Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Psykolog til ledelsesteamet i PPR Aalborg

Vil du være med til at udvikle Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Børn og Unge i Aalborg Kommune? Har du lyst til at være en del af et team, som har fokus på forebyggende indsatser og meningsfulde fællesskaber? Har du lyst til at udvikle og skabe muligheder for at børn og unge oplever bedre sammenhænge?

PPR Aalborg søger pr. 1. november 2022 en psykolog til en af vores områdelederstillinger.

For stillingen gælder det, at du skal lede og udvikle arbejdet i et tværfagligt områdeteam, som PPR's medarbejdere er organiseret i, og sammen med medarbejderne kvalificere samarbejdet i helhedsorienterede fællesskaber tæt på og sammen med praksis i en tværfaglig løsning af kerneopgaven. Du vil være nærmeste leder for medarbejdere med forskellige fagprofessioner (psykologer, fysioterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, ergoterapeuter, logopæder og indsatspædagoger) i dette team. Du skal desuden samarbejde med ledelserne i dagtilbud og skoler i arbejdet på at udvikle, kvalificere og forpligte hinanden på en opgaveløsning i bæredygtige lokale fællesskaber og med ledelse tæt på opgaven.
Da PPR har en stor psykologfaggruppe vil du skulle bidrage med faglig sparring i forhold til konkret opgaveløsning, dette kan ske gennem supervision eller mere uformel sparring.

Stillingsprofil:
 1. Områdeleder af tværfaglige områdeteams 8 og 10 (almenområdet samt de mindst indgribende specialtilbud) - lokation Tostrupvej 13 A, 9230 Svenstrup.
 2. Stillingen vil desuden indeholde et fagligt ansvar for et område eller en faggruppe, som vi sammen i teamet fordeler.
Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du bliver en del af PPR's ledelsesteam som består af PPR-lederen og fem områdeledere udover dig selv. Teamet består af en bredt fagligt sammensat gruppe, hvoraf én anden også er psykolog. PPR Aalborg er fordelt på fire matrikler; en i Godthåb, en i Aalborg Øst og to i Nørresundby. Denne stilling er placeret i Godthåb. I Godthåb vil du sammen med to andre områdeledere drive matriklen med ca. 60 medarbejdere samtidig med, at du arbejder for et PPR med fælles værdier og praksis. Vi er et forholdsvist nyt lederteam i Børn og Unge og sammen skal vi videreudvikle PPR og i fællesskab skabe en organisation, som profiterer endnu bedre af muligheden for at udvikle de bedste muligheder for netop de børn og unge, som det hele handler om. Som områdeleder skal du desuden forvente, at der vil være øvrige ledelsesopgaver - disse fordeler vi under hensyntagen til kompetencer og interessefelter.

Du vil i PPR være en del af et team, hvor vi sammen udvikler, sparrer med hinanden, hjælper hinanden og bakker hinanden op. Som områdeleder skal du være indstillet på, at opgaverne er mange og mangeartede, og du vil opleve at dagene sjældent ligner hinanden. Du skal kunne stå solidt og agere i situationer, hvor børn, familier, medarbejdere og institutioner er berørte, og samtidig holde fokus på løsning af opgaven.

Du skal:
 • Være uddannet psykolog, gerne autoriseret
 • Have en viden om, hvordan du kan udvikle tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i kerneopgaven sammen med forskellige fagprofessioner
 • Have erfaring med og være fagligt velkvalificeret i forhold til PPR's arbejdsfelt
 • Have interesse i og erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Have lyst til at arbejde i en kultur præget af mange forandringer
 • Kunne agere i et arbejdsfelt præget af modsatrettede krav og forventninger
 • Have erfaring med supervision
 • Have ledelseserfaring eller anden erfaring med at koordinere, strukturere og have overblik på et overordnet niveau
Information om PPR kan læses her: Om PPR (aalborg.dk)

Information om forvaltningsstruktur m.m. kan læses her: AAK - Sider - Børn og Unge - Aalborg Kommune

Løn og ansættelsesvilkår:
Forventet lønniveau er ca. 580.000 kr. eksklusiv pension. Endelig lønindplacering sker efter individuel forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejdere er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børneattest.

Ansøgning og yderligere oplysninger:
Ansøgningen skal vedlægges kopi af komplet eksamensbevis og eventuelt udtalelser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til PPR- leder Lise Bech Andersen, tlf. 93520395, mail: lba-skole@aalborg.dk

Ansøgningsfrist: Den 27. september 2022.

Samtale: Den 29. september 2022.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  27-09-2022