vores alrum, hjertet i institutionen tager vi imod husets ældste børn. Personalegruppen består af pædagoger, pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent, pædagog studerende samt to kostfaglig eneansvarlig, der serverer mad til alle børn i Bornholmsgade. Vi samarbejder om kerneopgaven og deler de små succeser i hverdagen.
I daginstitutionen Bornholmsgade ses mangfoldighed som en ressource og huset rummer mange forskellige nationaliteter. I daginstitutionen Bornholmsgade arbejder vi systematisk i opgaveløsningen, hvor den styrkede pædagogiske læreplan, planlagte aktiviteter, børns leg og børneperspektivet tænkes ind i det pædagogiske arbejde hele dagen. Den pædagogiske tilgang i daginstitutionen Bornholmsgade tager udgangspunkt i at barnet mødes på dets hensigter frem for dets handlinger, dette i en anerkendende, relations- og ressourceorienteret tilgang. Vi arbejder med at implementere ICDP og søger medarbejdere, der ønsker at være en del af denne proces.
Vi søger pædagoger
 • Som kan skabe en nærværende og engageret relation til børn og forældre
 • Som har fokus på barnets perspektiv og læringsudbytte.
 • Som har en relations- og ressourceorienteret tilgang - gerne ICDP.
 • Som har fokus på at styrke barnets tilknytning.
 • Som ser omsorg og nærvær som vigtige betingelser i arbejdet med at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Som bruger sproget aktivt til at italesætte barnets oplevelser og følelser.
 • Som italesætter børns initiativer på en positiv måde, så børnene får øje på hinanden
 • Som kan organisere en dagligdag med struktur og genkendelighed og samtidig har overblik over børnegruppen.
 • Som udvikler den pædagogiske kvalitet med udgangspunkt observation og refleksion
 • Som har erfaring i arbejdet med at tilrettelægge differentierede læringsmiljøer, arbejde med rutinesituationer og inkluderende fællesskaber
 • Som kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere alsidige pædagogiske aktiviteter i tæt samarbejde med det øvrige personale.
 • Som ser værdien i at videns dele og inspirerer hinanden i personalegruppen.
 • Hvor samarbejdet tager udgangspunkt i konstruktive og anerkendende dialoger
 • Som er motiveret for at lære og udvikle sig fagligt og personligt.
Vi kan tilbyde
 • En engageret, kompetent og medlevende personalegruppe der brænder for deres faglighed og den pædagogiske kerneopgave
 • En arbejdsplads med et stærkt kollegialt samarbejde om opgaven
 • En arbejdsplads, hvor forskellighed og mangfoldighed betragtes, som en ressource
 • Faglig udvikling.
 • En arbejdsplads med ansvar og indflydelse i hverdagen.
 • En arbejdsplads hvor der sættes fokus på arbejdsglæde.

Ledige stillinger til fastansættelse
Pædagog på 37 timer til børnehavegruppen i daginstitutionens søjle Øst med tiltrædelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.
Pædagog på 37 timer til børnehavegruppen i daginstitutions søjle Nord med tiltrædelse pr. 1. november 2022 eller snarest derefter.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til daginstitutionen Bornholmsgade til Mette Larsen på tlf. 99314641. Der kan læse mere om daginstitutionen Bornholmsgade på vores hjemmeside Daginstitutionen Bornholmsgade (aula.dk)

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt Onsdag d. 5.10.2022.
Medsend eksamensbevis, CV og relevante bilag.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  30-09-2022